Oktobra višje pokojnine

Dobro je vedeti | okt. '16

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (zavod) bo lahko, kot v času pisanju tega prispevka realno kaže, v tem mesecu le izvedel izredno uskladitev pokojnin, za katero je izpolnjen eden izmed dveh mogočih pogojev, določenih v veljavnem zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

Navedeni zakon v osmem odstavku 430. člena določa, da se lahko na enak način, ki velja za izvedbo redne uskladitve pokojnin, na predlog Sveta zavoda pokojnine uskladijo v letu, ki sledi letu, v katerem je bila ugotovljena pozitivna gospodarska rast, če z njo soglaša Vlada Republike Slovenije (vlada).

Svet zavoda je že konec februarja letos vladi posredoval predlog za izdajo soglasja za izvedbo izredne uskladitve v letu 2016 v višini 0,4 odstotka, saj so že tedaj predhodni statistični podatki o gospodarski rasti v letu 2015 utemeljeno nakazovali, da so zakonski pogoji zanjo izpolnjeni.

Potrditev tega zdaj izhaja tudi iz predloga ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je 20. septembra 2016 na vlado naslovilo predlog za izdajo soglasja zavodu za izvedbo predlagane izredne uskladitve pokojnin. Iz njega je razvidno, da je po predhodni oceni Statističnega urada Republike Slovenije, objavljeni 31. 8. 2016, gospodarska rast v preteklem letu znašala 2,3 odstotka. S tem so zakonski pogoji za izvedbo izredne uskladitve izpolnjeni. Ministrstvo je vladi predlagalo, da se soglasje nanaša na izvedbo izredne uskladitve pokojnin z veljavnostjo od naslednjega meseca po danem soglasju. Vlada naj bi o danem soglasju odločila do konca septembra.

Višina izredne uskladitve temelji zgolj na rasti povprečne bruto plače, izplačane zaposlenim za leto 2015. Ta je znašala 0,7 odstotka. Rasti cen življenjskih potrebščin pa pri določitvi višine izredne uskladitve ni bilo mogoče upoštevati, ker se v tem obdobju niso zvišale, temveč znižale. Višina redne uskladitve se po ZPIZ-2 določi z upoštevanjem 60 odstotkov povečanja povprečne bruto plače, izplačane za čas od januarja do decembra preteklega leta, torej leta 2015, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano za enako obdobje leto prej, in 40 odstotkov povprečne rasti cen življenjskih potrebščin, dosežen v enakem obdobju. Uskladitev pokojnin je izražena v odstotku in je seštevek obeh ugotovljenih delnih rasti.

Po predlogu pristojnega ministrstva naj bi zavod sredstva za zagotovitev izredne uskladitve zagotovil iz višjih dohodkov od prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

 Jože Kuhelj 


Vaši komentarji


© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media