Novosti pri pridobitvi pravic na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

5. januar 2023

 S 1. januarjem 2023 so na področju obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja začele veljati nekatere novosti, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

Med najpomembnejšimi je izenačitev odmerne lestvice za moške in ženske. Tako zdaj znaša odmerni odstotek za 40 let dopolnjene pokojninske dobe za ženske in za moške 63,5 odstotka, za 15 let zavarovalne dobe pa 29,5 odstotka. Za vsako nadaljnje leto pokojninske dobe se tako moškemu kot ženski prišteje po 1,36 odstotka pokojninske osnove.

Tudi v letošnjem letu se za izračun pokojninske osnove upoštevajo osnove iz katerihkoli zaporednih 24 let zavarovanja od leta 1970 dalje, ki so za zavarovanca najugodnejša.

Pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine

Za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine mora zavarovanec (moški in ženska) hkrati izpolnjevati pogoja starosti in pokojninske dobe. Oseba pri starosti 60 let mora imeti 40 let pokojninske dobe brez dokupa; pri starosti 65 let pa najmanj 15 let zavarovalne dobe.

Pravico do starostne pokojnine je v določenih primerih možno pridobiti tudi pri nižji starosti zaradi: skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti. Starostna meja se zniža za šest mesecev za enega otroka, za 16 mesecev za dva otroka, za 26 mesecev za tri otroke, za 36 mesecev za štiri otroke in za 48 mesecev za pet ali več otrok. Do znižanja starosti je upravičena ženska, moški pa le, če je dobival nadomestilo zaradi starševstva.

Prav tako je predpisano starost mogoče znižati zaradi služenja obveznega vojaškega roka, in sicer za dve tretjini njegovega dejanskega trajanja, ter zaradi vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti, in sicer za ves čas trajanja obveznega zavarovanja do dopolnjenega 18. leta starosti.

Ob dopolnitvi 38 let pokojninske dobe brez dokupa se starostni pogoj 65 let za starostno upokojitev zniža ženski ali moškemu zaradi skrbi za otroke za največ štiri leta do dopolnjenih 61 let starosti, moškemu pa zaradi služenja obveznega vojaškega roka za največ dve leti do dopolnjenih 63 let starosti.

Pravico do starostne pokojnine je možno pridobiti pri nižji starosti tudi zaradi t. i. beneficirane dobe ali osebnih okoliščin, ki so pogojene z zdravstvenim stanjem, zaradi katerih so bile osebe do 31. decembra 1999 upravičene do štetja zavarovalne dobe s povečanjem, od 1. januarja 2000 dalje pa do prištete dobe.

 Višina starostne pokojnine je pogojena z višino pokojninske osnove in dolžino dopolnjene pokojninske dobe. Ta služi za določitev odstotka za odmero starostne pokojnine. Višina odstotka za odmero za 15 let zavarovalne dobe za ženske in za moške znaša 29,5 odstotka pokojninske osnove. Za vsako nadaljnje dopolnjeno leto pokojninske dobe se odmerni odstotek zviša za 1,36 odstotka. Če daljša pokojninska doba ne znaša eno leto, znaša pa vsaj šest mesecev, se odmerni odstotek za tolikšno pokojninsko dobo poveča za 0,68 odstotka.

Pogoji za pridobitev pravice do predčasne pokojnine

Za pridobitev pravice do predčasne pokojnine mora zavarovanec (moški in ženska) dopolniti starost 60 let ter 40 let pokojninske dobe.

Predčasna pokojnina se odmeri glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske osnove tako kot starostna pokojnina. Tako odmerjena pokojnina se nato zmanjša za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve starosti 65 let za 0,3 odstotka, vendar največ za 18 odstotkov. Zmanjšanje pokojnine je trajno. Predpisane starosti za pridobitev pravice do predčasne pokojnine ni možno znižati na nobeni podlagi.

Pogoji za pridobitev pravice do vdovske pokojnine

Vdova oziroma vdovec praviloma pridobi pravico do vdovske pokojnine, če je ob smrti zakonca dopolnil(a) 58 let starosti.

Če vdova ali vdovec do smrti zavarovanca oziroma uživalca pravic ne dopolni 58 let starosti, dopolni pa 53 let starosti, pridobi pravico do vdovske pokojnine, ko dopolni 58 let starosti. Če vdova ali vdovec med trajanjem pravice do vdovske pokojnine, pridobljene zaradi nezmožnosti za delo ali dolžnosti preživljanja otrok, dopolni 58 let starosti, trajno obdrži pravico do vdovske pokojnine. Če ji/mu ta pravica preneha pred dopolnjeno starostjo 58 let, toda po dopolnjeni starosti 53 let, jo lahko znova uveljavi, ko dopolni 58 let starosti.

Uskladitev pokojnin v letu 2023

Po zakonu se uskladitev pokojnin izvede enkrat letno na podlagi rasti povprečne mesečne bruto plače in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v RS, ki ju objavi statistični urad. Pokojnine se uskladijo za 60 % rasti povprečne bruto plače, izplačane za obdobje januar–december preteklega leta, v primerjavi s povprečno bruto plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem, in za 40 % rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–december preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem leto pred tem. Uskladitev pokojnin se bo opravila pri izplačilu pokojnin za mesec februar.

Letni dodatek v letu 2023

Letni dodatek bo izplačan skupaj z izplačilom redne pokojnine oziroma nadomestila iz invalidskega zavarovanja za mesec junij, in sicer v naslednjih zneskih:

- uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku do 600 evrov, v višini 455 evrov;

- tisti, ki prejemajo pokojnino v znesku od 600,01 evra do 720 evrov bodo dobili 315 evrov;

- tisti, ki prejemajo pokojnino v znesku od 720,01 evra do 850 evrov bodo dobili 255 evrov;

- tisti, ki prejemajo pokojnino v znesku od 850,01 evra do 1.020 evrov bodo dobili 205 evrov;

- tisti, ki prejemajo pokojnino, višjo od 1.020 evrov pa bodo prejeli 145 evrov.

Prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki prejemajo do 850 evrov, bodo prejeli 255 evrov letnega dodatka; tisti, ki prejemajo nadomestilo od 850,01 evra do 1.020 evrov bodo prejeli 205 evrov; tisti, ki prejemajo višje nadomestilo, pa bodo prejeli 145 evrov.

V znesku pokojnine se upoštevajo tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja.

Uživalcem pokojnin, katerim se pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu in ki prejemajo skupni znesek pokojnine v višini do 600 evrov, se bo letni dodatek v znesku 455 evrov izplačal v celoti, ne pa v sorazmernem delu, kot to sicer določa 96. člen ZPIZ- 2.

Ostalim uživalcem, ki prejemajo pokojnino iz tujine, se bo višina letnega dodatka določila glede na skupen znesek pokojnin oziroma nadomestil. Tisti, ki prejemajo pokojnino iz tujine morajo dokazilo o višini tuje pokojnine na Zpiz poslati čim prej.

Način izplačevanja prejemkov

Pokojnine in druge prejemke Zpiz izplačuje na plačilne račune, odprte pri bankah. Sprememba načina nakazovanja preko poštne dostave na naslov ni več možna, tisti, ki prejemke že prejemate na ta način, pa jih boste še naprej, so še sporočili iz Zpiza.


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media