Maribor

Dobro je vedeti | feb. '15

OBMOČNE ENOTE ZPIZ:

Breda Prah

Območna enota Maribor je po številu zaposlenih druga največja Zpizova enota v Sloveniji z 72 zaposlenimi; od teh jih osem dela na ptujski izpostavi. Na lokaciji območne enote pa ima, kot pojasni njena direktorica Breda Prah, svoje prostore še trinajst zaposlenih iz službe za (domačo in mednarodno) revizijo sektorja za izvajanje zavarovanja, devet zaposlenih iz sektorja za izvedenstvo in dva sodelavca pravne službe sektorja za pravne in splošne zadeve.

»Naša enota se je na sedanjo lokacijo preselila pred dobrimi štirimi leti, saj je bila v prejšnjih prostorih sredi mesta že precejšnja stiska, delovno okolje je bilo pretesno in glede na zahteve sodobnega poslovanja s strankami v veliki meri neustrezno. Tako je zdaj delo s strankami, zaradi katerih tudi smo, bistveno prijaznejše kot prej, saj je na voljo šest pisarn za individualno obravnavo, vložišče je bolj funkcionalno in večje, invalidske komisije so v pritličju, sama logistika je bistveno bolj prilagojena našim potrebam in potrebam strank,« ne skriva zadovoljstva dvainpetdesetletna univerzitetna diplomirana ekonomistka Breda Prah, ki je na mestu direktorja mariborske območne enote pred desetimi leti nasledila sedanjega generalnega direktorja Zpiza Marijana Papeža, pred tem pa je osem let delala na upravni enoti  Maribor in dobrih deset let v gospodarstvu (TAM in TIMA Holding).   

V lanskem letu se je na območni enoti in izpostavi osebno oglasilo skoraj 128.000 strank, polovico manj pa jih je poklicalo po telefonu. Njihove stranke največkrat želijo informacije o pogojih za upokojitev, datumu upokojitve in višini pokojnine, prihajajo po izpise obdobij zavarovanj in zaradi dodatnih obrazložitev v zvezi z že prejetimi odločbami in obvestili. Tako so v desetih mesecih leta 2014 prejeli skoraj 52.000 novih zahtevkov, kar je približno 4.000 več kot v enakem obdobju leta 2013. V enakem obdobju so njihove delavke in delavci rešili 15.379 zadev na področju osnovnih pravic iz domačega zavarovanja, 3.000 zadev na področju mednarodnega zavarovanja, pripravili 34.000 informativnih izračunov o datumu upokojitve in višini pokojnine ter opravili 65.000 najrazličnejših del s področja matične evidence in prispevkov.

 

Mariborska območna enota je tudi prekrškovni organ

Poslovni prostori OE Maribor so na Zagrebški cesti 84.

»Posebnost naše enote je, da v okviru oddelka matične evidence in prispevkov delujemo še na področju prekrškov za celoten ZPIZ, kar pomeni, da smo tudi prekrškovni organ, pristojen za nadzor nad posredovanjem podatkov, ki jih morajo zavezanci oziroma dajalci podatkov zagotavljati po zakonu o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Zavod po uradni dolžnosti izvaja nadzor nad prijavo podatkov o osnovah za vsakega delavca, ki je bil v preteklem koledarskem letu v delovnem razmerju po 3. točki 1. odstavka 45. člena ZMEPIZ-1. Te prijave morajo dajalci podatkov na obrazcih M-4 sporočiti najpozneje do 30. aprila tekočega leta za preteklo koledarsko leto. Podatki o zavarovalni dobi, plačah in nadomestilih plače so podlaga za izračun pokojninske osnove in odmero pokojnine,« pravi direktorica Območne enote Maribor.  

Kljub obilici dela mariborski in ptujski zpizovci nenehno skrajšujejo čase trajanja pri reševanju zahtevkov. Tako so 80 odstotkov zahtevkov za vse vrste pokojnin v lanskih prvih desetih mesecih rešili v 65 dneh, kar je 15 dni prej kot v istem obdobju 2013; povprečni čas reševanja pri informativnih izračunih pa je 39 dni, medtem ko je bil leto prej 60 dni. Nekoliko daljši so časi reševanja zahtevkov po mednarodnih sporazumih ali po uredbi EU, kjer gre za izmenjavo podatkov med nosilci zavarovanj iz različnih držav, kar je praviloma precej zamudno.

»Zaposleni v naši območni enoti delujemo v smeri čim bolj zadovoljne stranke, za katero moramo delo opraviti strokovno, kakovostno in v čim krajšem času. Zavedamo se, da odločamo o pravicah, ki so daljnosežne, trajne in so ključnega pomena za nadaljnje življenje ljudi. Mesečne in letne ankete o zadovoljstvu strank nam potrjujejo, da smo na pravi poti,« poudarja Breda Prah.

 

OE Maribor skupaj z Izpostavo Ptuj okvirno pokriva 41 občin v severovzhodni Sloveniji (Podravju in Slovenskih goricah): Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče-Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Ptuj, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale. Na tem območju živi približno 125.000 zavarovancev in  94.000 upokojencev.

 

Uradne ure za poslovanje s strankami so v poslovnih prostorih na Zagrebški cesti 84 v Mariboru in na Vinarskem trgu 8 na Ptuju v ponedeljek in torek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure.

Boris Dolničar


Vaši komentarji


© 2022 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media