Pogoj za izredno uskladitev verjetno izpolnjen, izvedba pa vprašljiva

Dobro je vedeti | feb. '15

Kot je bralcem znano, se vrednost pokojnin v času njihovega izplačevanja ohranja z usklajevanjem. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki velja od 1. januarja 2013, je dotedanja pravila usklajevanja pokojnin spremenil.

Poenostavljeno povedano: uskladitev pokojnin, ki se izvede enkrat letno v mesecu februarju, po novem temelji na zakonsko določenih deležih porasta bruto plače in cen življenjskih potrebščin v preteklem letu v predpisanih obdobjih. Na novo določen način pa v praksi še ni zaživel. V letu uveljavitve zakona je bila namreč uskladitev pokojnin izvedena v skladu z njegovimi prehodnimi določbami, ki se razlikujejo od na novo določenih pravil. Uskladitev na tej podlagi je bila kar se da skromna, saj je znašala le 0,1 odstotka. Izvedbo uskladitev pokojnin v letih 2014 in 2015 pa je onemogočil Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015! Določil je namreč, da se ne glede na določbe sistemskega zakona do konca leta 2015 pokojnine ne usklajujejo.

Pogoj za uskladitev

ZPIZ-2 pa v primerjavi s prejšnjim zakonom omogoča tudi izredno uskladitev pokojnin. Za njeno izvedbo, ki jo predlaga svet zavoda, mora biti predhodno izpolnjen pogoj, določen v zakonu. Opozoriti pa velja, da čeprav je pogoj zanjo izpolnjen, izredna uskladitev ni obvezna, temveč je predvidena le kot možnost, pogojena s predhodnim soglasjem vlade Republike Slovenije.

Glede na zapisana alternativna pogoja za njeno izvedbo zakonska določba – gre za osmi odstavek 430. člena – vse do zdaj sploh ni bila aktualna. Postaja pa v letošnjem letu, saj bo, kot kaže, eden izmed možnih pogojev za izvedbo takšne uskladitve izpolnjen.

Pogoj, ki ga določa zakon za izvedbo izredne uskladitve je:

  • ugotovljena pozitivna gospodarska rast bruto domačega proizvoda v letu, ki sledi letu, v katerem je bila dosežena pozitivna rast, ali pa
  • ugotovitev o dve leti zaporedoma nižji rasti najnižje pokojninske osnove od rasti cen življenjskih potrebščin v času od januarja do decembra preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem pred tem.

Za leto 2014 makroekonomisti napovedujejo pozitivno rast bruto domačega proizvoda. Po ocenah Urada za makroekonomske analize in razvoj iz decembra preteklega leta naj bi znašala okoli 2,5 odstotka, s čimer naj bi bil – kot rečeno – izpolnjen pogoj za izvedbo izredne uskladitve pokojnin.

Druga možnost, ki tudi pogojuje izvedbo izredne uskladitve pokojnin, pa ni izpolnjena, ker se je najnižja pokojninska osnova v preteklem letu zvišala bolj, kot so se cene življenjskih potrebščin.

V skladu z omenjeno zakonsko določbo se izredna uskladitev izvede na način, kakršen je sicer določen za redno uskladitev pokojnin. Glede na to mora biti tudi takšna uskladitev izražena v odstotku, določenem s seštevkom 60 odstotkov rasti povprečne bruto plače, izplačane za čas od januarja do decembra preteklega leta, v primerjavi s povprečno bruto plačo, izplačano za enako obdobje pred tem, in 40 odstotkov povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v času od januarja do decembra preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem leto prej. Čeprav zakon govori le o načinu izvedbe izredne uskladitve, kakršen velja za redno uskladitev, ne pa o roku njene izvedbe, se tudi ta v praksi enači z rokom, določenim za redno uskladitev. Tako naj bi bila tudi izredna uskladitev opravljena z veljavnostjo od 1. januarja naprej. Njena izvedba pri izplačilih pokojnin za mesec februar, ki je določena za redno uskladitev, pa je nekoliko vprašljiva. Pogojena je s pravočasnostjo potrebnih statističnih podatkov, ki morajo biti na razpolago do zadnjega dneva, na katerega mora zavod zagotoviti sredstva za izplačila pokojnin in drugih prejemkov v tem mesecu. Ti pa po vsej verjetnosti do tedaj še ne bodo na voljo, ker je podatek o porastu domačega bruto proizvoda praviloma objavljen konec februarja.

Potrebno je še soglasje vlade

Medtem ko so statistični podatki o gibanjih cen življenjskih potrebščin v preteklem letu že znani, bodo podatki o gibanjih povprečne bruto plače, izplačane za leto 2014, predvidoma znani sredi letošnjega februarja. Iz poročila o Indeksu cen življenjskih potrebščin, december 2014, Statističnega urada Republike Slovenije z dne 30. decembra 2014 je razvidno, da so cene življenjskih potrebščin v času od januarja do decembra 2014 v primerjavi z enakim obdobjem v letu prej porasle za 0,2 odstotka. Delež možne izredne uskladitve, temelječ na tako ugotovljeni rasti cen življenjskih potrebščin, je torej zelo skromen. Znaša le 0,08 odstotka.

Statistični podatki o gibanju bruto plače pa so do zdaj znani za čas od januarja do novembra 2014. Po poročilu Statističnega urada RS z dne 15. januarja 2015 (Povprečne mesečne plače, november 2014 – začasni podatki) je povprečna bruto plača, izplačana za navedeno obdobje, znašala 1.537,87 evra. To je v primerjavi s povprečno bruto plačo, izplačano za čas od januarja do decembra 2013, ki je znašala 1.523,18 evra, za 1 odstotek več. Kolikšen bo končni podatek o porastu bruto plače, izplačane za preteklo leto, bo odvisno od izplačanih plač za mesec december preteklega leta. Te so praviloma precej nižje od novembrskih, ki so obsegale tudi druga izplačila (božičnice, trinajste plače, uspešnost itd.).

Urad za makroekonomske analize in razvoj je v jesenski napovedi gospodarskih gibanj ocenil njen porast v višini 1,3 odstotka. Če bi bil tolikšen porast bruto plače, izplačane za leto 2014, tudi dejansko dosežen, bi delež izredne uskladitve pokojnin na tej podlagi znašal 0,78 odstotka. Izredna uskladitev pa bi tako znašala 0,9 odstotka.

O predlogu za izvedbo morebitne izredne uskladitve pokojnin bo svet zavoda razpravljal na seji v tem mesecu. Soglasje vlade Republike Slovenije za njeno izvedbo pa je seveda zaradi težav, s katerimi se srečuje pri določanju obsega porabe sredstev, v letošnjem letu v določenih mejah vprašljivo. Dejstvo je, da bi izvedba takšne uskladitve zahtevala za zavod dodatna finančna sredstva, ki bi jih bilo, ne glede na to, da bi jih morala v skladu z Zakonom o slovenskem državnem holdingu prispevati tudi Kapitalska družba, izjemno težko zagotoviti.

Jože Kuhelj


Vaši komentarji


© 2022 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media