Sprejeta finančna plana za dve leti

Sprejeta finančna plana za dve leti

Dobro je vedeti | jan. '11

Na decembrski seji je svet pokojninskega zavoda med drugim sprejel finančni načrt in program zavoda za leti 2011 in 2012.

Finančni načrt zavoda za leto 2011 je bil sprejet že konec leta 2009, zaradi novih makroekonomskih izhodišč javnofinančnih gibanj, ki izhajajo iz jesenske napovedi Umarja za leti 2011 in 2012, pa ga je bilo treba spremeniti. Nova makro-ekonomska izhodišča je bilo treba upoštevati tudi pri finančnem načrtu za leto 2012. Pri pripravi teh aktov je bilo treba upoštevati tudi oceno izpolnitve finančnega načrta za leto 2010, ki temelji na drugačnih podatkih o rasti uživalcev denarnih prejemkov iz pokojninske blagajne. Pri pripravi finančnih načrtov pa je bilo treba upoštevati tudi nove zakonodajne rešitve, in sicer zakona o socialno-varstvenih prejemkih, ki bo začel veljati 1. junija 2011, in zakona o izjemnih ukrepih zaradi gospodarske krize, ki zadeva uskladitev denarnih dajatev.

Prihodki in odhodki zavoda bodo tudi v letu 2011 izravnani in naj bi znašali 4,88 milijarde evrov, kar je za 2,2 odstotka manj od sprva načrtovanih, v letu 2012 pa naj bi dosegli 4,96 milijarde evrov.

Kot smo že povedali, so za oblikovanje finančnih načrtov pomembne tudi napovedi števila uživalcev denarnih prejemkov. Tako je ocenjeno, da bo v letu 2011 skupna letna rast povprečnega števila prejemnikov višja za 2,5 odstotka, število uživalcev pokojnin pa se bo povečalo za 2,8 odstotka. Tudi finančni načrt za leto 2012 temelji na enaki rasti uživalcev pokojnin in uživalcev nadomestil plač.

Prav gotovo je pomemben tudi podatek, ki zadeva usklajevanje pokojnin za prihodnji dve leti. Vedeti je treba, da je zakon o interventnih ukrepih bistveno omejil uskladitev denarnih dajatev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. V letu 2011 se tako lahko pokojnine uskladijo le v višini 25 odstotkov z zakonom določenega obsega uskladitve. V tem letu velja uskladitev, kot je določena z ZPIZ-1 (150. in 151 člen) in pokojninski zavod načrtuje uskladitev pokojnin v februarju za 0,9 odstotka in 0,3 odstotka za tiste, pri katerih je treba upoštevati tudi 151. člen. Upoštevaje makroekonomska izhodišča pokojninski zavod za leto 2012 načrtuje v mesecu januarju uskladitev pokojnin za 0,3 odstotka. Zakon o interventnih ukrepih namreč določa, da se v tem letu opravi uskladitev za razliko nad 2-odstotno  rastjo cen življenjskih potrebščin v letu 2011.

 

Struktura prihodkov

V letu 2011 naj bi prihodki zavoda od prispevkov dosegli 70,2 odstotka, v letu 2012 pa 72 odstotkov, torej za 1,8 odstotne točke več, kar je dobro. Državni proračun bo za tekoče obveznosti v letu 2011 prispeval približno 379 milijonov evrov, za kritje razlike med prihodki in odhodki zavoda pa 950 milijonov evrov. Za leto 2012 naj bi proračun za iste namene prvič doslej zagotovil nominalno manj sredstev kot v prejšnjem letu. KAD naj bi tako za leto 2011, kot za leto 2012 prispeval 50 milijonov evrov.

Razumljivo je, da pri oblikovanju omenjenih finančnih načrtov ni bil upoštevan ZPIZ-2, ki ga je državni zbor sprejel 14. decembra, saj njegova usoda še ni povsem jasna.

Po že omenjenem zakonu o socialno-varstvenih prejemkih od 1. junija 2011 sredstev za državne pokojnine in varstvene dodatke k pokojninam ne bo več zagotavljala pokojninska blagajna, ampak neposredno proračun države. ZPIZ-2 pa uveljavlja rešitev (sprejeto z amandmajem na seji DZ), da upravičencem do državnih pokojnin tudi v prihodnje pokojnine zagotavlja pokojninska blagajna. Torej bo treba tudi v prihodnje ne le zaradi omenjenega dejstva, temveč tudi zaradi morebitnih novih izhodišč makroekonomskih gibanj še dopolniti in popraviti finančne načrte, ki jih je sprejel svet zavoda.Vaši komentarji


© 2022 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media