Vlada za reorganizacijo centrov za socialno delo

3. junij 2017

Vlada RS je potrdila predlog novele zakona o socialnem varstvu, ki predvideva reorganizacijo centrov za socialno delo. Ti bodo še naprej vstopna točka za vse pravice in za vse storitve socialnega varstva, z uvedbo informativne odločbe naj bi se poenostavili postopki za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Letne pravice bodo obravnavane avtomatsko in strankam ne bo treba vlagati vloge vsako leto. Predvsem pa naj bi bili socialni delavci spet bolj v stiku z ljudmi. 

 Predlog novele zakona o socialnem varstvu predvideva 16 območnih centrov, v vsakega bodo pripojeni centri za socialno delo na tistem območju. Znotraj območnega centra bo delovala skupna splošna služba, ki bo zajemala računovodstvo, administrativne naloge, pravno in kadrovsko službo, ustanovljena bo enota za odločanje o pravicah iz javnih sredstev, ki bo odločala o otroškem dodatku, znižanju plačila za programe vrtcev, državni štipendiji, dodatni subvenciji malice za učence in dijake in subvenciji kosila za učence.

Pri vsakem območnem centru bo delovala interventna služba, pri nekaterih pa tudi krizni centri za otroke in mladostnike. Območni centri pa ne bodo delovali le na sedežu, ampak tudi na svojih enotah in sicer v  krajih, kjer imajo sedež zdajšnji centri za socialno delo. Tako bo vzpostavljenih 62 enot centrov, ki jih bodo vodili pomočniki direktorjev, kot doslej pa bodo opravljale strokovne naloge.

Določene pravice, predvsem letne, bodo obravnavane avtomatsko in strankam ne bo potrebno vsako leto vlagati vloge, ko bodo enkrat prejeli informativno odločbo.  Informativne odločbe bodo izdajali centri za socialno delo po uradni dolžnosti na podlagi avtomatiziranega sistema tiskanja in pošiljanja (podobno sistemu Finančne uprave).

Vzpostavili bodo še celovit model socialne aktivacije, ki bo zagotovil usklajeno in celostno obravnavo oseb, ki tvegajo revščino in so socialno izključene. Ključni cilj je opolnomočenje teh ljudi  za približevanje k trgu dela, preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjšanje neenakosti v zdravju in povečanje socialnih in zaposlitvenih kompetenc dolgotrajnim prejemnikom denarne socialne pomoči. V okviru poskusnega uvajanja sistema socialne aktivacije bo zaposlenih 48 oseb, ki bodo delovale na centrih za socialno delo. Novelo zakona bo obravnaval državni zbor na junijski seji, če bi šlo vse po načrtih, bi nov sistem dela vpeljali s prvim oktobrom 2018.

Predlagano reorganizacijo centrov podpira tudi Skupnost centrov za socialno delo (CSD) Slovenije. Pričakujejo pa, da bodo po sprejetju predloga novele vključeni v dogovore o izvajanju vsebine. Skupnost prav tako pričakuje, da bodo centri za socialno delo res zaposlili nove kadre in tako uresničili enega od ciljev reorganizacije. Ta se glasi Na teren bližje k ljudem.

A. Ž. in STA


Vaši komentarji


© 2017 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media