Letni dodatek spet vsem upravičencem

Dobro je vedeti | maj '17

V marčni številki Vzajemnosti smo že omenili razmišljanja ministrice za finance, s katerimi je na seji konec februarja seznanila člane sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (zavod), da obstajajo realne možnosti za izplačilo letnega dodatka v letu 2017 vsem upravičencem, določenim v sistemskem zakonu. Zdaj veljavna zakonska ureditev namreč omogoča izplačilo tega prejemka le uživalcem pokojnin in določenih denarnih nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so v mesecu izplačila enaka ali nižja od 750 evrov. Kot vse kaže, bo tedanja napoved ministrice tudi uresničena.

Vlada RS je namreč na začetku aprila določila predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, v katerem so sicer določeni letošnja višina letnih dodatkov in pogoji za njegovo izplačilo. Navedeni predlog pa ne določa na novo le višine letnih dodatkov, ki naj bi jih zavod izplačal letos, ter cenzusov za njihovo dodelitev, temveč določa tudi izplačilo vsem upravičencem, predvidenim v sistemskem zakonu.

Zneski letnih dodatkov po novem 

Predlagani novi zneski letnih dodatkov se razlikujejo od prvotno določenih za 10 evrov. V odstotkih merjeno, je zvišanje različno in znaša od 2,6 do 7,1 odstotka. Tudi zneski cenzusov, ki vplivajo na njihovo izplačilo, so zvišani, in sicer za 8 do 16 evrov.

Na novo predlagani zneski letnih dodatkov znašajo:

  • 400 evrov za prejemnike pokojnin do 430 evrov,
  • 260 evrov za prejemnike pokojnin od 430,01 do 530 evrov,
  • 200 evrov za prejemnike pokojnin od 530,01 do 630 evrov,
  • 150 evrov za prejemnike pokojnin od 630,01 do 760 evrov in
  • 90 evrov za prejemnike pokojnin nad 760,01 evra.

Za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja pa:

  • 200 evrov za prejemnike nadomestil, priznanih po predpisih, veljavnih od leta 1992, za prejemnike delne invalidske pokojnine, priznane po prejšnjem zakonu, za prejemnike nadomestila za čas poklicne rehabilitacije, začasnega nadomestila in nadomestila za invalidnost po prejšnjem in zdaj veljavnem zakonu ter prejemnike delnega nadomestila po sedanjem zakonu v znesku do 630 evrov,
  • 150 evrov za vse prej naštete prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja v znesku od 630,01 do 760 evrov in
  • 90 evrov za vse prej naštete prejemnike nadomestil, ki presegajo 760,01 evra.

Kot smo že večkrat opozorili, bo moral zavod pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev cenzusov, ki vplivajo na višino izplačanega zneska letnega dodatka, poleg pokojnine upravičenca upoštevati še morebiten znesek dela vdovske pokojnine oziroma znesek družinske pokojnine po drugem roditelju ter po novem tudi znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja. Vsota teh prejemkov bo, kot že rečeno, pogojevala višino izplačanega letnega dodatka.

Roki za izplačilo letnih dodatkov ostajajo nespremenjeni. Večini bodo izplačani skupaj z ustreznim prejemkom za mesec julij, preostalim pa konec septembra oziroma do konca leta.

Prejemniki tujih pokojnin 

O obveznostih, ki jih imajo prejemniki tujih pokojnin v zvezi s pridobitvijo pravice do letnega dodatka, smo podrobneje poročali v marčni številki revije. Z njimi pa so bili upravičenci seznanjeni tudi z obvestilom, ki jim ga je zavod poslal po pošti. V njem je zapisano tudi opozorilo, da upravičencu ne bo mogoče izplačati letnega dodatka, če zavodu do 30. septembra 2017 ne bo predložil dokazila o višini tuje pokojnine.

Če bosta predlagana sprememba in dopolnitev ZIPRS 1718 sprejeti, bo prej navedeno opozorilo postalo brezpredmetno, ker bo tudi takemu upravičencu zagotovljeno izplačilo letnega dodatka v višini 90 evrov.

Po ocenah predlagatelja bosta zakonska sprememba in dopolnitev zahtevali 21 milijonov evrov, ki bodo zagotovljeni s prerazporeditvami v proračunu države in finančnem načrtu zavoda.

Vlada Republike Slovenije je posredovala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018 v sprejem državnemu zboru po nujnem postopku, glede na to, da 164. člen poslovnika državnega zbora določa, da se za obravnavo in sprejem zakona o izvrševanju proračuna uporabljajo določbe o obravnavi zakona po nujnem postopku.

Jože Kuhelj 


Vaši komentarji


© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media