Po odločbi Ustavnega sodišča bodo nekatere pokojnine višje

11. maj 2015

Z današnje novinarske konference na Zpiz. (Foto: J. P.)

Ustavno sodišče Republike Slovenije je v postopku Cvetke Jagodič, nekdanje uslužbenke Intereurope, zanjo in za podobne primere odločilo, da je ZPIZ-1 v neskladju z ustavo. Zato je Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju Zavod) naložilo, da mora v 60 dneh od objave te odločbe (v Uradnem listu je bila objavljena 30. 4. 2015) ponovno odmeriti pokojnino zavarovancem oziroma uživalcem pokojnine, za katere je v postopkih revizije ugotovil, da so bile delnice za notranji odkup vplačane z delom plače, ki se všteva v pokojninsko osnovo, pa ta del plače ni bil vštet zaradi protiustavne četrte alineje 46. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnega v obdobju od 1.4.1992 do 31.12.1999. 

Na današnji tiskovni konferenci je vodstvo Zavoda pojasnilo, da se bodo potrudili in upokojencem, pri katerih pri obračunu osnove za pokojnino niso bili upoštevani tudi deli plač, porabljeni za notranji odkup, v čim krajšem času izdali nove odločbe o pokojnini. Ustavno sodišče je že leta 2002 odločilo, da se v pokojninsko osnovo štejejo tudi deli plač porabljenih za nakup delnic v notranjih odkupih, če so bili plačani tudi vsi prispevki, vendar je to veljalo za novo izdane odločbe. Ni pa se sodišče tedaj opredelilo glede že izdanih odločb, zato na Zavodu pravijo, da niso imeli zakonske podlage za spremembo že izdanih odločb. Z nedavno odločitvijo Ustavnega sodišča bodo to lahko popravili tudi pri odločbah, izdanih pred ponovno opravljeno revizijo podatkov o plačah in tem upokojencem ponovno odmerili pokojnino.

Za katere upokojence gre in kaj morajo storiti?

  • Do nove odmere pokojnine so upravičeni tisti upokojenci, ki so bili v 90. letih zaposleni v podjetjih, kjer so za notranje nakupe delnic namenili del svojih plač, izplačanih v skladu z osnovami in merili za delitev plač, in jim ta znesek ni bil upoštevan pri določitvi pokojninske osnove oziroma odmeri pokojnine. Na spletni strani Zavoda je objavljen seznam 41 podjetij (objavljamo ga tudi mi), kjer je bila revizija že narejena, zato bodo upokojencem, ki so bili zaposleni v teh podjetjih, na Zavodu po uradni dolžnosti na novo odmerili pokojnino in jim izdali novo odločbo. Tem upokojencem ni treba vlagati posebnih zahtevkov. Na Zavodu ocenjujejo, da bodo po uradni dolžnosti izdali nove odločbe 6.000 do 7.000 upokojencem.

Seznam podjetij

  • Tisti upokojenci, ki so z delom plač tudi sodelovali pri nakupih delnic v notranjih odkupih, pa njihovega podjetja ni na seznamu, morajo v roku 60 dni od objave odločbe – zadnji dan za prijavo je 29. junij 2015 – zahtevati revizijo podatkov o plačah in pokojninskih osnovah za obdobje, v katerem so bile vplačane delnice za notranji odkup, ter ponovno odmero pokojnine. Seveda pod pogojem, da so bili v tem obdobju v podjetju tudi zaposleni in so sodelovali pri notranjem odkupu podjetja. V ta namen je Zavod pripravil poseben obrazec za vložitev zahteve, ki je objavljen na njihovi spletni strani -  kliknite sem, dobite pa ga lahko tudi na območnih enotah zavoda. 

Obrazec za vložitev zahteve

Zahteve za novo odmero pa ne morejo vlagati tisti, ki so pri lastninjenju sodelovali s certifikatom, kot tudi ne tisti, ki so delnice kupovali na trgu vrednostnih papirjev.

Pokojnina, ponovno odmerjena po uradni dolžnosti, se bo izplačevala od prvega dne naslednjega meseca po izdaji odločbe oziroma od prvega dne naslednjega meseca po dani zahtevi. Za zavarovance oziroma uživalce pokojnine, ki so že pred objavo odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije, o kateri je govora v tem prispevku, zahtevali ponovno odmero pokojnine, pa odločba o ponovni odmeri pokojnine učinkuje od prvega dne naslednjega meseca po dani zahtevi.

Dodatna sredstva za višje pokojnine bo kril Zavod. Koliko denarja bodo potrebovali za izvršitev odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije, pa sedaj težko ocenijo, saj ne vedo, koliko je še podjetij, poleg teh na seznamu, kjer so tudi potekali nakupi delnic z notranjim odkupom. Na Zavodu še pojasnjujejo, da bo vpliv na višino pokojnin različen, ne bo pa to vplivalo na pokojnine, ki so odmerjene od najvišje kot tudi ne na pokojnine odmerjene od najnižje pokojninske osnove, primeru, da tudi z upoštevanjem dela plač, namenjenega za notranji odkup, pokojninska osnova ne preseže najnižje pokojninske osnove.

Za vse dodatne informacije naj se upokojenci obrnejo na območne enote Zavoda.

Jožica Dorniž


Vaši komentarji


© 2022 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media