Vlado pozvali k izredni uskladitvi pokojnin

23. september 2022

  

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je na včerajšnji seji med drugim obravnaval tudi predlog za izredno uskladitev pokojnin. Vlado je pozval k izredni uskladitvi pokojnin v okviru razpoložljivih javnofinančnih sredstev, pri čemer naj upošteva manjkajoči 1 odstotek uskladitve pri upokojenih do vključno leta 2011. Sprejel je še razvojni program zavoda za obdobje 2022–2025, se seznanil s pokojninskim delom projekta OECD,  z letnim poročilom Kapitalske družbe za lansko leto in z raziskavo o socialno-ekonomskem položaju upokojencev, delovnih invalidov in starejšega prebivalstva v Sloveniji. 

Razvojni program zavoda kot temeljni programski dokument opredeljuje razvojne usmeritve, vizijo, poslanstvo, vrednote ter glavne cilje na vseh področjih delovanja zavoda za naslednje štiriletno obdobje. Za obdobje 2022–2025 si je zavod zadal naslednje cilje: kakovostna matična evidenca zavarovancev, strokovno enotno in učinkovito priznavanje pravic iz obveznega zavarovanja, kakovostna organizacija in izvedba medicinskega izvedenstva, redno nakazovanje pokojnin in drugih prejemkov, finančna stabilnost, učinkovit in uporabnikom prijazen informacijsko-komunikacijski sistem za celovito podporo digitalnega poslovanja in trajnostni razvoj organizacije poslovanja in kadrov.

Svet zavoda še poziva Državni zbor, Državni svet  in Vlado, da pred oblikovanjem in obravnavo oziroma odločanjem o zakonih, ki imajo posreden ali neposreden vpliv na pokojninski in invalidski sistem, pridobijo predhodno mnenje zavoda.

Seznanil se je tudi s predstavitvijo pokojninskega dela projekta OECD. Kot prednostne naloge politike za izboljšanje pokojninskega sistema v Sloveniji so bili izpostavljeni: rešitev pričakovanega povečanja izdatkov za pokojnine, ki ga bo še poslabšalo hitro staranje prebivalstva, večja preglednost in razumljivost pokojninskega sistema ter izboljšanje transparentnosti financiranja pokojnin.

Svet zavoda se je seznanil tudi z rezultati raziskave o socialno-ekonomskem položaju upokojencev, delovnih invalidov in starejšega prebivalstva v Sloveniji. Raziskava, ki je zajemala obdobje od leta 2010 do leta 2020, kaže, da so bili upokojenci v tem obdobju v primerjavi z ostalim prebivalstvom v slabšem dohodkovnem položaju. V najslabšem položaju med upokojenci pa so samski moški in ženske, v slabem položaju so bili tudi invalidski upokojenci in delovni invalidi. Svet zavoda je sprejel sklep, da se poročilo  posreduje Vladi, Državnemu zboru in Državnemu svetu.

Seznanili so se še s poročilom o poslovanju Kapitalske družbe v letu 2021. To kaže, da je celotni vseobsegajoči donos znašal 188,9 milijona evrov. Kapitalska družba je imela 31. decembra lani več kot 1,4 milijarde evrov sredstev.


Vaši komentarji


© 2022 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media