Enakopravni državljani – ne glede na starost

Zgodbe | jan. '13

Z novim letom se je izteklo leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti, v katerem si je Evropska komisija zastavila za cilj spremeniti razumevanje, kaj sploh pomeni "biti star" ali "starati se«. Države članice so se osredotočili zlasti na tri področja: zaposlovanje starejših, njihova vključenost v družbo in samostojno življenje starejših.

»Vsekakor se je evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti pokazalo za pomemben korak naprej pri podpiranju nadaljnjega razvoja politik aktivnega staranja in pri izboljšanju življenja starostnikov,« meni Nataša Goršek Mencin, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Med številnimi projekti, ki so bili izpeljani v Sloveniji, posebej omenja projekt Povežimo znanje, ki je bil namenjen osveščanju o modelih medgeneracijske solidarnosti in upravljanja v delovnem okolju (mentorstvo, coaching, kroženje na delovnem mestu). Po izkušnjah tujih držav so uspešnejša podjetja, ki skrbijo za pretok znanja in izkušenj med starejšimi in mlajšimi zaposlenimi. Statistike tudi kažejo, da je v državah z najvišjo stopnjo zaposlenosti starejših tudi najvišja stopnja zaposlenosti med mladimi.
Zelo uspešen je bil tudi prostovoljski projekt digitalnega opismenjevanja starejših (Simbioz@), ko je mlajša generacija starejšo učila računalniških veščin. Istočasno je v Ljubljani pod častnim pokroviteljstvom podpredsednice Evropske komisije Neelie Kroes, pristojne za digitalno agendo, potekala tudi mednarodna konferenca "Nova evropska perspektiva: pomen e-znanj za vključenost in zaposlovanje".
Drugje po Evropi
Tudi druge države članice so sprožile koristne pobude pobude. Avstrija je tako sprejela federalni načrt za starejše državljane (Federal Plan for senior citizens), s priporočili o tem, kako zagotoviti vključenost in sodelovanje starejših na vseh področjih življenja. Na Irskem bo do konca leta 2013 vsako lokalno območje imelo svoj program za starejšim prijazno okrožje (Age-friendly County Programme). Nemčija je pripravila kampanjo osveščanja ljudi o starostni diskriminaciji. Primer dobre prakse iz Poljske je vladni program za družbeno aktivnost starejših državljanov (Government Programme for Senior Citizens Social Activity).
Med dejavnostmi na evropski ravni izstopa projekt Generacije v šoli (generations@schools), v katerem so evropske šole starejšim generacijam odprle vrata svojih učilnic ter tako učencem in starejšim ponudile priložnost za izmenjavo izkušenj za boljše sodelovanje in razumevanje med generacijami.
Evropski dan starostnikov pa je bil oktobra lani namenjen iskanju novih možnosti za vključevanje starejših prostovoljcev v različne projekte.
Kako naprej?
Temeljni pogoj za aktivno staranje v naslednjih desetletjih je vzdržnost pokojninskih sistemov, poudarja Goršek Mencinova, zato je Evropska komisija februarja 2012 sprejela Belo knjigo o pokojninah, ki določa načine aktivnega staranja, s katerimi bi države članice zagotavljale ustrezne dohodke državljanov po upokojitvi.
Na sklepnem dogodku evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami na Cipru je Evropska komisija predstavila indeks aktivnega staranja, ki bo omogočil državam članicam lažje prepoznavanje izzivov in neizkoriščenih možnosti ter spremljanje napredka na področju aktivnega staranja. Ena od uspešnejših socialnih inovacij je evropsko partnerstvo za inovacije za aktivno in zdravo staranje, njen cilj pa je do leta 2020 za dve leti povečati povprečno zdravo življenjsko dobo. Z izboljšanjem zdravstvenega stanja in kakovosti življenja starejših ljudi ter okrepitvijo vzdržnosti sistemov socialnega in zdravstvenega varstva bi tako ustvarili nove poslovne priložnosti in delovna mesta, povezana z inovativnimi rešitvami.
Eden od ciljev osrednje evropske strategije za rast in delovna mesta »Evropa 2020« je tudi, da bi za najmanj 20 milijonov ljudi do leta 2020 zmanjšali revščino in socialno izključenost. Evropska komisija je tako sprejela Evropsko platformo proti revščini in socialni izključenosti, ki zadeva tudi socialna tveganja, s katerimi se soočajo starejši priseljenci.  Evropska komisija pa bo v letošnjem letu objavila javni razpis za finančno podporo državam članicam EU pri pripravi celovitih strategij za aktivno staranje, je še poudarila Nataša Goršek Mencin.

Leto 2013 je razglašeno za evropsko leto državljanov. Namenjeno je  osveščanju državljanov o njihovih pravicah in spodbujanju njihove udeležbe na volitvah in pri političnih odločitvah. Na ta način se namreč krepijo socialna kohezija, kulturna raznovrstnost, solidarnost, enakost med ženskami in moškimi, medsebojno spoštovanje in občutek skupne evropske identitete med državljani.


Vaši komentarji


© 2022 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media