Vaša svetovalka Milena Paulini - september 2011

Vaša svetovalka Milena Paulini - september 2011

Dobro je vedeti | avg. '11

Izguba vdovske pokojnine
Bralec B. C. iz Dolenjske piše, da je po pokojni ženi uživalec starostne pokojnine in dela vdovske pokojnine. Ker se namerava poročiti z vdovo, ki je prav tako uživalka vdovske pokojnine, ga zanima, ali bo poroka vplivala na njune prihodnje prejemke. Star je že več kot 70 let, nevesta pa 66 let.

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določa, da vdova ali vdovec izgubi pravico do vdovske pokojnine, če sklene novo zakonsko zvezo, preden dopolni starosti, določeno za pridobitev pravice do starostne pokojnine, to je pred starostjo 58 let, razen če je pravico pridobil ali jo obdržal zaradi popolne nezmožnosti za delo. Prav tako izgubi pravico do vdovske pokojnine tudi upravičenec, ki pred to starostjo vstopi v življenjsko skupnost, ki je po zakonu v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo. Za vdovca se je starost, pri kateri izgubi pravico do vdovske pokojnine ali do dela vdovske pokojnine v primerjavi s prejšnjim zakonom, ki je veljal do konca leta 1999, s 55 let starosti zvišala na 58 let. Za vdovo, pri kateri se je starost zvišala s 50 let na 58 let, pa se viša postopno, po štiri mesece na leto, in sicer s 53 let in 4 mesece, kot je bila določena v letu 2000. Za izgubo pravice do vdovske pokojnine ali do dela vdovske pokojnine za vdovo zaradi sklenitve zakonske zveze ali vstopa v življenjsko skupnost, ki je po zakonu v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, namreč velja prehodno obdobje tako pri zviševanja starosti, kot tudi za pridobitev pravice do starostne pokojnine, kar pa je v letošnjem letu starost 57 let.
Bralec s sklenitvijo zakonske zveze ne bo izgubil pravice do dela vdovske pokojnine, saj je star že več kot 58 let. Prav tako pravice do vdovske pokojnine, ki jo uživa po pokojnem možu, ne bo izgubila vdova, saj je že dopolnila starost, ki jo zakon določa za izgubo pravice.

Odpoved pravici do varstvenega dodatka
Bralec F. P. iz Murske Sobote navaja, da je uživalec starostne pokojnine z varstvenim dodatkom. Slišal je, da bo to dajatev prevzel center za socialno delo in da bodo morali dediči vrniti izplačane zneske. Ker pa noče, da bi moral njegov sin po njegovi smrti vračati izplačane zneske varstvenega dodatka, bi se želel tej pravici odpovedati. Zanima ga, ali je možno, da njegova pisna zahteve ustavi izplačilo varstvenega dodatka.

Pravice iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja so neodtujive pravice, ki jih ni mogoče prenesti na drugega niti ne podedovati. Te pravice tudi ne zastarajo, razen dospelih neizplačanih zneskov pokojnin in drugih denarnih prejemkov; prav tako jih ni mogoče odvzeti, zmanjšati ali omejiti, razen v primerih, ki jih določa zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Zakon torej izrecno določa, da se pravicam iz obveznega zavarovanja ni mogoče odpovedati niti jih prenesti na drugega, kar velja tudi za pravico do varstvenega dodatka, priznano po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Pravica do varstvenega dodatka bi mu lahko prenehala le tedaj, če ne bi več izpolnjeval pogojev, navedenih v zakonu za uživanje te pravice. Bralcu s priznano pravico do starostne pokojnine bi tako lahko prenehala pravica do varstvenega dodatka le tedaj, če ne bi več izpolnjeval pogojev dohodkovnega ali premoženjskega cenzusa zaradi sprememb, do katerih je prišlo po priznanju pravice do varstvenega dodatka. Te spremembe se lahko zadevajo tudi družinske člane, ki so se morebiti upoštevali pri ugotavljanju dohodkovnega cenzusa na posameznega družinskega člana, dohodke ali premoženje, ki je drugačno, kot je bilo ob priznanju varstvenega dodatka. Zakon o varstvenem dodatku namreč izrecno določa, da mora upravičenec zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje sporočiti vsako osebno ali dejansko okoliščino ali spremembo, ki vpliva na pravico do varstvenega dodatka, njen obseg ali izplačevanje, in to v osmih dneh od dneva, ko je nastala sprememba. Zavod pa lahko tudi po uradni dolžnosti preveri, ali upravičenec spričo nastalih sprememb, ki jih ni sporočil, še izpolnjuje pogoje za priznanje pravice do varstvenega dodatka. Od uživalca varstvenega dodatka tudi lahko zahteva, da v določenem roku predloži dokazila in podatke, ki izkazujejo premoženjsko stanje upravičenca in njegovih družinskih članov, zavod pa jih ne more pridobiti po uradni dolžnosti. Če upravičenec zahtevanih podatkov ne predloži, izgubi pravico do varstvenega dodatka z veljavnostjo od prvega dne naslednjega meseca po pravnomočnosti odločbe.
Bralcu bi lahko prenehala pravica do varstvenega dodatka le v primerih, ki jih določa zakon o varstvenem dodatku, ne more pa se ji pisno odreči.
Če bo bralec na dan 1. 1. 2012 še vedno upravičen do varstvenega dodatka po zakonu o varstvenem dodatku, se mu bo ta pravica izplačevala vse do prejema nove odločbe po zakonu o socialno-varstvenih prejemkih, ki ga bomo začeli uporabljati s prvim januarjem 2012.


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media