Zakaj tako skromna uskladitev pokojnin?

Zakaj tako skromna uskladitev pokojnin?

Dobro je vedeti | mar. '13

Novi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju spreminja doslej veljavni način usklajevanja pokojnin. Uskladitev bo po novem mogoče opraviti le enkrat v letu, in to februarja, veljala pa bo za nazaj, torej od 1. januarja. Navedeni rok veljavnosti posamezne uskladitve pokojnin sicer neposredno ni razviden iz določb zakona. Posredno izhaja le iz določb, ki določajo višino najnižje in najvišje pokojninske osnove. Obe bo treba vsako leto določiti na novo, saj temeljita na višini povprečne plače, izplačane v minulem letu. Veljali bosta od 1. januarja dalje. Za usklajena gibanja pokojnin v posameznem koledarskem letu, na katera uskladitev neposredno vpliva, pa mora biti tudi ta uveljavljena v enakih rokih kot najnižja in najvišja pokojninska osnova. To pa je tudi logična posledica dejstva, da uskladitev temelji na gibanjih povprečnih plač in življenjskih stroškov v minulem koledarskem letu.
Po novi zakonski ureditvi se pokojnine uskladijo za 60 odstotkov rasti povprečne bruto plače, izplačane za obdobje januar – december prejšnjega leta v primerjavi s povprečno bruto plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem in za 40 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar – december minulega leta v primerjavi z enakim obdobjem leto poprej. Uskladitev pokojnin je izražena v odstotku in je seštevek obeh ugotovljenih delnih rasti. Z zakonom je določena tudi minimalna višina uskladitve, ki ne more biti nižja od polovične rasti cen življenjskih potrebščin. Odstotek uskladitve za posamezno koledarsko leto ugotovi in objavi pokojninski zavod.
Opisani novi način usklajevanja pokojnin pa letos še ne velja. Iz prehodnih določb zakona namreč sledi, da se uskladitev v letu 2013 opravi le v višini stopnje rasti povprečne bruto plače, izplačane za obdobje januar – december 2012 v primerjavi s povprečno bruto plačo, izplačano za enako obdobje v letu 2011, pri čemer pa skupni znesek uskladitve pokojnin v letu 2013 ne sme presegati 50 milijonov evrov.
Gibanja plač v minulem letu so bila zavoljo znanih razlogov izjemno skromna. To potrjujejo tudi statistični podatki. Po podatkih Statističnega urada RS je bila povprečna mesečna bruto plača, izplačana v obdobju januar – december 2012, 1.554,15 evra, medtem ko je bila v enakem obdobju leta 2011 1.524,65 evra. Razlika je torej 0,1 odstotka, za kolikor so se februarja uskladile pokojnine. Za izvedbo uskladitve pokojnin v tej višini, ugotovljeni na seji sveta zavoda 18. februarja, je bilo v mesecu uskladitve potrebno zagotoviti 781 tisoč evrov, v letu 2013 pa 4,6 milijona evrov, kar je pod zgornje meje, določeno v ZPIZ-2.


Vaši komentarji


© 2022 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media