Spremembe, ki prinašajo boljše pokojnine

Dobro je vedeti | maj '21

Svet zavoda pokojninskega in invalidskega zavarovanja je aprila obravnaval in sprejel nekatere pomembne sklepe o uresničevanju pravic iz sistema obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki bodo mnogim upokojencem izboljšali gmotni položaj.

Najnižja pokojninska osnova za pokojnine, uveljavljene v tem letu, od 1. januarja znaša 947,67 evra oziroma 693,69 evra, če so odmerjene po ZPIZ-1. Najvišja pokojninska osnova pa znaša 3.790,68 evra oziroma 2.774,78 evra, če so pokojnine odmerjene po ZPIZ-1.

Najnižja pokojninska osnova se določi od 1. januarja posameznega koledarskega leta v višini 76,5 odstotka povprečne mesečne plače v preteklem koledarskem letu, zmanjšane za davke in prispevke, ki se plačujejo od plače po povprečni stopnji, in povečane za odstotek, s katerim so usklajene pokojnine od 1. januarja tekočega koledarskega leta. Višina najnižje pokojninske osnove se naprej spreminja ob uskladitvah pokojnin v tekočem koledarskem letu.

Statistični urad je pred kratkim objavil, da je povprečna mesečna bruto plača za obdobje od januarja do decembra 2020 znašala 1.856,20 evra, povprečna letna stopnja davka in prispevkov od plač pa 34,89 odstotka. Uskladitev pokojnin od 1. januarja znaša 2,5 odstotka.

Pokojnina od najnižje pokojninske osnove se odmeri tistim zavarovancem, katerih ugotovljena pokojninska osnova na podlagi njihovih plač je nižja od minimalne pokojninske osnove. Iz letnih poročil zavoda je razvidno, da je teh bistveno več kot pa tistih, ki so jim pokojnine odmerjene od najvišje pokojninske osnove. V letu 2020 je bilo novih uživalcev starostnih pokojnin (z delnimi) po ZPIZ-1 in ZPIZ-2 skupaj 17.967, do odmere od najnižje pokojninske osnove pa je bilo upravičenih 6075 upokojencev, to je 33,8 odstotka vseh novih uživalcev. Do odmere od najvišje pokojninske osnove pa je bilo upravičenih 282 upokojencev, kar je 1,6 odstotka.

Pri invalidskih pokojninah je bilo novih uživalcev po obeh zakonih skupaj 1185. Pokojnino, odmerjeno od najnižje pokojninske osnove, pa je prejelo 824 upokojencev, to je 69,5 odstotka vseh. Odmero od najvišje pokojninske osnove sta dobila dva uživalca, kar je 0,2 odstotka. To jasno kaže, kako pomemben je institut najnižje pokojninske osnove predvsem za tiste zavarovance, ki imajo dolgo obdobje nizko plačo.

Više bodo najnižja, zagotovljena in invalidska pokojnina

Najnižja pokojninska osnova je podlaga tudi za odmero najnižje pokojnine. Iz letnega poročila zavoda za 2020 je razvidno, da je zavarovancu, ki je pridobil pravico do predčasne starostne ali invalidske pokojnine po ZPIZ-2, zagotovljena najnižja pokojnina v višini 27 odstotkov najnižje pokojninske osnove. Tako je v letu 2020 od 1. januarja znašala 241,62 evra in 246,45 evra od 1. decembra 2020 (upoštevajoč zadnjo uskladitev).

Na podlagi sklepa sveta zavoda, sprejetega 7. aprila, pa najnižja pokojnina za pokojnine, uveljavljene v tem letu, od 1. januarja znaša 260,61 evra, to je v višini 27,5 odstotka najnižje pokojninske osnove. Toda že na naslednji seji 22. aprila je svet zavoda, upoštevajoč novelo zakona ZPIZ-2I, sprejel nov ugotovitveni sklep o najnižji pokojnini, ki znaša 279,56 evra. Novela zakona je določila, da se v letu 2021 najnižja pokojnina zagotovi v višini 29,5 odstotka najnižje pokojninske osnove. Namen te spremembe zakona je, da bo višina najnižje pokojnine za vse upravičence enaka in njena višina ne bo več odvisna od koledarskega leta uveljavitve pravice.

Na podlagi omenjene novele je svet sprejel tudi ugotovitveni sklep o zagotovljeni pokojnini, ki po novem znaša 620 evrov.

Po ugotovitvenem sklepu sveta je zavarovancu, ki je pridobil pravico do invalidske pokojnine po določbah ZPIZ-2, zagotovljena invalidska pokojnina v znesku 388,54 evra. V letu 2021 se določi najnižja invalidska pokojnina v višini 41 odstotkov najnižje pokojninske osnove. Končno se bo gmotni položaj nekaterih invalidskih upokojencev po dolgem času vsaj malo izboljšal. Spremembe veljajo od 1. maja, tako najnižja kot tudi zagotovljena in invalidska pokojnina se bodo naprej usklajevale tako kot pokojnine.

Sprejeta sta bila tudi dva sklepa s področja invalidskega zavarovanja, in sicer:

  • nadomestila za invalidnost, nastalo v letu 2021, se od 1. januarja naprej odmerijo najmanj od osnove, določene v višini 563,86 evra;
  • nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije za invalidnost, nastalo v letu 2021, se od 1. januarja 2021 naprej odmeri največ v višini 2.255,45 evra.

Pomemben je tudi sklep o zgornjih mejah za izplačila dela vdovske pokojnine. Od 1. januarja del vdovske pokojnine, uveljavljene v letu 2021, znaša največ 110,80 evra, skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine, uveljavljenega v istem obdobju, pa največ 2.255,45 evra.

Vdovi ali vdovcu se lahko poleg lastne predčasne, starostne ali invalidske pokojnine izplačuje tudi 15 odstotkov zneska pripadajoče vdovske pokojnine, vendar največ do zneska 11,7 odstotka najnižje pokojninske osnove (ki znaša 110,88 evra). Skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine pa ne more presegati starostne pokojnine moškega, odmerjene od najvišje pokojninske osnove, za 40 let pokojninske dobe, kar pomeni 2.255,45 evra.

A. T.


Vaši komentarji


© 2021 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media