Na pokojninska vprašanja odgovarja Milena Paulini

Dobro je vedeti | mar. '10

Izpolnitev pogojev za starostno pokojnino

Bralka D. A. iz Koprivnice je stara 53 let in ima 33 let pokojninske dobe. Zanima jo, kdaj bo izpolnila pogoje za starostno pokojnino. Želi, da bi pri izračunu datuma upokojitve upoštevali, da je zdaj kmetijska zavarovanka, pa tudi znižanje starosti zaradi vzgoje in nege dveh otrok.

Po zdaj veljavnem zakonu zavarovanka pridobi pravico do starostne pokojnine, ko dopolni starost 58 let in 38 let pokojninske dobe. Ti pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine niso bili v celoti uveljavljeni in bodo začeli veljati šele po končanem prehodnem obdobju. Pogoj starosti se namreč vsako leto povečuje za 4 mesece, od leta 2002 dalje pa se povečuje tudi pogoj pokojninske dobe za 3 mesece na leto. Letos zavarovanka potrebuje za pridobitev pravice do starostne pokojnine starost 56 let in 8 mesecev, imeti pa mora tudi 37 let in 3 mesece pokojninske dobe. Zakon sicer zavarovanki omogoča, da izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine tudi z znižanjem starostne meje zaradi vzgoje in nege otrok, zavoljo zaposlitve pred 18. letom starosti in zaradi zavarovalne dobe s povečanjem.

Bralka bo, upoštevaje njene navedbe, ob neprekinjenem zavarovanju in ob pogoju, da so bili plačani prispevki, izpolnila pogoj pokojninske dobe 38 let šele marca 2015, ko bo stara 58 let in 16 dni. Za priznanje pravice do starostne pokojnine morata biti kumulativno izpolnjena oba pogoja, to je pogoj starosti in pokojninske dobe. Veljavni zakon sicer omogoča tudi znižanje starosti za pridobitev pravice do starostne pokojnine zaradi skrbi in vzgoje otrok, vendar le v primeru, da zavarovanka ali zavarovanec izpolnjuje pogoj pokojninske dobe, še preden izpolni pogoj starosti, s tem da se za zavarovanko starost v prehodnem obdobju lahko zniža največ do 53 let, za zavarovanca pa največ do 58 let starosti.

Upoštevaje razpoložljive podatke matične evidence pokojninskega naj bi bralka imela več skupne pokojninske dobe, kot navaja, zato naj pri pristojni območni enoti zavoda vloži zahtevek za izračun pokojninske dobe in za izračun predvidenega datuma, ko bo izpolnila pogoje za starostno pokojnino. Ker je bralka obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovana za opravljanja kmetijske dejavnosti, se v zavarovalno dobo štejejo le obdobja zavarovanja, ko so bili plačani predpisani prispevki, zato bo ZPIZ plačilo preveril pred izračunom datuma izpolnitve pogojev za starostno pokojnino.

 

Postopek za oceno invalidnosti

Bralec J. L. iz Lenarta piše, da je bila hčerka, ki je zdaj stara 38 let, leta 1990 operirana zaradi težav s hrbtenico. Skupne pokojninske dobe ima 12 let, zadnja leta je bila na čakanju, zdaj pa je prijavljena na zavodu za zaposlovanje in obiskuje II. letnik višje šole, šolanje pa ji omogoča zavod za zaposlovanje. Bralca tudi zanima, kakšen je postopek za oceno invalidnosti, da bi invalidska komisija ZPIZ lahko podala izvedensko mnenje o hčerini invalidnosti.

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določa, da gre za invalidnost, ko se je zaradi sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče odpraviti z zdravljenjem ali z ukrepi medicinske rehabilitacije, zavarovancu zmanjšala možnost za zagotovitev ali ohranitev delovnega mesta ali za poklicno napredovanje. Invalidnost se razvršča v I., II. in III. kategorijo, na podlagi tega pa zavarovanec pridobi pravico do invalidske pokojnine ali do ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja, če pri tem izpolnjuje tudi druge pogoje, ki jih določa zakon. Postopek za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja se lahko začne na zahtevo zavarovanca, praviloma pa na predlog osebnega zdravnika ali imenovanega zdravnika. Zdravnik lahko predlaga postopek, ko ugotovi, da sprememb v zdravstvenem stanju ni mogoče odpraviti z zdravljenjem ali z ukrepi medicinske rehabilitacije. Če pa se je postopek začel na zahtevo zavarovanca in zahtevi ni priložena obvezna medicinska dokumentacija, ki jo določa pravilnik o organizaciji in delovanju invalidskih komisij, mora strokovni delavec zavoda v roku 15 dni po prejemu zadeve zaprositi zavarovančevega osebnega zdravnika, da jo zbere in predloži. Postopek za uveljavljanje pravic je namreč uveden šele, ko zavod prejme skupaj z zahtevo rudi popolno delovno dokumentacijo, ki jo zbere strokovni delavec zavoda, ter obvezno medicinsko dokumentacijo o zavarovančevem zdravstvenem stanju in njegovi delovni zmožnosti. Senat invalidske komisije I. stopnje tako poda izvedensko mnenje o invalidnosti na podlagi popolne medicinske in delovne dokumentacije ter izvida s pregleda zavarovanca.

Po izrečenem izvedenskem mnenju invalidske komisije zavoda bo bralčeva hči kljub brezposelnosti pridobila pravice iz invalidskega zavarovanja, če bo izpolnjevala pogoj predlagane kategorije invalidnosti; pogoj dopolnjene pokojninske dobe, ki pokriva najmanj tretjino obdobja od dopolnjenega 20. leta starosti do nastanka invalidnosti, pa hči že izpolnjuje.


Vaši komentarji


© 2020 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media