(Ne)zakonitost nagradnih iger 

Prosti čas | maj '17

FINANCE IN MI

Domišljija nekaterih spornih podjetnikov pri pridobivanju strank oziroma nakupih blaga ali storitev je neskončna. Trikov, kako privabiti nove stranke, kar mrgoli, številni prebrisani podjetniki pa se zavedajo, da možnost, da bodo vzbudili zanimanje strank, narašča premo sorazmerno z možnostjo nenadejanega zaslužka teh strank. Seveda tudi stranke niso povsem nedolžne, saj je med njimi precej naivnežev, ki se jim ob obljubah visokih zneskov zamegli razum. A to je že druga tema.

Nagradne igre same po sebi niso nezakonite. Slovenska zakonodaja jih sicer ureja precej na splošno, kar pa še ne pomeni, da dopušča katero koli vrsto nagradne igre. Obligacijski zakonik nagradne igre ureja v oddelku o javni obljubi nagrade.

Za javno obljubo nagrade se šteje z javnim razpisom dana obljuba nagrade tistemu, ki opravi določeno dejanje, doseže kakšen uspeh ali se znajde v določenem položaju, ali obljuba, dana pod kakšnim drugim pogojem. Tako dana obljuba zavezuje tistega, ki je obljubo dal, da jo izpolni tistemu, ki izpolni pogoje. O podelitvi nagrade pri razpisu odloča organizator tega razpisa v skladu s postavljenimi pravili v tem konkretnem razpisu. Če je nagrada podeljena v nasprotju s temi pravili, lahko vsak udeleženec zahteva razveljavitev odločitve o podelitvi nagrade.

Organizator nagradne igre je tisti, ki se odloči, ali bo in kako bo izvedel nagradno igro. Pri izvedbi nagradne igre je pomembno, da pravila igre, ki jih je sam postavil, tudi upošteva. Če tega ne stori, ravna nezakonito in je lahko tožen pred pristojnim sodiščem.

 Zavajanje

Pri organizaciji nagradnih iger mora podjetje upoštevati tudi določila zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP) glede prepovedi nezakonitega oglaševanja nagradne igre. Tu gre namreč za poslovno prakso podjetja, ki je v nasprotju z zahtevami poklicne skrbnosti. 

Zakon jasno določa, da se poslovna praksa med drugim šteje za zavajajočo, če podjetje v določenem primeru ob upoštevanju vseh značilnosti in okoliščin ter omejitev sredstva komuniciranja izpusti bistvene informacije, ki jih glede na dejanske okoliščine povprečen potrošnik potrebuje za sprejem odločitve ob poznavanju vseh pomembnih dejstev, in tako povzroči ali bi utegnil povzročiti, da povprečen potrošnik sprejme odločitev o poslu, ki je sicer ne bi sprejel. Posledično mora organizator nagradne igre potrošniku dati na voljo vse bistvene informacije (časovni termin, način sodelovanja, nagrade, ki jih bo podelil, podatke o organizatorju ipd.). Če tega ne stori, izvaja nezakonito (zavajajočo) poslovno prakso.

V zvezi z nagradnimi igrami velja posebej opozoriti še na 7. člen omenjenega zakona, v skladu s katerim se za zavajajočo prakso, ki se v vseh okoliščinah šteje za nepošteno, šteje ravnanje podjetja, ki v okviru poslovne prakse trdi, da razpisuje nagradno tekmovanje ali da je mogoče prejeti promocijsko nagrado, pa napovedane nagrade ali ustreznih nadomestil dejansko ne razdeli. Kazen za tovrstne kršitve so zelo visoke, in sicer od 3.000 do 4.0000 evrov.

 Nesorazmerno visoke nagrade

Nagradne igre, pri katerih organizator kupcu v primeru nakupa blaga ali storitve obljublja nesorazmerno visoko nagrado, pa so prepovedane tudi v skladu z zakonom o varstvu konkurence (ZVK). V skladu s tem zakonom je namreč pridobivanje kupcev z dajanjem ali obljubljanjem nagrad, ki po vrednosti občutneje presegajo vrednost blaga ali storitve, s katero kupec pridobi možnost nagrade, dejanje nelojalne konkurence, ki je prepovedana in je sankcionirana z najmanj 12.500 evrov globe.

Kaj lahko potrošnik naredi, če naleti na ponudbo sporne nagradne igre? V tistih primerih, ko se izkaže, da organizator ne upošteva pravil nagradne igre in nagrado podeli v nasprotju s pravili ali pa je sploh ne podeli, lahko udeleženci, ki so upravičeni do nagrade, zahtevajo izpolnitev nagrade po sodni poti.

Ker so taki postopki najpogosteje dragi in zamudni, je bolj priporočljivo, da sporne podjetnike v primeru suma, da organizirajo nezakonite nagradne igre, prijavimo tržnemu inšpektoratu. Globe za kršitve so v teh primerih visoke, in marsikoga že opozorilo, da lahko njegovemu dejanju sledi prijava tržni inšpekciji, odvrne od organizacije sporne nagradne igre.

 

 Mag. Boštjan J. Turk


Vaši komentarji


© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media