Izplačila letošnjih letnih dodatkov

Dobro je vedeti | okt. '19

Julija letos je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (zavod) skladno z 69. a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) skupaj z zneskom pripadajoče pokojnine ali zneskom nadomestila iz invalidskega zavarovanja, določenim v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), večini upravičencev izplačal pripadajoče letne dodatke v višinah, določenih v ZIPRS1819. Tako kot v preteklem letu so bili tudi letos letni dodatki izplačani vsem upravičencem, določenim v ZPIZ-2. Tudi tokrat pa njihova višina ni bila določena po pravilih ZPIZ-2, temveč so bila izplačila takšna, kot jih je zahteval ZIPRS1819.

Iz informacije zavoda Izplačilo letnega dodatka v letu 2019, objavljene konec julija na njegovi spletni strani, povzemamo nekatere finančne in statistične podatke, iz katerih sta razvidna višina sredstev, ki so namenjena za izplačila letnih dodatkov, in njihova razdelitev med upravičence, znane v mesecu izplačila. Uporabljene podatke, zanimive za bralce, v prispevku dopolnjujemo še z nekaterimi preračuni, ki jih na kratko tudi komentiramo.

Za izplačila letnih dodatkov v juliju je moral zavod zagotoviti dodatnih 136.267.699 evrov. To je za 13,7 odstotka več od odhodkov za izplačilo letnih dodatkov v lanskem juliju. Na višje odhodke je vplivalo predvsem zvišanje vseh možnih zneskov letnih dodatkov v primerjavi z lanskoletnimi za 27 evrov, v manjši meri pa tudi novi upravičenci. Gre za upravičence, ki so do meseca izplačila letnih dodatkov na novo pridobili pravico do pokojnine ali ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja.

Julija je zavod izplačal skupno 609.468 različnih zneskov letnih dodatkov. Glede na izplačila letnih dodatkov julija lani je število vseh prejemnikov višje za 4.493 ali 0,7 odstotka. Med vsemi prejemniki razumljivo prevladujejo uživalci pokojnin. Takih upravičencev je bilo 594.071, kar je 97,5 odstotka vseh izplačanih letnih dodatkov. Prejemnikov nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so prejeli letni dodatek, je bilo 15.397 ali 2,5 odstotka vseh izplačil.

Upoštevaje skupno višino odhodkov, namenjenih za izplačilo vseh letnih dodatkov v juliju, in število njihovih prejemnikov, lahko ugotovimo, da je julija izplačani letni dodatek znašal v povprečju 223,58 evra. Letni dodatek prejemnikov pokojnin je v povprečju znašal 223,31 evra, prejemnikov nadomestil iz invalidskega zavarovanja pa v povprečju 234,16 evra.

Največ prejemnikov najnižjega dodatka

Bralce najbolj pritegnejo podatki o tem, komu in v kolikšni višini so bili izplačani letni dodatki. Med skupno 594.071 izplačanimi letnimi dodatki prejemnikom pokojnin je znesek:

  • 127 evrov ali njegov sorazmerni del prejelo 27 odstotkov upravičencev,
  • 187 evrov ali njegov sorazmerni del 16 odstotkov upravičencev,
  • 237 evrov ali njegov sorazmerni del 16 odstotkov upravičencev,
  • 297 evrov ali njegov sorazmerni del 19,7 odstotka upravičencev in
  • 437 evrov ali njegov sorazmerni del 21,3 odstotka upravičencev.

Iz teh podatkov je razvidno, da je največ upravičencev prejelo najnižji letni dodatek v višini 127 evrov ali ustreznem sorazmernem delu tega zneska. Do tega zneska so bili upravičeni prejemniki pokojnin, ki so presegale 810 evrov. Sledijo jim prejemniki najvišjega letnega dodatka v višini 437 evrov ali ustreznem sorazmernem delu tega zneska, do katerega so bili upravičeni prejemniki pokojnin, enakih ali nižjih od 470 evrov. Prejemnikov letnih dodatkov v višini 297 evrov ali sorazmernem delu tega zneska je bilo 19,7 odstotka. Pripadal je uživalcem pokojnin, višjih od 470 evrov in nižjih od 530 evrov. Deleža prejemnikov letnih dodatkov v višini 187 in 237 evrov ali njunih sorazmernih delov se ne razlikujeta. Do prvega zneska so bili upravičeni prejemniki pokojnin, višjih od 670 evrov in enakih ali nižjih od 810 evrov, do drugega pa prejemniki pokojnin, višjih od 530 evrov in enakih ali nižjih od 670 evrov.

Po ZPIZ-2 se uživalcem pokojnin, ki se izplačujejo v sorazmernem delu po mednarodnih pogodbah, uživalcem družinskih ali vdovskih pokojnin, če se jim izplačujejo ločeno, uživalcem delnih pokojnin in prejemnikom pokojnin, ki so ponovno vstopili v zavarovanje in prejemajo sorazmerni del pokojnine, lahko izplača le ustrezni sorazmerni del pripadajočega letnega dodatka, ne pa v celoti.

Med skupno 15.397 letnimi dodatki, izplačanimi uživalcem nadomestil iz invalidskega zavarovanja, je znesek:

  • 127 evrov ali njegov sorazmerni del prejelo 0,5 odstotka upravičencev,
  • 187 evrov ali njegov sorazmerni del 1,2 odstotka upravičencev in
  • 237 evrov ali njegov sorazmerni del 98,3 odstotka upravičencev,

Število zneskov letnih dodatkov, do katerih so upravičeni prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, je bistveno nižje od števila, ki pripada prejemnikom pokojnin. Večini teh upravičencev je bil izplačan letni dodatek v znesku 237 evrov ali ustreznem sorazmernem delu. Pripadal je uživalcem teh nadomestil v višini 670 evrov ali nižjem znesku. Letni dodatek v višini 187 evrov ali ustreznem sorazmernem delu je pripadal prejemnikom nadomestil, višjih od 670 evrov ter enakih ali nižjih od 810 evrov. Takih upravičencev je bilo 185 ali 1,2 odstotka vseh. Najnižji letni dodatek v višini 127 evrov ali ustreznem sorazmernem delu pa je prejelo le 74 tovrstnih upravičencev ali 0,5 odstotka vseh. Prejeli so ga upravičenci, katerih višina nadomestil iz invalidskega zavarovanja je presegala 810 evrov.

Do konca leta še nekaj izplačil

Ustrezni sorazmerni del pripadajočega letnega dodatka se po določbah ZPIZ-2 izplača tudi uživalcem pokojnin in določenih nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so pravico do pokojnine ali nadomestila pridobili v tekočem letu, torej letu 2019. V teh primerih je izplačilo pogojeno s tem, da v tem letu niso prejeli regresa za letni dopust ali pa jim je bil ta izplačan le v sorazmernem delu. Tako pravilo pa velja tudi v primerih prenehanja izplačil pokojnin ali določenih nadomestil iz invalidskega zavarovanja v mesecu, v katerem je bil letni dodatek izplačan.

Višina odhodkov zavoda na tej podlagi in število prejemnikov letnih dodatkov se bosta do konca leta še nekoliko zvišala. Na spremembo bodo vplivali novi upravičenci do pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja kot tudi prejemniki tujih pokojnin, ki zavodu niso pravočasno sporočili podatkov o njihovi višini, zaradi česar jim julija letni dodatki niso bili izplačani. Znesek tuje pokojnine namreč vpliva na višino pripadajočega letnega dodatka. Izplačila letnih dodatkov takim zamudnikom bo zavod opravil do konca leta, odvisno od datuma prejema sporočila o višini tuje pokojnine. Tistim, ki tega podatka zavodu sploh niso ali ne bodo posredovali, pa bo v prej navedenem roku izplačal najnižji možni znesek letnega dodatka. 

Jože Kuhelj


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media