Začasni izračun akontacije 40 odstotkov starostne pokojnine

Dobro je vedeti | mar. '20

Državni zbor Republike Slovenije je 29. novembra 2019 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 75/19 – v nadaljevanju ZPIZ-2G), ki je začel veljati 1. januarja 2020. Spremembe, ki jih prinaša novela, posegajo tudi v pogoje prejemanja delov starostnih pokojnin, ki jih izplačujejo uživalcem, ki so vključeni v obvezno zavarovanje.

V prehodni določbi drugega odstavka 126. člena ZPIZ-2G določa, da zavarovancu, ki je do 31. decembra 2019 prejemal 20 odstotkov starostne pokojnine, od 1. januarja 2020 do prenehanja obveznega zavarovanja za polni delovni ali zavarovalni čas, vendar najdlje tri leta, pripada 40 odstotkov starostne pokojnine. Po treh letih zavarovancu izplačujejo 20 odstotkov starostne pokojnine.

Po 39.a členu ZPIZ-2, veljavnem do 31. decembra 2019, so bili ob nadaljnji vključenosti v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas do izplačila 20 odstotkov pokojnine upravičeni tako zavarovanci, ki so izpolnjevali pogoje za starostno pokojnino, kot tudi tisti, ki so izpolnjevali pogoje za pridobitev pravice do predčasne pokojnine.

Če uživalec 20 odstotkov predčasne pokojnine do 31. decembra 2019 ni izpolnil pravice do starostne pokojnine in uveljavil 40 odstotkov starostne pokojnine, skladno z ZPIZ-2G obdrži pravico do tega izplačila v nespremenjenem znesku. Z uveljavitvijo ZPIZ-2G pravice do 20 odstotkov predčasne pokojnine pa ne more več pridobiti zavarovanec, ki pogoje za predčasno pokojnino izpolni od vključno 1. januarja 2020 naprej in ostane v obveznem zavarovanju.

Preračun bo opravljen po uradni dolžnosti 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bo zavarovancem, ki so bili ob uveljavitvi ZPIZ-2G prejemniki 20 odstotkov starostne pokojnine, in zavarovancem, ki so bili prejemniki 20 odstotkov predčasne pokojnine, pa so do 31. decembra 2019 izpolnili pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, izvedel preračun na 40 odstotkov starostne pokojnine po uradni dolžnosti, in sicer v šestih mesecih od uveljavitve spremembe, kot to določa tretji odstavek 126. člena ZPIZ-2G. Po tej določbi bo del starostne pokojnine odmeril od starostne pokojnine, do katere bi bil zavarovanec upravičen, če bi 1. januarja 2020 uveljavljal odstotno povečanje že odmerjene starostne pokojnine.

Do izdaje odločbe, s katero bo znesek 40 odstotkov starostne pokojnine na novo odmerjen, je zavod že v januarju 2020 izvedel začasni izračun akontacije tega zneska na podlagi že priznanega izplačila 20 odstotkov starostne pokojnine tako, da je znesek, ki je bil nakazan za december 2019, povečal za dvakrat. Dne 31. januarja 2020 je bila tako tovrstnim uživalcem nakazana akontacija 40 odstotkov dela pokojnine za mesec januar 2020. Na primer, če je nekdo v decembru prejel izplačilo tega prejemka v višini 250 evrov, mu je bil v januarju izplačan znesek v višini 500 evrov. V začetku februarja 2020 jim je bilo posredovano tudi posebno obvestilo o nakazilu akontacije. Na obvestilu o rednem nakazilu so prejeli tudi pojasnilo v zvezi z obračunom akontacije dohodnine.

Akontacija dohodnine se namreč od dela pokojnine obračuna po stopnji 25 odstotkov, od katere se odšteje »pokojninska olajšava« v višini 13,5 odstotka. Če znesek akontacije dohodnine presega znesek 20 evrov, se le-ta tudi dejansko odtegne, kar pomeni, da se uživalcu, ki mu pripada del pokojnine v višini 180 evrov, obračuna akontacija dohodnine v višini 20,70 evra in se mu dejansko izplača znesek v višini 159,30 evra. Če znesek obračunane akontacije dohodnine ne presega 20 evrov, dohodnino na letni ravni obračuna Finančna uprava Republike Slovenije.

Po izdaji odločbe o dokončni odmeri se bo akontacija 40 odstotkov dela pokojnine poračunala z novo odmerjenim zneskom 40 odstotkov starostne pokojnine od 1. januarja 2020 naprej.

Besedilo: Marjetka Medved Mrvar, fotografija: A. Z.


Vaši komentarji


© 2021 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media