Obvestila le ob spremembah zneskov nakazil

Obvestila le ob spremembah zneskov nakazil

Dobro je vedeti | avg. '11

V prejšnji številki Vzajemnosti smo že povedali, da je pristojna služba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pripravila analizo finančnih učinkov, prednosti in posledic, ki bi nastale s spremenjenim pošiljanjem mesečnih obvestil o nakazilih tistim uživalcem, ki jih prejemajo na bančne račune. Na podlagi te analize je svet zavoda sprejel sklep o spremenjeni dinamiki pošiljanja mesečnih obvestil o nakazilih uživalcem pokojninskih in invalidskih dajatev s stalnim prebivališčem v Republiki Slovenije, ki te dajatve prejemajo na bančne račune.

Zavod naj bi s postopnim zmanjševanjem rokov pošiljanja mesečnih obvestil o nakazilih v dveh letih prihranil približno 2 milijona evrov.
V letu 2011 se obetajo le manjše spremembe. Tako večina uživalcev pri izplačilu rednih pokojnin za mesec oktober 2011, torej konec meseca oktobra, prvič ne bo prejela obvestil. Letos bodo uživalci obvestila prejeli le še pri izplačilu novembrskih pokojnin, če bodo izpolnjeni pogoji za uskladitev pokojninskih in invalidskih dajatev.
Od leta 2012 dalje bodo uživalci prejemali mesečna obvestila le še v mesecih uskladitve ali spremembe višine dajatev, ob izplačilu letnega dodatka in ob spremembi višine premije za prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Prejemniki socialnih transferjev pa bodo obvestila o nakazilu dobili ob morebitnih uskladitvah socialnih transferjev, to je predvidoma v januarja in julija.
Zavod torej ne bo prenehal s pošiljanjem obvestil, saj jih bodo vsi uživalci dajatev tudi v prihodnje prejemali ob vsakokratni spremembi višine zneska nakazil. Obvestila bodo dobivali tudi tisti, ki jim zavod od pokojninskih in invalidskih dajatev odteguje sodne, davčne ali administrativne odtegljaje. Prav tako ne bo odpravil obvestil o izrednih tedenskih nakazilih. Za uživalce, ki jim pokojnino prinese pismonoša na dom s poštno nakaznico, pa navedene spremembe ne veljajo.
Prejemniki pokojnin so bili o spremembi že obveščeni v komentarjih na obvestilih za mesec junij, julij in avgust, enako bo tudi na septembrskih obvestilih. Zavod je o spremembah obvestil tudi Trgovinsko zbornico Slovenije, Združenje bank Slovenije in posamezne banke, pri katerih imajo uživalci odprte bančne račune. Dejavnosti ZPIZ lahko spremljate tudi na spletni strani zavoda: www.zpiz.si in v objavah v medijih.
Iz odgovorov, ki jih je zavod prejel od nekaterih bank, je mogoče razbrati, da so njihovi komitenti tako ali tako seznanjeni s stanjem in s transakcijami na osebnem računu z mesečnimi obvestili matične banke, stanje pa lahko kadarkoli preverijo tudi na bankomatih. Večina bank svojim komitentom nudi tudi sodobne elektronske poti - od spletne banke, telefonske banke, obveščanja o prilivih prek SMS; komitenti pa lahko dobijo informacijo o stanju in prilivih kadarkoli tudi na bančnem okencu.
V primeru smrti uživalca je zavod dolžan varovati osebne podatke skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov in podatke o umrlem posamezniku lahko posreduje le osebi, ki je po zakonu o dedovanju zakoniti dedič prvega ali drugega dednega reda, če za uporabo osebnih podatkov izkaže pravni interes, pokojnik pa pisno ni prepovedal posredovanja teh podatkov.
Bojazen nekaterih posameznikov, da sredstva ne bodo nakazana, če ne bo prišlo obvestilo o nakazilu, je povsem odveč. Redno nakazilo pokojninskih in invalidskih dajatev je namreč opravljeno neodvisno od prejema obvestila o nakazilu, in sicer z valuto, ki je vedno zadnji delovni dan v mesecu, izjema je le december, ko pokojnine ob sklepu sveta zavoda praviloma izplačajo že dan prej.
Informacije o nakazovanju pokojnin lahko uživalec tudi sam dobi na zavodu ali na telefonski številki: 01 47 45 650, seveda ob upoštevanju omejitev po zakonu o varstvu osebnih podatkov.


Vaši komentarji


© 2022 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media