Pokojnine bodo višje za 3,2 odstotka

Dobro je vedeti | mar. '20

Svet Zpiza je na seji sredi februarja razpravljal tudi o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov, ki se bodo s februarsko pokojnino redno uskladile za 3,2 odstotka. Na sistem usklajevanja, ki ga določa ZPIZ-2 in je pomemben za ohranjanje vrednosti pokojnin, odločilno vplivata dva parametra – rast povprečne mesečne bruto plače in povprečna rast cen življenjskih potrebščin.

Zakon določa, da je treba upoštevati rast povprečne bruto plače, izplačane za obdobje od januarja do decembra preteklega leta, v primerjavi z obdobjem od januarja do decembra leto pred tem. Isto obdobje se upošteva tudi pri rasti cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev pa pride v poštev le 60 odstotkov rasti povprečne bruto plače, pri cenah življenjskih potrebščin pa 40 odstotkov. Zakon tudi določa, da je uskladitev pokojnin izražena v odstotku in je seštevek obeh ugotovljenih delnih rasti. Zakon ima še pomembno varovalko, saj določa, da uskladitev pokojnin ne more biti nižja od ugotovljene polovične rasti cen življenjskih potrebščin.

Povprečna mesečna bruto plača v obdobju od januarja do decembra 2019 je znašala 1.753,84 evra, v obdobju od januarja do decembra 2018 pa 1.681,55 evra. Torej je ugotovljena rast povprečne bruto plače v letu 2019 v primerjavi z 2018 znašala 4,3 odstotka; 60 odstotkov te rasti pa znaša 2,58 odstotka. Povprečna letna rast cen življenjskih potrebščin v obdobju od januarja do decembra 2019 v primerjavi z istim obdobjem 2018 pa znaša 1,6 odstotka; 40 odstotkov te pa znaša 0,64 odstotka. Seštevek obeh omenjenih delnih rasti znaša 3,2 odstotka. Svet je tako v skladu s sistemskim zakonom ZPIZ-2 sprejel uskladitev pokojnin v višini 3,2 odstotka od 1. januarja 2020. Pri izplačilu pokojnin za mesec februar bo izplačan tudi poračun za januar. 

V skladu s sistemskim zakonom ZPIZ-2 se bodo uskladili tudi prejemki, ki jih upravičenci prejemajo na podlagi invalidnosti. S 3,2 odstotka bodo usklajene pokojnine in prejemki na podlagi invalidnosti z datumom priznanja pravice v letu 2020, ki so začasno odmerjeni od najnižje pokojninske osnove, ki velja od decembra 2019, ko je bila izvedena izredna uskladitev. Predvidevamo, da bo lahko svet odločitev o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, veljavni od 1. januarja 2020, sprejel na seji v aprilu. Takrat bodo poleg podatka o povprečni mesečni bruto plači znani in objavljeni tudi valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2019. Upravičencem, ki imajo začasne odločbe, bo takrat pravica dokončno odmerjena ob upoštevanju zneska najnižje in najvišje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 2020.

Za konec leta je napovedana še izredna uskladitev, ker pa še ni jasno, ali bo prišlo do uskladitve v enakih zneskih ali odstotkih, bomo o tem pisali kasneje.

Težave na področju medicinskega izvedenstva 

Svet je obravnaval tudi predlog Sprememb in dopolnitev Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja izvedenskih organov ZPIZ in Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest, ki sta povezana s težavami na področju izvedenstva. Gre za pomembna akta, ki zadevata postopek za uveljavljanje pravic še zlasti iz invalidskega zavarovanja. Že dalj časa se svet zavoda srečuje s problematiko pomanjkanja medicinskih izvedencev. Pogoji za zaposlitev so zelo strogi, saj morajo zdravniki poleg drugih splošnih pogojev izpolnjevati še posebne pogoje, ki zadevajo specializacijo in licenco zdravniške zbornice. Ker primanjkuje zdravnikov tudi v zdravstvenih institucijah, si zavod že več let prizadeva, da bi problematiko medicinskega izvedenstva in zaposlovanja zdravnikov zunaj zdravstvenih institucij končno ustrezno rešili. Žal z reformo zdravstva predolgo odlašajo. Tudi dosedanji napori, da bi ustanovili poseben izvedenski organ za področje socialnega zavarovanja, niso bili uspešni. Zato je zavod predlagal svetu, da bi omenjeno problematiko poizkušali vsaj deloma rešiti prek spremembe splošnih aktov zavoda.

V razpravi so člani sveta poudarili, da je ustrezno ukrepanje nujno, pred dokončno odločitvijo pa bo treba pridobiti še mnenje nekaterih pristojnih organov. So pa člani sveta podprli tiste predlagane spremembe, ki naj bi prispevale k temu, da bi bil upravni postopek v okviru zavoda, ki zadeva uveljavljanje pravic, še učinkovitejši in racionalnejši. Izvedenski organ druge stopnje bo, če bodo spremembe sprejete, moral upoštevati tudi medicinsko dokumentacijo, ki jo bo oseba, ki uveljavlja določene pravice, predložila izvedenskemu organu druge stopnje do seje senata. Na ta način bi lahko prispevali tudi k skrajšanju bolniških odsotnosti in hitrejšemu uveljavljanju pravic in s tem vračanju v delovno okolje.

Besedilo: Anka Tominšek, fotografija: Shutterstock


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media