Splošni pogoji in pravila nagradne igre revije Vzajemnost »Vzajemnost nagrajuje«

  

1. Splošne določbe nagradne igre »Vzajemnost nagrajuje«

Organizator nagradne igre je Zavod Vzajemnost, Dunajska cesta 109, 1000 Ljubljana.

Nagradna igra traja od 07.06.2018 do 10.7.2018.

  

2. Nagradni sklad

Nagradni sklad sestavljajo:

  • 1 darilni bon turistične agencije Kompas za aranžma po izbiri
  • 16 darilnih bonov turistične agencije Kompas
  • 10 knjižnih nagrad
  • 30 majic Vzajemnosti
  • 15 letnih naročnin na revijo Vzajemnost
  • 20 polletnih naročnin na revijo Vzajemnost
  • 30 nosilnih vrečk Vzajemnosti
  • 22 brisačk Vzajemnosti

  

3. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri sodelujejo vsi prejemniki položnic, ki jih plačajo do 10. julija 2018.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni, honorarno zaposleni in zaposleni preko študentskih servisov v Zavodu Vzajemnost, ter njihovi ožji družinski člani. Nagrajenci se strinjajo z objavo njihovega imena, priimka in kraja v reviji Vzajemnost.

  

4. Potek žrebanja

Žrebanje bo opravila komisija v 3 članski sestavi, ki jo bo določil organizator nagradnega žrebanja. Komisija bo na začetku žrebanja ugotovila veljavnost sodelujočih (glede na pogoje sodelovanja, opredeljene v 3. točki).

O poteku žrebanja bo napisan zapisnik, ki bo do 10. avgusta 2018 na vpogled na sedežu organizatorja nagradnega žrebanja. Iz zapisnika bo razviden datum, ura in kraj žrebanja, prisotne osebe, potek žrebanja, izžrebane osebe in opis nagrade ter ura zaključka žrebanja. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba ni možna.

  

5. Obvestilo nagrajencev, prevzem in dostava nagrad

Izžrebanci bodo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščeni pisno v roku 14 dni po končanem žrebanju. Dobitnik nagrade mora pred prevzemom nagrade organizatorju nagradne igre sporočiti davčno številko. V kolikor nagrajenec ne sporoči davčne številke ali nagrade zaradi kakršnega koli razloga ne prevzame v roku 60 dni od žreba se šteje, da nagrada ni bila koriščena. Pravica do koriščenja nagrade v tem primeru zastara. V tem primeru si Zavod Vzajemnost pridružuje pravico, da nagrade ne podeli. Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini.

  

6. Objava nagrajencev

Nagrajenci v nagradni igri »Vzajemnost nagrajuje« bodo (z imenom, priimkom, in krajem bivanja) objavljeni v septembrski številki Vzajemnosti, ki bo izšla 6. septembra 2018.

  

7. Davek od dobitkov v nagradni igri

Dobitek v nagradni igri je v skladu z Zakon o dohodnini -2 (UL 117/2006) opredeljen kot drug dohodek fizične osebe (nagrajenca).

Po objavi izžrebanca, ter pisnemu obvestilu, nagrajenec posreduje organizatorju davčno številko in davčno izpostavo, kar šteje za priglasitev k prevzemu nagrade.

Obveznosti v zvezi z davčnim odtegljajem po stopnji 25 % od davčne osnove bremeni organizatorja nagradnega žrebanja, če so nagrade vredne več kot 42 €. Organizator ob koncu dohodninskega leta prejemnika tudi obvesti o višini prejete nagrade za namen dohodninske napovedi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

Organizator bo dobitnikom nagrad do konca januarja 2019 poslal obvestilo o višini prejete nagrade in višini odmerjene in plačane akontacije dohodnine. Prejemniki obvestila bodo dohodek vključili v letno dohodninsko napoved leta 2018. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami, v katerih sodeluje.

Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

  

8. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo s podatki nagrajencev ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov RS (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/ 2007).

  

9. Odgovornost organizatorja

Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih odgovornosti ob koriščenju nagrad.

  

10 Odgovornost izžrebanca

Po prevzemu nagrad prenehajo vse obveznosti organizatorja do nagrajencev in obratno. S sodelovanjem v nagradnem žrebanju se šteje, da sodelujoči v nagradnem žrebanju soglaša s pogoji nagradnega žrebanja. Pravila nagradne igre so dostopna na spletnih straneh www.vzajemnost.si.

  

© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media