IZPOSTAVE ZPIZ: Velenje

Dobro je vedeti | jul. '15

Tadeja Dremel

Ko je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v Šaleški dolini naglo naraščalo število zaposlenih v specifičnem gospodarskem okolju, kjer so prevladovali rudarstvo, energetika, kovinskopredelovalna industrija, gradbeništvo in tekstilna industrija, se je pojavila potreba po možnosti uveljavljanja pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Velenju, saj je Območna enota Ravne na Koroškem oddaljena 50 kilometrov. Zaradi težkih delovnih pogojev in fizično zahtevnega dela, ki so ga opravljali mnogi tukajšnji delavci, je bila po besedah vodje Zpizove velenjske izpostave Tadeje Dremel še zlasti izrazita zahteva po samostojnem senatu invalidske komisije v Velenju, kar je bil tudi glavni razlog za ustanovitev izpostave.

»Ta ima še danes svoj senat invalidske komisije kot izvedenski organ, ki podaja mnenja in ocene invalidnosti in telesne okvare ter ugotavlja potrebe po dodatku za pomoč in postrežbo. Hkrati priznava pravice iz invalidskega zavarovanja (invalidske pokojnine, pravice delovnih invalidov II. in III. kategorije, invalidnine za telesno okvaro, dodatke za pomoč in postrežbo, denarna nadomestila iz invalidskega zavarovanja). Seveda pa vodimo tudi postopke s področja obveznega pokojninskega zavarovanja, kot je priznavanje pravic do starostne, vdovske, družinske in delne pokojnine, ter uveljavljanja pokojninske dobe z dokupi in pripravljamo informativne izračune pokojnin, pogojev in dobe. Obenem dajemo strankam informacije in pravno pomoč o celotnem sistemu izvajanja zavarovanja, vključno z izplačevanjem dajatev in mednarodnim zavarovanjem. Gospodarska kriza tudi Šaleški in Zgornji Savinjski dolini ni prizanesla, čeprav v manjši meri kot drugod po Sloveniji, in število nezaposlenih je naraslo. Zato se je povečalo število zahtevkov strank za posredovanje pisne informacije o izpolnjevanju pogojev za upokojitev in za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja zaradi spremenjenega statusa,« pravi 49-letna Tadeja Dremel, diplomirana upravna organizatorka, ki je že dobrih 26 let zaposlena na Zpizu, najprej tri leta v Ljubljani, nato pa v Velenju, od leta 1998 kot vodja izpostave.

Poslovni prostori na Prešernovi cesti 7 a v Velenju

Na tej izpostavi so lani reševali 1143 zahtevkov za oceno invalidnosti, 663 za priznanje dodatka za pomoč in postrežbo in 226 za ugotavljanje telesne okvare ter iz prve skupine v zakonskem roku rešili 96,3 odstotka zadev, iz druge 97,4 odstotka in iz tretje 84,9 odstotka. Pri tem ugotavljajo, da pri njih še vedno narašča število vlog za oceno potrebe po dodatku za pomoč in postrežbo, kar pripisujejo predvsem staranju prebivalstva, medtem ko pri drugih zahtevkih ni bistvenih odstopanj. Na področju pokojninskega zavarovanja pa so v letu 2014 imeli 440 zahtevkov za starostno pokojnino, 146 za vdovsko pokojnino, 108 za delež vdovske pokojnine in 17 za družinsko pokojnino. Zaradi veljavne pokojninske reforme še naprej upada število zahtevkov za starostno pokojnino. Hkrati pa stranke v velikem številu iščejo pisne informacije o datumu izpolnitve pogojev za upokojitev in izračunih pokojnin; lani je bilo 2221 takšnih vlog.

»Poleg reševanja zahtevkov predstavlja precejšen obseg dela za zaposlene tudi osebno svetovanje strankam. Lani se je tako pri nas oglasilo povprečno 922 strank na mesec, v prvem četrtletju letošnjega leta pa že 1008 vsak mesec. Stranke skušamo čim celovitejše informirati, da jim ni treba zadev ponovno urejati,« poudarja Tadeja Dremel in dodaja, da so občani v anketah izražali veliko zadovoljstvo z delom njihovih sedmih uslužbenk, saj se je nekaj pripomb nanašalo le na občasno čakalno vrsto pred informacijsko pisarno, do katere pride zaradi primerov, ki terjajo kompleksnejšo razlago in zato tudi nekaj več časa.

Izpostava Velenje je sestavni del Območne enote Ravne na Koroškem in okvirno pokriva deset občin v Šaleški in Zgornji Savinjski dolini: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Velenje. Na tem območju živi 46.020 zavarovancev in 16.450 upokojencev.

Uradne ure za poslovanje s strankami so v poslovnih prostorih na Prešernovi cesti 7 a v Velenju v ponedeljek in torek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure.

Boris Dolničar


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media