Največ letnih dodatkov z najvišjim zneskom 

Dobro je vedeti | okt. '16

Skupaj s pokojnino ali v zakonu določenim zneskom nadomestila iz invalidskega zavarovanja za julij je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (zavod) na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 izplačal tudi letošnje letne dodatke. Iz predhodnih statističnih podatkov (dokončni bodo na voljo šele po koncu leta) smo izbrali najzanimivejše, ki dajejo odgovor na najpogosteje zastavljena splošna vprašanja ob izplačilu tega prejemka. Ta pa so: koliko sredstev je bilo treba zagotoviti za njegovo izplačilo, komu vse je bil izplačan in kam.

Zavod je moral za izplačilo letošnjih letnih dodatkov zagotoviti 104.604.744 evrov. To je za 1,3 odstotka manj kot v predhodnem letu. Nižji znesek za izplačilo potrebnih sredstev je predvsem posledica sprememb, nastalih v strukturi upravičencev do letnega dodatka po uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov, izvedeni februarja letos, glede na njihovo višino, deloma pa tudi v njihovih gibanjih. Letni dodatki so bili izplačani 487.018 upravičencem, kar je za pol odstotka manj kot v preteklem letu. Med upravičenci prevladujejo prejemniki pokojnin. Teh je bilo 96,3 odstotka, 3,7 odstotka izplačil pa je bilo namenjeno uživalcem določenih nadomestil iz invalidskega zavarovanja (prejemnikom nadomestil, priznanih po predpisih, veljavnih od leta 1992, prejemnikom delne invalidske pokojnine, priznane po prejšnjem zakonu, prejemnikom nadomestila za čas poklicne rehabilitacije, začasnega nadomestila in nadomestila za invalidnost po prejšnjem in zdaj veljavnem zakonu ter prejemnikom delnega nadomestila po sedanjem zakonu). Povprečni letni dodatek, ki so ga prejeli zadnji upravičenci, je znašal 187,62 evra, medtem ko so uživalci pokojnin prejeli v povprečju 215,82 evra.

Meja za izplačilo 750 evrov

Letni dodatek tudi letos ni bil izplačan vsem v sistemskem zakonu (ZPIZ-2) določenim upravičencem. Njihovo mogoče število je omejil ZIPRS1617, ki izplačilni znesek letnega dodatka pogojuje z določeno višino pokojnine ali nadomestila iz invalidskega zavarovanja. Meja za izplačilo letnega dodatka je ostala enaka kot v preteklem letu in znaša 750 evrov. Uživalec pokojnine in nadomestila iz invalidskega zavarovanja v enakem ali nižjem znesku od navedene meje je bil upravičen do letnega dodatka v enem od štirih mogočih zneskov oziroma njihovem sorazmernem delu.

Po predhodnih statističnih podatkih zavoda je bilo do posamezne od mogočih predpisanih višin letnega dodatka upravičeno naslednje število prejemnikov pokojnin in denarnih nadomestil iz invalidskega zavarovanja:

  • 166.030 ali 34,1 odstotka do letnega dodatka v višini 390 evrov, do katerega so bili upravičeni le uživalci pokojnin, ki so bile v mesecu izplačila enake ali nižje od 414 evrov,
  • 118.010 ali 24,2 odstotka do letnega dodatka v višini 250 evrov, do katerega so bili upravičeni le uživalci pokojnin, ki so v mesecu izplačila znašale od 414,01 do 518 evrov,
  • 113.852 ali 23,4 odstotka do letnega dodatka v višini 190 evrov, do katerega so bili upravičeni tako uživalci pokojnin kot tudi določenih nadomestil iz invalidskega zavarovanja, katerih zneski so v mesecu izplačila znašali od 518,01 do 622 evrov, in
  • 89.126 ali 18,3 odstotka vseh izplačanih do letnega dodatka v višini 140 evrov, do katerega so bili upravičeni tako uživalci pokojnin kot tudi določenih nadomestil iz invalidskega zavarovanja, katerih zneski so v mesecu izplačila znašali od 622,01 do 750 evrov.

Sorazmerni del letnega dodatka

Zgolj o upravičencih do izplačila določenega zneska letnega dodatka je govor zato, ker ti vsem niso bili izplačani v navedenih višinah, temveč lahko tudi le v določenem sorazmernem delu. Po določbah sistemskega zakona se namreč uživalcem pokojnin, ki se izplačujejo v sorazmernem delu, uživalcem družinskih ali vdovskih pokojnin, ki se jim družinska ali vdovska pokojnina izplačuje ločeno, uživalcem delnih pokojnin in prejemnikom pokojnin, ki so ponovno vstopili v zavarovanje, izplačuje pa se jim sorazmerni del pokojnine, izplača le ustrezen sorazmerni del letnega dodatka.

Izplačilo letnega dodatka v sorazmernem delu je po sistemskem zakonu zagotovljeno tudi uživalcem pokojnin in določenih nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so pravico do pokojnine ali nadomestila pridobili šele letos. V teh primerih je izplačilo sorazmernega dela pogojeno s tem, da v tem letu niso prejeli regresa za letni dopust ali pa jim je bil ta izplačan le v sorazmernem delu. Tako pravilo pa velja tudi, če preneha izplačilo pokojnine ali določenega nadomestila iz invalidskega zavarovanja v mesecu, v katerem je bil letni dodatek izplačan.

Večini upravičencev do letnega dodatka je pripadalo izplačilo brez sorazmernega dela. Takih upravičencev je bilo 402.343 ali 82,6 odstotka, upravičencev do sorazmernega dela pa 84.675 ali 17,4 odstotka. V Republiki Sloveniji je bilo izplačano 412.688 letnih dodatkov, v tujino pa 74.350.

Za izboljšanje gmotnega položaja

Predhodni statistični podatek, da je bila večina upravičencev do letnega dodatka uvrščena med tiste z najvišjim zneskom (390 evrov), je nedvomno skrb vzbujajoč in tudi na ta način nazorno kaže na skromno višino slovenskih pokojnin. Ta seveda izstopa tudi iz razporeditve prejemnikov pokojnin glede na višino njihovih izplačil. Iz mesečnega statističnega pregleda zavoda za julij 2016 je razvidno, da je bila v tem mescu pokojnina, enaka ali nižja od 400 evrov, izplačana kar 17,9 odstotka vseh prejemnikov pokojnin brez upoštevanja izplačil v sorazmernem delu. Če bi upoštevali tudi te prejemnike, pa bi bil njihov delež še precej višji.

Statistični podatek o številu upravičencev do letnega dodatka glede na njegovo višino pa daje tej – v primerjavi s tujimi sistemi obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja – unikatni pravici tudi poseben pomen. Predvsem prejemnikom najnižjih pokojnin namreč zagotavlja višje prejemke, ki lahko v najbolj drastičnih primerih celo presegajo znesek pokojnine, do katere so upravičeni, in jim na ta način zagotavlja nekoliko boljši gmotni položaj.

Statistični podatki o višini potrebnih sredstev za izplačilo letošnjih letnih dodatkov in številu njihovih prejemnikov se bodo med letom še spremenili. Spremembe bodo posledica na novo priznanih pokojnin in določenih nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Ker pa je njihov priliv letos precej omejen, občutnejših sprememb v podatkih ne bo.

 Jože Kuhelj


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media