Dokaj ugodna gibanja prejemnikov pokojnin

Zaradi posebnih razmer je dostop do članka odprt za vse obiskovalce strani.

Dobro je vedeti | feb. '19

Foto: J. D.

Iz statističnih podatkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (zavod), objavljenih v mesečnem statističnem pregledu za december 2018, ki ga je objavil na spletni strani 18. januarja 2019, je razvidno, da so bila gibanja števila izplačil pokojnin v preteklem letu relativno ugodna. Spremembe v številu prejemnikov starostnih in invalidskih pokojnin lahko v največji meri pripišemo učinkom zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, uveljavljenega 1. januarja 2013. Kot je bilo že večkrat omenjeno, so se z njim postopno zaostrili pogoji za pridobitev pravice do starostne in nekaterih drugih pokojnin, navedeni zakon pa omogoča tudi pridobitev pravice do izplačila 20 odstotkov starostne ali invalidske pokojnine in prožnejše uveljavljanje delne pokojnine. Vse to pa vpliva predvsem na priliv novih uživalcev starostnih pokojnin.

Decembra lani je zavod izplačal 619.356 pokojnin. V ta podatek niso vključena izplačila delov vdovskih pokojnin in 20 odstotkov predčasnih in starostnih pokojnin, saj tovrstna izplačila ustrezajo le delu navedenih pokojnin. V primerjavi z izplačili za december 2017 se je število vseh prejemnikov pokojnin povečalo za 2.156 ali 0,3 odstotka. V enakem obdobju predhodnega leta je njihovo povečanje znašalo 0,2 odstotka. Na letni ravni je zavod v preteklem letu izplačeval v povprečju 617.299 pokojnin mesečno ali za 1.618 več od mesečnega povprečja predhodnega leta, kar je prav tako za 0,3 odstotka več.

Glede na vrsto izplačanih pokojnin v obeh primerjalnih obdobjih opažamo pričakovano povečanje le pri starostnih, predčasnih in vdovskih pokojninah, medtem ko se še naprej zmanjšuje število izplačil invalidskih in vdovskih pokojnin. To se odraža tudi v deležih njihovih izplačil v skupnem številu. Več kot 72 odstotkov izplačil so predstavljale starostne in predčasne pokojnine, blizu 13 odstotkov invalidske, preostanek pa družinske in vdovske pokojnine.

Manj predčasnih pokojnin

Decembra lani je zavod izplačal 448.773 starostnih in predčasnih pokojnin (zadnjih je bilo le 3.059), kar je za 5.590 ali 1,3 odstotka več kot decembra 2017. Rast je malenkost višja od rasti, ugotovljene v enakem obdobju predhodnega leta, ki je znašala 1,1 odstotka. Na letni ravni je njihova rast znašala 1,1 odstotka mesečno, medtem ko je v predhodnem letu znašala 1 odstotek. Rast števila tovrstnih prejemnikov je nižja od načrtovane. Število izplačil predčasnih pokojnin je bilo decembra lani celo nižje za 8 pokojnin. Skromno skupno število teh pokojnin kaže na to, da je zakonodajalec dosegel svoj namen, to je neprivlačnost tovrstne upokojitve.

Nekoliko se je povečalo tudi izplačilo delnih pokojnin. Decembra lani jih je zavod izplačal 2.811, to je za 380 več kot v lanskem decembru, kar je za 15,6 odstotka več. To je sicer nižja stopnja rasti od dosežene v enakem obdobju preteklega leta, ki je znašala 19,6 odstotka. Skromno povečevanje števila teh uživalcev pa kaže na to, da ta pravica vseeno ni posebej zanimiva. Na letni ravni znaša rast števila teh izplačil v povprečju 16,4 odstotka mesečno, medtem ko je leto poprej znašala 26,2 odstotka.

Decembra lani je zavod izplačal 79.187 invalidskih pokojnin, to je za 1.958 ali 2,4 odstotka manj kot decembra 2017. Odstotno znižanje je nekoliko manjše kot v predhodnem letu, ki je znašalo 2,6 odstotka. Na letni ravni pa znižanje znaša 2,5 odstotka mesečno, leto pred tem pa 2,4 odstotka.

Število izplačil družinskih pokojnin se še naprej zmanjšuje. Pojav je pričakovan. Zniževanje števila teh prejemnikov je namreč tudi posledica dejstva, da so med njimi še vedno tudi uživalci vdovskih pokojnin, priznanih pred letom 2000, ko še ni obstajala pozneje uveljavljena zakonska delitev na družinske in vdovske pokojnine, ki jim je pravica do pokojnine prenehala. Zavod je decembra lani izplačal 35.027 tovrstnih pokojnin, to je za 2.744 ali 7,3 odstotka manj kot decembra 2017. Odstotno znižanje je enako kot v istem obdobju leto pred tem. Na letni ravni pa je znižanje znašalo 7,1 odstotka, kolikor je znašalo tudi v predhodnem koledarskem letu.

Decembra lani je tako zavod izplačal 53.558 vdovskih pokojnin, kar je za 888 ali 1,7 odstotka več kot decembra 2017, kar je nižja rast kot v enakem obdobju leto pred tem, ki je znašala 2,7 odstotka. Na letni ravni je znašala njihova rast v povprečju 2 odstotka mesečno, leto pred tem pa 3 odstotke.

Število izplačil delov vdovskih pokojnin se še naprej povečuje. Decembra lani jih je zavod izplačal 63.555, to je za 2.261 ali 3,7 odstotka več kot decembra 2017. Rast je nekoliko nižja od rasti v enakem obdobju preteklega leta, ki je znašala 3,9 odstotka. Na letni ravni je njihova rast znašala v povprečju 2 odstotka mesečno, medtem ko je v letu pred tem znašala 4 odstotke.

Povečanje 20-odstotnih pokojnin

Merjeno v odstotkih, pa najvišjo rast v decembru 2018 v primerjavi z decembrom preteklega leta izkazujejo izplačila 20 odstotkov starostne ali predčasne pokojnine. Višja so bila kar za 16 odstotkov, kar kaže na to, da je za tovrstno pravico vedno večje zanimanje. Decembra 2018 je bilo teh izplačil 8.748 ali za 1.209 več kot decembra 2017. Na letni ravni je znašal prirast tovrstnih izplačil v povprečju 16,8 odstotka, leto pred tem pa kar 47,3 odstotka. 

Število prejemnikov starostnih in družinskih pokojnin, priznanih in odmerjenih pod pogoji, ki jih je določal zakon o starostnem zavarovanju kmetov, se še naprej drastično zmanjšuje. Decembra lani je zavod izplačal le še 129 tovrstnih pokojnin, to je za 56 manj kot decembra 2017, kar pa glede na majhno število teh uživalcev pomeni kar za 30,3 odstotka manj. Tolikšno je tudi njihovo povprečno mesečno znižanje na letni ravni.

Ker ni več novih uživalcev, se zmanjšuje tudi število prejemnikov vojaških pokojnin, priznanih in odmerjenih po zakonu o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev. Zavod je decembra lani izplačal še 2.023 vojaških pokojnin. To je za 149 izplačil ali 6,9 odstotka manj kot decembra 2017. Najbolj, in sicer za 10,1 odstotka, se je zmanjšalo število prejemnikov starostnih pokojnin, sledijo uživalci invalidskih pokojnin (za 6,4 odstotka), število uživalcev družinskih in vdovskih pokojnin pa se je zmanjšalo za 5,2 odstotka. Na letni ravni se je število teh prejemnikov zmanjšalo v povprečju za 7,3 odstotka mesečno.

Uživalci vojaških pokojnin so upravičeni tudi do izplačila dela vdovske pokojnine. Takih prejemnikov je bilo decembra lani 339, kar je za 10 manj kot decembra predhodnega leta.

 Jože Kuhelj


Vaši komentarji


© 2020 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media