Celje

Dobro je vedeti | apr. '15

OBMOČNE ENOTE ZPIZ:

Taja Žaberl

Celjska območna enota je ena večjih, zlasti zdaj ko k njej spada tudi Izpostava Trbovlje. Kot pravi njena direktorica Taja Žaberl, so Zpizove organizacijske enote po Sloveniji glede na velikost in količino dela organizirane nekoliko različno, vsebina pa je in mora biti enaka. Pri njih se delo odvija v glavni pisarni, oddelku za matično evidenco zavarovancev in prispevke, oddelku za pokojninsko in mednarodno zavarovanje, Izpostavi Trbovlje ter seveda oddelku za invalidsko zavarovanje in poklicno rehabilitacijo, ki je njihova posebnost.

Postopki za priznavanje pravic v okviru poklicne rehabilitacije se sicer izvajajo povsod, pri njih pa skrbijo za strokovne podlage in koordinacijo ter vodijo statistiko za to področje invalidskega zavarovanja. Ta del jim je bil zaradi njihove dobre prakse na tem področju zaupan z zadnjo spremembo organizacije dela v zavodu. 

»Na naše delo še kako vplivajo tudi zunanje okoliščine. Slabše kot so siceršnje gospodarske in družbene razmere, večji je pritisk ljudi, saj si želijo s pridobitvijo kakšne pravice iz pokojninskega ali invalidskega zavarovanja zagotoviti vsaj minimalno socialno varnost. Krepko pa občutimo tudi ravnanje politike, kajti takoj ko se začne govoriti o morebitni potrebi po spremembi obstoječega sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, torej o novi pokojninski reformi, se pritisk ljudi, ki se želijo bodisi podučiti o svojih pravicah bodisi jih uveljaviti, še poveča,» poudarja 45-letna univerzitetna diplomirana pravnica Taja Žaberl, ki se je na celjski območni enoti, ki zdaj šteje 55 delavk in delavcev (od tega jih je enajst na trboveljski izpostavi), zaposlila leta 1996. Najprej je delala kot kontrolorka in vodja oddelka za izvajanje zavarovanja, od julija 1999 pa je njena direktorica. Pred prihodom na zavod je bila skoraj tri leta zaposlena na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Na vprašanje o najpogostejših razlogih za obisk strank v njihovih poslovnih prostorih naša sogovornica odgovarja: »Kot sem že omenila, nas stranke najpogosteje obiskujejo zato, da se seznanijo s svojimi pravicami, seveda pa tudi zato, da jih uveljavijo. Ker trenutna zakonodaja ponuja zavarovancem različne možnosti, je treba svetovalno delo res temeljito opraviti. Strankam je treba predstaviti vse možnosti in jih seveda opozoriti na prednosti in slabosti posamezne odločitve. Trudimo se, da je informacija, ki jo ponudimo strankam, čim popolnejša tako na področju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja kot tudi zavarovanja po mednarodnih sporazumih.«

Poslovni prostori OE Celje na Opekarniški cesti 15 c (v Areni Petrol)

Dobro sodelovanje z drugimi institucijami

V lanskem letu so na OE Celje prejeli nekaj manj kot 15.500 različnih zahtevkov, kar je manj kot v letu 2013 in zlasti v letu 2012, ko je bilo zahtevkov zaradi strahu pred novim pokojninskim zakonom res ogromno. Zdaj se je stanje že uredilo in je nekje na ravni leta 2011. Zahtevke na podlagi domače zakonodaje v povprečju rešijo prej kot v dveh mesecih, pri pravicah po mednarodnih sporazumih pa je čas reševanja seveda daljši in znaša v povprečju nekaj več kot štiri mesece.

Pri tem je pri njih zahtevkov za priznanje pravic s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja približno enako. Vendar pa delavci, ki delajo na področju pokojninskega in mednarodnega zavarovanja, pripravljajo tudi predhodne pisne informacije o predvidenem datumu in višini pokojnine. Zahtevkov za take izračune pa je le malo manj kot tistih za uveljavljanje pravic.

»Z drugimi državnimi institucijami, organi lokalne skupnosti in javnimi zavodi sodelujemo tako formalno prek koordinacijskega sosveta načelnika Upravne enote Celje, ki je pri nas zelo dejaven, kakor tudi neformalno, kadar skupaj rešujemo nastale probleme in se posvetujemo o mejnih področjih dela. Dobre odnose imamo tudi z društvi upokojencev in invalidov. Posredujemo jim informacije, ki jih potrebujejo pri svojem delu, ob spremembah zakonodaje pa s sodelavci zanje pripravimo tudi kakšno predavanje. Tudi z gospodarskimi družbami imamo korektne odnose. Z njimi sodelujejo zlasti delavci oddelka za matično evidenco zavarovancev pri pridobivanju podatkov o pokojninski dobi in pokojninskih osnovah zavarovancev ter oddelka za invalidsko zavarovanje in poklicno rehabilitacijo ob priznavanju pravic iz invalidskega zavarovanja; zlasti ko gre za uveljavitev pravice do poklicne rehabilitacije ali prilagoditve delovnega mesta. Imamo srečo, Celje ni velemesto in se med seboj tudi osebno poznamo, tako da je sodelovanje še pristnejše,« meni direktorica Taja Žaberl in doda, da so stranke z njihovim delom zelo zadovoljne, saj je bila splošna ocena njihovega zadovoljstva lani 4,9. »Seveda pa je tu in tam tudi kakšna pripomba, vendar ugotavljamo, da vzroki zanje večinoma tičijo v nezadovoljstvu s pravno ureditvijo našega področja dela in le redko letijo na delo naših uslužbencev.«

 

OE Celje skupaj z Izpostavo Trbovlje okvirno pokriva 28 občin v Savinjski dolini in Zasavju: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Brežice, Celje, Dobje, Dobrna, Hrastnik, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Sevnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Trbovlje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zagorje ob Savi, Zreče in Žalec. Na tem območju živi približno 100.000 zavarovancev in nekaj več kot 75.000 upokojencev.

Uradne ure za poslovanje s strankami so v poslovnih prostorih na Opekarniški cesti 15 c (Arena Petrol) v Celju in na Gimnazijski cesti 21 v Trbovljah v ponedeljek in torek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure.

 

 

 Besedilo in fotografiji: Boris Dolničar


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media