Manifest upokojenske zveze

Dobro je vedeti | okt. '16

Upravni odbor Zveze društev upokojencev Slovenije je sprejel manifest, ki ga, kot so zapisali, »s podporo celotnega članstva postavlja pred slovensko javnost in določevalce v političnem procesu«. Upokojenska generacija je prehodila dolgo pot na aktivnem in političnem področju, »z znanjem, izkušnjami in modrostjo«, zdaj pa jo skrbi, da izborjenih pravic in pridobitev ne bi izgubila. Prav tako jo skrbi za generacije, ki prihajajo, zato so napisali manifest, ki ga objavljamo v celoti.

»Zdravstvena reforma. Zahtevamo, da smo kot reprezentativni déležnik vključeni v pripravo izhodišč za prepotrebno zdravstveno reformo. Dobro smo seznanjeni tako s prednostmi kot slabostmi dosedanjega razvoja, zato lahko kritično in odgovorno prispevamo k oblikovanju takšnih rešitev, ki bodo skladne z družbenimi in demografskimi spremembami. Javno in vsem dostopno zdravstvo mora tudi v prihodnje ostati osnovni nosilec zdravstvene dejavnosti. Pri izvajanju zdravstvenih storitev se bomo zavzemali za kakovostno, učinkovito, racionalno in vsem dostopno zdravstvo. Financiranje zdravstvenega sistema mora temeljiti na načelih vzajemnosti in solidarnosti.

Pokojninska politika. V okviru nove pokojninske reforme si je treba prizadevati, da tako imenovani prvi steber ostane prioriteta in ga ni dopustno siromašiti v korist naložbenih oblik. Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje mora zagotavljati dolgoročno finančno stabilnost sistema zavarovanja in dostojne pokojnine. Sistem usklajevanja pokojnin mora ohraniti svoje temeljno poslanstvo, to je zagotavljanje vrednosti pokojnin. Zato zahtevamo, da se ustavi sprejemanje izrednih ukrepov za omejevanje usklajevanja in da se spoštuje sistemska ureditev, v duhu pravne države pa pričakujemo, da bo vlada dala soglasje k predlogu Sveta ZPIZ o izredni uskladitvi pokojnin.

Zahtevamo, da se pokojnine v prihodnje usklajujejo tako po rasti plač kot po rasti življenjskih stroškov. Tudi Madridski mednarodni načrt o ukrepanju glede staranja (MIPAA, 8.–12. aprila 2002) določa, da imajo starejši pravico »do polne udeleženosti v razvojnih procesih in tudi delijo njihove pridobitve« ter da je treba zagotoviti »pravično razdelitev gospodarske rasti«. Soglašamo pa z usmeritvijo, da je treba pogoje za upokojitev (dobo in starost) prilagajati podaljševanju življenjske dobe in demografskim spremembam.

Skrajno kritično ocenjujemo tudi dejstvo, da neodvisni rezervni demografski sklad, ki ga določajo ZPIZ-2, koalicijska pogodba in Zakon o Slovenskem državnem holdingu, še vedno ni ustanovljen. Vire za polnjenje sklada vidimo v oplemenitenju sredstev iz virov osnovnega kapitala KAD-a, deleža pri Zavarovalnici Triglav, v večjem deležu od predvidene 10-odstotne kupnine od prodaje državnih naložb in prihodkov iz naravnih virov Republike Slovenije. Pri tem izhajamo predvsem iz potreb prihodnjih generacij upokojencev.

Dolgotrajna oskrba. Nedopustno je nadaljnje zavlačevanje z odločitvijo o posebnem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Odločitev o tem je glede na dosedanji demografski razvoj in prihodnja gibanja na tem področju več kot nujna.

Pravna država. Zahtevamo večjo učinkovitost, pravičnost in neodvisnost pravosodnih organov pri njihovem delovanju. Od javnega sektorja pričakujemo, da bo v novih družbenih in gospodarskih razmerah svoje poslanstvo opravljal učinkovito in dosledno zakonito.

Gospodarstvo. Zavzemamo se predvsem za trajnostni razvoj Slovenije, za dosledno finančno disciplino na vseh področjih in učinkovito sankcioniranje vseh kršiteljev, ki spodjedajo gospodarske temelje države in družbe. Ustvarjati moramo pogoje za učinkovito in ustvarjalno zaposlovanje mladih in starejših, tudi prek sistema kontinuiranega in vsem generacijam dostopnega izobraževanja.«

Za ponovno uvedbo seniorske olajšave

Zdus je ministrstvu za finance in poslanskim skupinam v državnem zboru poslal pobudo za ponovno uvedbo seniorske olajšave. Veljala naj bi za tiste prejemnike pokojnin, ki bi izpolnili vsaj 70 let starosti.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini spreminja lestvico za odmero dohodnine. Med sedanji 2. in 3. razred uvaja nov davčni razred pri neto davčni osnovi v višini 48.000 evrov in stopnjo 34 odstotkov, hkrati pa se stopnja dohodnine v 4. davčnem razredu zniža z 41 na 39 odstotkov, medtem ko stopnja v zadnjem davčnem razredu ostane nespremenjena, torej v višini 50 odstotkov. Tako naj bi ublažili progresivnost trenutno veljavne lestvice za odmero dohodnine.

Pri Zdusu se strinjajo, da bo sprememba dohodninske lestvice pomenila pomemben korak z vidika razbremenitve zaposlenih, kar bo imelo prav gotovo vpliv na večjo učinkovitost in produktivnost v podjetjih. Hkrati pa bo sprememba dohodninske lestvice zmanjšala davčno obremenitev, saj se bo enakomerno razbremenil sloj, ki prejema dohodke nad 1,6 povprečne plače. Spremembe se torej nanašajo na visokostrokovne in najproduktivnejše zavezance, ki pomembno prispevajo k dodani vrednosti podjetij, na kar je gospodarstvo že dolgo opozarjalo. Za prejemnike pokojnin pa ne bo skoraj nobenih sprememb.

Glede na dohodninsko lestvico bo s stališča prejemnikov neto letne osnove za obračun dohodnine po podatkih v decembru 2015 izplačanih pokojnin 28,8 odstotka pokojnin zapadlo v prvi dohodninski razred s 16-odstotno dohodnino, 68,1 odstotka pokojnin v drugi dohodninski razred s 27-odstotno dohodnino in zanemarljivo malo v tretji dohodninski razred s 34-odstotno dohodnino, ne upoštevaje olajšave.

Ob tem pri Zdusu opozarjajo in predlagajo uvedbo posebne olajšave za osebe po dopolnjenem 65. letu starosti – t. i. seniorsko olajšavo, ki jo je ukinil zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o dohodnini (Ur. list RS 96/2013). Uživalci pokojnin do višine 1.332,03 evra so bili do spremembe zakona oproščeni plačila akontacije dohodnine, kar pomeni, da je imela nova določba vpliv na obračun pri višjih pokojninah.

Z upoštevanjem splošne olajšave in t. i. pokojninske olajšave (13,5 %) se obračuna akontacija dohodnine pri višini pokojnine nad 1.095,11 evra. To pomeni, da je bila vsem uživalcem, starejšim od 65 let, katerih pokojnina je bila na dan 1. 1. 2014 višja od 1.095 evrov in nižja od 1.332 evrov, prvič obračunana akontacija dohodnine.

Zaradi ukinitve seniorske olajšave je bilo pri obračunu pokojnin za januar 2014 obdavčenih 11.696 uživalcev več v primerjavi z decembrom 2013. Tako je bilo v januarju 2014 obdavčenih 33.589 uživalcev pokojnin. Povprečni znesek obračunane akontacije dohodnine pa se je v januarju 2014 zvišal na 51 evrov, kar je za 9,80 evra več kot v decembru 2013.

Po aktualnih podatkih ima pokojnino v razponu od 1.095 do 1.332 evrov 15.454 uživalcev, starih 65 let ali več. Le-tem se zaradi ukinitve t. i. seniorske olajšave odtegne akontacija dohodnine v razponu od 0,01 do 31,98 evra. Tisti, ki so dopolnili 65 let starosti in izkazujejo pokojnino nad 1.332 evrov, zaradi ukinitve olajšave pri pokojnini plačujejo tudi višji znesek akontacije dohodnine. Teh je trenutno 14.837. Primer izračuna akontacije dohodnine pri pokojnini 1.750,80 evra kaže, da z upoštevanjem seniorske olajšave pridemo do zneska 56,64 evra oziroma 88,52 evra, kolikor se zdaj tudi obračuna in odtegne zaradi odtegnitve olajšave – razlika znaša približno 32 evrov.

Ponovno uvedbo seniorske olajšave predlagajo predvsem zaradi ukinitve prejema letnega dodatka, ki jo je uvedel ZUJF za pokojnine, višje od 750 evrov. Pri Zdusu menijo, da so upokojenci z višjimi pokojninami zaradi izgube letnega dodatka upravičeni vsaj do olajšave, ko dopolnijo 70 let starosti. 

Starejša populacija ima tudi veliko višje stroške pri uveljavljanju zdravstvenih storitev, nabavi zdravil in vpeljavi raznih dietnih prehranskih režimov. Iz analize gmotnega položaja upokojencev je razvidno, da se stroški preživetja s starostjo dvigujejo, in sicer pri starosti 70 let za 11 odstotkov, naraščajo pa vse do 30 odstotkov. Treba je upoštevati nove pogoje glede izpolnitve starosti za upokojitev, ki jih določa ZPIZ-2, in hkrati predvidene spremembe glede starosti, ki jih prinaša bela knjiga o pokojninski reformi – ta predvideva zvišanje pogoja izpolnitve starosti s sedanjih 65 na 67 let. Morebitna ponovna uvedba seniorske olajšave bi posredno spodbujala upokojevanje pri višji starosti.

 Zaključen projekt v pomoč oskrbovalcem

Sredi septembra se je zaključil zahteven dvoletni evropski projekt iCarer, v katerem se je Zdus, zahvaljujoč vodji projekta Jožetu Gašperšiču, izkazal kot najresnejši in zaupanja vreden partner. Projekt iCarer je namenjen neformalnim oskrbovalcem, ki živijo s starejšim odraslim s kognitivnimi motnjami katere koli stopnje (od blagih do hujših), in oskrbovalcem, ki živijo ločeno od oskrbovancev, a jih redno oskrbujejo in potrebujejo podporo za izboljšanje kakovosti oskrbe. S pomočjo tako imenovanega virtualnega oskrbovalca naj bi zmanjšali obremenitev neformalnih oskrbovalcev, njihove aktivnosti oskrbe pa izboljšali, kar bi posledično izboljšalo tudi kakovost življenja tako oskrbovalcev kot starejših oseb. Projekt je sofinanciralo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

S pomočjo zunanjih sodelavcev, agencije za organizacijo pomoči na domu ProDomi, so našli nekaj prostovoljcev (starejših in oskrbovalcev) in na začetku leta namestili senzorje gibanja na domu uporabnikov (kuhinji, dnevni sobi, spalnici in kopalnici) ter senzor zasedenosti postelje s posteljnim vložkom. S senzorji so spremljali obremenjenost, kakovost življenja ter morebitne občutke tesnobe in depresije, s katerimi se spoprijemajo neformalni oskrbovalci. Seveda so jim temeljito razložili postopek. Uporabniki so prejeli tudi tablični računalnik, prek katerega so neformalni oskrbovalci dostopali do platforme iCarer, oskrbovalci pa priročnik o delovanju sistema. Z analizo testiranja bodo ugotovili koristi in uporabnost sistema, ali je enostaven za uporabo, kaj je mogoče izboljšati …

Dijana Lukić


Vaši komentarji


© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media