Poseg v varstveni dodatek in državno pokojnino

Dobro je vedeti | nov. '11

S 1. januarjem 2012 bomo začeli uporabljati zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre), ki odločilno posega v dosedanji pravici do varstvenega dodatka, urejeni z zakonom o varstvenem dodatku, in do državne pokojnine, ki jo ureja zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Preoblikovanje dosedanjih pravic bo potekalo po uradni dolžnosti, opravili pa ga bodo centri za socialno delo, saj so pristojni odločati o teh pravicah. Ti centri naj bi v roku treh mesecev po začetku uporabe zakona preverili, ali upravičenci do varstvenega dodatka in do državne pokojnine izpolnjujejo pogoje za pridobitev novih pravic, določenih v zakonu, in o tem upravičencu izdali ustrezno odločbo.
Za izvedbo postopka preoblikovanja teh dveh pravic bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, doslej pristojen za njuno priznavanje in za izplačevanje prejemkov, ki izvirajo iz teh pravic, mesec dni pred začetkom uporabe ZSVarPre prenesel na ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve iz svojih zbirk osebne in druge podatke o upravičencih. V enakem roku pa bo ZPIZ upravičence do varstvenega dodatka in državne pokojnine tudi obvestil o tem prenosu.
Začetek uporabe ZSVarPre in postopka preoblikovanja pravice do varstvenega dodatka in državne pokojnine ne bo pomenil prenehanja izplačevanja teh dveh prejemkov! Zavod ju bo še naprej izplačeval tudi po 1. januarju 2012, vendar pa najdlje do zadnjega dne v mesecu, v katerem bo pristojni center za socialno delo prejemniku varstvenega dodatka ali državne pokojnine izdal odločbo o upravičenosti ali neupravičenosti do socialno-varstvenih prejemkov, določenih v ZSVarPre.
Vsem tistim upravičencem, za katere bodo pristojni centri za socialno delo ugotovili, da izpolnjujejo pogoje za pridobitev novih pravic, se bo do tedaj izplačani varstveni dodatek ali državna pokojnina štel kot akontacija novega prejemka iz pravice, ki bo temeljila na ZSVarPre. Za čas prejemanja akontacije bodo po prejemu odločbe o priznani novi pravici prejeli tudi ustrezen poračun.
Če pa bo center za socialno delo ugotovil, da dosedanji upravičenec do varstvenega dodatka ali državne pokojnine ne izpolnjuje pogojev za priznanje novih pravic, določenih v ZSVarPre, mu izplačil, ki jih bo prejel po 1. januarju 2012, predvidoma ne bo treba vračati.
Možnost odpovedi pravici do varstvenega dodatka
Ker je o preoblikovanju pravice do varstvenega dodatka in državne pokojnine v nove pravice, določene v ZSVarPre, v zadnjih dneh vroča tema, nekatere upravičence zanima, ali se je mogoče varstvenemu dodatku odpovedati, še preden bo preoblikovan v novo pravico. To zanima predvsem tiste, ki so lastniki nepremičnine in z morebitnimi obveznostmi, povezanimi z novo pravico, nikakor nočejo obremenjevati svojih dedičev. Po zakonu o dedovanju je namreč dedovanje premoženja osebe, ki je uživalec pomoči v skladu s predpisi o socialnem varstvu, omejeno do višine vrednosti prejete pomoči. Ta omejitev se po tem zakonu izvede tako, da postane del zapustnikovega premoženja, ki ustreza vrednosti prejete pomoči, lastnina Republike Slovenije, če se je pomoč financirala iz njenega proračuna, ali pa lastnina občine, če se je financirala iz njenega proračuna. Če pa se dediči zavežejo, da bodo povrnili vrednost dane pomoči državi ali občini, pa sodišče odloči, da dedujejo celotno zapustnikovo premoženje.
Ker ZSVarPre pogojuje pravico do varstvenega dodatka upravičenca, ki je lastnik nepremičnine, s prepovedjo odtujitve in obremenitve nepremičnine v korist države, je razumljivo zanimanje dosedanjih upravičencev do varstvenega dodatka ter državne pokojnine za to problematiko. Pravici do varstvenega dodatka in državne pokojnine se je seveda mogoče odpovedati, ker to nista pravici iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Če se upravičenec za to odloči, mora svojo odpoved posredovati zavodu v pisni obliki ali pa jo ustno zahtevati na zavodu. Če bo odpoved dana do 31. decembra letos, bo o njej odločil ZPIZ, pristojni center za socialno delo pa v tem primeru ne bo odločal o preoblikovanju pravice do varstvenega dodatka ali državne pokojnine v nove pravice po ZSVarPre.


Vaši komentarji


© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media