VESTI IZ ZDUS

Dobro je vedeti | nov. '21

Mednarodno usposabljanje o demenci

Konec septembra so se tri predstavnice Zdusa Anka Ostrman, Amalija Šiftar in Dijana Lukić v mestecu Pinerolo poleg Torina udeležile petdnevnega usposabljanja Povezane skupnosti v sklopu projekta Move your hands for dementia. Udeleženci so spoznavali vsebine o obvladovanju demence, pridobivali učne metode in orodja za izboljšanje zdravstvene pismenosti o demenci, se učili komunikacijskih veščin v interakciji z osebami z demenco ter razpravljali o etičnih dilemah pri njihovi oskrbi. Ogledali so si tudi nekaj primerov dobrih praks, med drugim so se v domu Rifugio Carlo Alberto, domu za osebe z demenco, družili s stanovalci in se udeleževali vodenih dejavnosti na odprtem, spoznali pa so tudi center za stimuliranje kognitivnih sposobnosti v Bielli. Ob tem so se predstavniki Zdusa na evropski dan oskrbovalcev, ki je 6. oktobra, udeležili prvega usposabljanja Spominčice Alzheimer Slovenija za vzpostavitev Demenci prijazne točke Zdus.

Besedilo in fotografija: Dijana Lukić

Izobraževanje prostovoljcev

Vsak program ali projekt, ki ga izvajamo v Zdusu zahteva od vseh, ki pri teh dejavnostih sodelujejo, dodatno izobraževanje. Paradni konj krovne organizacije je vsekakor program Starejši za starejše. Zaradi covidnih razmer nismo mogli izvesti skupinskega izobraževanja v spomladanskem času, zato je organizirano po statističnih pokrajinah. Sedemnajst enot, sedemnajst izobraževanj.

Potekajo z vso odgovornostjo. Naši prostovoljci so več kot 85-odstotno (pre)cepljeni in se držijo vseh predpisov. Prav radi prisluhnejo poročilom o preteklem delu in po pokrajinah analizirajo, kaj so postorili in kaj bi lahko bilo boljše, saj imamo z ministrstvom za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti podpisano pogodbo do leta 2023. Da se pogodba podaljša, se bomo morali glede na zaostrene razmere dokazati na vseh področjih, saj se potrebe po druženju, pomoči, obiskih in še čem zaradi mnogih razlogov povečujejo. Covid je opravil svoje! Med pripombami so koordinatorji poudarili sodelovanje z varuhom zdravja, pomembno je sodelovanje z zdravstvenimi domovi, centri za socialno delo, upokojenci so veseli brezplačnih prevozov, še bolj pa osebnih prevozov, kjer jim občina ali društvo zagotovi osebni avtomobil, nato pa upokojenci brezplačno vozijo upokojence, ki potrebujejo pomoč in nimajo druge oblike prevoza (primer Prostofer).

Naša operativna vodja programa Rožca Šonc na izobraževanju nazorno prikaže preteklo delovanje, in to od leta 2017 do letošnjega julija. Poseben poudarek je na oceni socialnega položaja in kakovosti življenja starejših in izkazanih potrebah po pomoči. Sledijo napotki in navodila za izvajanje in načrtovanje dela v programu v skladu z zakonodajo in predpisano metodologijo. Seveda predstavijo še delovanje Zdusa v preteklem, sedanjem in prihodnjem obdobju kot tudi zahteve, ki jih naslavlja bodisi na vlado, ministrstva bodisi na poslanske skupine. Poudarek je, da upokojencem zagotovimo dostojne pokojnine, vsem dostopno zdravstvo, reševanje stanovanjske problematike, oskrbovana stanovanja, lekarniška dejavnost naj ne postane lovec za dobičkom in zakonodaja naj se izpolnjuje tako na področju pokojnin kot tudi letnega dodatka, vdovska pokojnina naj se poveča in znova uvede pogrebnina. Borimo se proti starizmu, poudarjamo medgeneracijsko sodelovanje in izobraževanje in zelo podpiramo kulturo in tehniško kulturo, saj ugotavljamo, da je druženje v vseh oblikah najpomembnejša vrednota. Izjemno so nas presenetile nekatere društvene koordinatorke in predsednice, ki so organizirale stojnice v skladu z našimi navodili in sodelovanjem NIJZ, da se prikažejo pozitivni učinki cepljenja proti covidu, kar je pomembno za našo generacijo. Seveda pa odločitve prepuščajo vsakemu posamezniku. V Zgornjem Podravju nas je presenetila predsednica Društva upokojencev Selnica ob Dravi Stanka Breznik, saj so v sodelovanju s cepilno enoto Zdravstvenega doma Maribor organizirali cepljenje, ki se ga je v zadnjih julijskih dneh udeležilo več kot 180 članov društva in občanov, na pomoč pa je priskočila tudi občina. Znova pa se ponavljajo težave v posameznih pokrajinah glede podatkov o osebah, ki izpolnijo 69 let, in marsikatera občina odreka podatke zaradi Zakona o varovanju osebnih podatkov. Zato je dolžnost vodstva Zdusa, da ponovno vzpostavi dialog z ministrom za javno upravo za odpravljanje težav na ravni države, saj posamezne občine po svoje tolmačijo razlago informacijske pooblaščenke, ki smo jo že večkrat posredovali.

Vera Pečnik, podpredsednica

Starosti prijazna univerza

Predstavniki Zdusa in Univerze v Ljubljani so se pogovarjali o projektu Starosti prijazna univerza. Age Friendly University Global Network je mreža, iz katere črpa navdih Gibanje univerzitetnih središč od Ljubljane do Maribora in Kopra. Gibanje vključuje tudi starejše alumne (prostovoljno, nepridobitno, nepolitično, nereligiozno in samostojno združenje diplomantov vseh fakultet), starejše študente in tiste starejše, ki želijo razvijati drugo kariero bodisi prostovoljno ali kariero, ki vsebuje dodano vrednost znotraj novih družbenih okvirov. Eden izmed ciljev starosti prijazne univerze je razviti izobraževanje za starejše, vzpostaviti raziskovanje staranja in starosti ter povezovanje z organizacijami na področju skupin starejših, spodbujati medgeneracijsko sodelovanje in družbeno povezanost. 

V okviru Univerze v Ljubljani nastaja Modra fakulteta. Predstavniki univerze so dejali, da razvijajo več programov in iščejo nova zavezništva, saj lahko le povezani resneje nagovarjajo politiko. Eno izmed vprašanj je tudi, kaj lahko skupaj in dolgoročno naredimo za starejše od 65 let.

Profesorica Vida Bogataj, ki je dolga leta predsedovala Društvu upokojenih pedagoških delavcev Slovenije, je poudarila, da ima skoraj vsaka generacija drugačna pričakovanja. Poudarila je še skrb za zdravo okolje, okolijsko in zeleno gerontologijo, torej področja, na katerih v Zdusu implementira bogat intelektualni kapital. Predsednik Zdusa Janez Sušnik je dejal, da podpirajo cilj, da se »starejši družijo, povezujejo, sodelujejo, da odidejo izven zidov svojega bivalnega okolja, da krepijo um in telo. Z mladimi smo že naredili nekaj korakov v to smer, a smo zastali …« Podpredsednica Zdusa Vera Pečnik je dejala, da je program všečen in vsekakor predstavlja velik izziv zlasti za pedagoške delavce. Sprašuje pa se, kaj pa je z drugimi profili glede priprav na upokojitev, saj gre za zares posebno obdobje v življenju posameznika.

Prof. dr. Nives Ličen, predstavnica Univerze v Ljubljani, je dejala, da je upokojitev eden izmed največjih stresov v posameznikovem življenju, zato bi morali politiko spodbuditi, kako sistemsko vpeljati podporo. Take delavnice bi morale imeti tudi podporo v sindikalni sferi, predstavila pa je primer (predupokojitvenih) seminarjev iz Danske. Ob tem je Vida Bogataj povedala, da so že pred leti pripravili take seminarje in naleteli na lep odziv, vendar pa ministrstvo za izobraževanje širšega projekta ni želelo podpreti. Sodelujoči so se strinjali, da se je treba povezovati s podjetji, sindikati in civilno družbo, ob tem pa naj bi preverili možnosti morebitnega financiranja projekta iz ekonomsko-socialnega sklada. Povzeto po Zdusplus

Zakon o dolgotrajni oskrbi je pomanjkljiv

Komisija za zdravstvene in socialne zadeve pri Zdusu je temeljito proučila osnutek zakona in 13 amandmajev poslala na vse ustrezne resorje, da bi sprejeli zakon, ki bi že na začetku zagotovil njegovo nemoteno delovanje v praksi, so zapisali v izjavi za javnost.

Dodali so še, da se je poslanska skupina DeSUS sestala z ministrom za zdravje dr. Janezom Poklukarjem in ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezom Ciglarjem Kraljem z namenom, da bi proučili Zdusove amandmaje. Pojasnila ministrstva za zdravje, kot odgovor na njihove amandmaje niso uresničila pričakovanj Zdusa. Sedanje besedilo predloga zakona pa je po njihovem mnenju konceptualno pomanjkljivo, ker so nejasne definicije področja, pomanjkljivo določeni izvajalci, viri sredstev, kriteriji do upravičenosti in zavarovanci. O tem so se pogovarjali tudi z ministrom za zdravje Janezom Poklukarjem, ki se je s sodelavci konec oktobra sestal z vodstvom Zdusa ter mag. Rosvito Svenšek in mag. Martinom Tothom iz komisija za zdravstvene in socialne zadeve. Na pogovoru so se strinjali, da je potrebno poleg trinajstih amandmajev, ki jih je pripravil Zdus, ponovno pregledati celotno besedilo zakona o dolgotrajni oskrbi pred nadaljnjo obravnavo v državnem zboru. A. Ž.


Vaši komentarji


© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media