Drugačno usklajevanje dodatka za pomoč in postrežbo?

Dobro je vedeti | okt. '19

Državni zbor naj bi konec preteklega meseca (začetek seje je bil napovedan 23. septembra) obravnaval in po hitrem postopku sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG-C), ki naj bi določil nova pravila za usklajevanje teh prejemkov. Sprememba, če bo sprejeta, bo pomembna tudi za usklajevanje dodatka za pomoč in postrežbo. Po drugem odstavku 107. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se namreč ta prejemek usklajuje po zakonu, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

Do zdaj veljavni ZUTPG določa, da se uskladitev transferjev izvede dvakrat na leto. Temelji na statističnih podatkih o gibanjih cen življenjskih potrebščin v posameznem koledarskem letu. Za izvedbo uskladitve v juliju so pomembna njihova gibanja v obdobju od januarja do junija tekočega leta, januarja pa v obdobju od julija do decembra preteklega leta. Uporabo tega pravila pa je vse od 12. maja 2012 preprečeval Zakon o uravnoteženju javnih financ, pozneje pa zakoni o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, veljavni v posameznem koledarskem letu.

Dodatek za pomoč in postrežbo se tako ni uskladil vse do letošnjega leta. Uskladitev, izvedena v februarju, z veljavnostjo od 1. januarja 2019 pa ni temeljila na določbah ZUTPG, temveč Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019.

Predlog ZUTPG-C, ki ga je vlada posredovala v obravnavo državnemu zboru, predvideva, da naj bi se uskladitev transferjev izvedla le enkrat letno, in sicer 1. marca z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem letu, ki jo je ugotovil Statistični urad Republike Slovenije. Iz besedila predloga zakona kot tudi njegove obrazložitve sicer ni razvidno, kateri podatek naj bi bil podlaga za uskladitev: povprečni porast v koledarskem letu ali od januarja do decembra. Pričakovati pa je, da bo to povprečni porast.

Na seji matičnega delovnega telesa, odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki je predlog predhodno obravnaval, je bil sprejet amandma k prvotno predlagani prehodni določbi. Z njim predlagano besedilo ureja drugačen način usklajevanja transferjev v letu 2020. Ti naj bi se 1. marca uskladili s povišanjem cen življenjskih potrebščin, ki ga bo Statistični urad Republike Slovenije ugotovil za obdobje od julija do decembra 2019. Razlog za takšno spremembo je posledica dejstva, da so bili od 1. julija letos transferji že usklajeni s povišanjem cen življenjskih potrebščin v obdobju od januarja do junija 2019. Brez take spremembe bi bila uskladitev v marcu neustrezna, ker bi obsegala tudi del že upoštevanega povišanja cen življenjskih potrebščin, doseženega v prvem polletju leta 2019.

Predlagana zakonska dopolnitev ZUTPG naj bi začela veljati petnajsti dan po njeni objavi v Uradnem listu, ne 1. julija 2019, kot je sicer določal osnovni predlog.

J. K.            


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media