Nižja denarna socialna pomoč

Že nekajkrat smo v minulem letu pisali o spremembah, ki jih prinaša zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je začel veljati v začetku letošnjega leta in nalaga več pristojnosti (in dela) centrom za socialno delo. Ti centri so po novem enotna vstopna točka za uveljavljanje kar trinajstih pravic s tega področja.

Zakon zagotavlja pravice do transferov, subvencij in oprostitev plačil socialno najbolj ranljivim posameznikom in družinam. Naj spomnimo: centri za socialno delo med drugim odslej odločajo o pravici do varstvenega dodatka in denarne socialne pomoči, pri njih lahko uveljavljate tudi subvencijo najemnine ter plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in plačilo kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev (oboje velja zlasti za upravičence do denarne socialne pomoči), kar so doslej urejali občinski uradniki.  Za uveljavljanje katere od pravic morate izpolniti novo vlogo, dobite jo v papirnicah in tudi na spletni strani centrov za socialno delo ali na: www.mddsz.gov.si.
Že na te spremembe se mnogi še nis(m)o navadili, že so v veljavi nove. Konec decembra so namreč poslanci novega sklica parlamenta soglasno sprejeli interventni zakon, ki med drugim določa, da se osnovni znesek minimalnega dohodka zvišuje z 230,61 evra na 260 evrov in ne na 288,81 evra, kot sicer predvideva nova zakonodaja.
Težka javnofinančna situacija trenutno ne omogoča zvišanja osnovnega zneska minimalnega dohodka, a kot je povedal minister za delo, družino in socialne zadeve Ivan Svetlik, se že pridobljene pravice za družine z otroki ne zmanjšujejo, položaj starejših samskih oseb in invalidov pa se kljub sprejetim spremembam in zdajšnjemu stanju še vedno izboljšuje.
Novemu znesku minimalnega dohodka bodo morali pristojni ustrezno prilagoditi tudi nekatere druge določbe nove zakonodaje, med drugim višino meje (cenzus), ki je po veljavni zakonodaji o opravičenosti do socialnovarstvenih prejemkov posameznik ali družina ne smeta presegati s svojim premoženjem ali s prihranki ter višino nadomestila in dodatka za pomoč in postrežbo ali dodatka za tujo nego in pomoč.
Do izdaje novih odločb bodo upravičenci po novi socialni zakonodaji prejemali akontacije v višini decembrskega zneska. Po izdaji odločbe se bodo ti zneski poračunali in se bo upravičencu izplačala še razlika do priznane višine ali pa bo moral prejemnik prejeti znesek delno ali v celoti vrniti.


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media