Polovična uskladitev transferjev z rastjo cen

Dobro je vedeti | sep. '10

Z julijem so se po letu dni socialni transferji zvišali za 1,2 odstotka. Zavoljo gospodarske krize so namreč lahko letos socialni prejemki višji le za polovico zakonsko določene letne uskladitve.

 

Državni zbor je novembra lani sprejel zakon o intervencijskih ukrepih zaradi gospodarske krize (ZIUZGK), s katerim je začasno, za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2010, omejil rast izdatkov državnega proračuna, proračunov občin, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, in sicer tako, da je znižal višino uskladitev, določenih z zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG) in z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Transferji posameznikom in gospodinjstvom, ki se usklajujejo po ZUTPG, se smejo po določbah posebnega zakona v letu 2010 uskladiti le v višini polovice zakonsko določenega obsega uskladitve!

Zakon določa, da se transferji uskladijo januarja in julija na podlagi rasti cen življenjskih potrebščin, in to januarja na podlagi rasti v obdobju julij – december prejšnjega leta, julija pa po rasti v obdobju januar – junij tekočega leta.

Januarja letos niso bili izpolnjeni pogoji za uskladitev transferjev, saj se cene življenjskih potrebščin v drugi polovici prejšnjega leta niso zvišale, pač pa so se celo znižale. Ker pa zakon v takem primeru ne predvideva znižanja transferjev, je njihova višina, določena ob uskladitvi 1. julija 2009, ostala nespremenjena.

 

Zvišanje za 1,2 odstotka

V obdobju januar – junij 2010 so se cene življenjskih potrebščin zvišale za 2,4 odstotka. Toliko bi torej lahko znašala tudi julijska uskladitev socialnih transferjev, če ne bi bil sprejet zakon o intervencijskih ukrepih, ki letos dovoljuje le polovično zakonsko dovoljeno uskladitev transferjev.

Novi zneski transferjev in višina uskladitve so razvidni iz sklepa o usklajenih višinah transferjev, določenih v nominalnih zneskih, ter iz odstotkov uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2010, ki ga je v skladu z zakonskim pooblastilom sprejel minister za delo, družino in socialne zadeve in 15. 7. 2010 objavil v Uradnem listu RS, št. 56.

Med transferje, ki se usklajujejo po določbah ZUTPG, sodijo tudi nadomestila iz invalidskega zavarovanja, priznana in odmerjena po predpisih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki so se uporabljali do 31. decembra 2002, dodatki za pomoč in postrežbo ter invalidnine za telesno okvaro. Usklajeni zneski navedenih transferjev so bili upravičencem izplačani ob koncu julija 2010.

Zneski nadomestil iz invalidskega zavarovanja so individualni, zneski drugih transferjev, ki jih pogojujejo predpisi iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pa so določeni v enotnih zneskih. Dodatek za pomoč in postrežbo za najvišje kategorije upravičencev je po novem 412,54 evra, za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb 288,78 evra, za opravljanje večine življenjskih potreb pa 144,39 evra.

Znesek invalidnine za telesno okvaro je po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju odvisen od vzroka za nastanek telesne okvare (poškodbe pri delu ali poklicne bolezni ter bolezni ali poškodbe zunaj dela) ter njene stopnje (najvišji je za telesno okvaro 1 stopnje, najnižji pa za 8 stopnjo). Novi zneski invalidnin so prikazani v razpredelnici:

 

 

 

Stopnja

 

Telesna

okvara

Če je telesna okvara posledica

poškodbe pri delu ali

bolezni ali poškodbe

poklicna bolezen

zunaj dela

1. 

100

99,01

69,31

2. 

90

90,77

63,53

3. 

80

82,51

57,75

4. 

70

74,26

51,98

5. 

60

66,01

46,21

6. 

50

57,75

40,43

7. 

40

49,51

34,65

8. 

30

41,26

28,88

 

 

Znova opozarjamo na to, da sta zneska invalidnin za 7 in 8 stopnjo telesne okvare, nastale zaradi posledic bolezni ali poškodbe zunaj dela, določena le zavoljo varstva že pridobljenih pravic. Po predpisih, veljavnih do 13. januarja 1967, je bilo namreč mogoče pridobiti invalidnino tudi za telesni okvari teh stopenj. Ker še vedno nekaj upravičencev uživa invalidnino, pridobljeno na tej podlagi, je bila utemeljena določitev zneskov invalidnin tudi za te primere. Sicer pa veljavni zakon zahteva za priznanje pravice do invalidnine za telesno okvaro zaradi posledic bolezni ali poškodbe zunaj dela najmanj 6. stopnjo telesne okvare, ki je 50-odstotna!

S 1. julijem 2010 je bila usklajena tudi osnova za odmero dodatnih pravic, tako da po novem znaša 412,54 evra.

Med transferje, ki se usklajujejo po ZUTPG, sicer sodi tudi letni dodatek. Ker pa je z ZIUZGK višina letnega dodatka, ki se izplača v letu 2010, izrecno določena (višji je 367,95 evra, nižja pa 223,55 evra), tega zneska ni bilo treba uskladiti.  

 

Zakon o intervencijskih ukrepih zaradi gospodarske krize vpliva tudi na višino uskladitve pokojnin. Polovičen obseg uskladitve je bil že upoštevan v februarju, znova pa bo aktualen novembra, ko bo treba opraviti drugo uskladitev pokojnin, določeno z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.Vaši komentarji


© 2022 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media