Novost za prihodnje upokojence

Dobro je vedeti | mar. '15

Upokojitev nedvomno pomeni pomemben preobrat v življenju vsakega posameznika, zato se je na ta korak treba ustrezno pripraviti. Saj lahko nenadna statusna, predvsem pa dohodkovna sprememba, pogojena s prostovoljno, posebej pa še izsiljeno upokojitvijo, povzroči resne težave. 

Z namenom, da bi bili zlasti na dohodkovne spremembe, ki jih upokojitev v večini primerov pogojuje, bolje pripravljeni in da bi lahko nanje morda tudi pozitivno vplivali, je zakonodajalec v veljavnem zakonu predvidel pomembno novost. Uzakonil je namreč obveznost zavoda, da predhodno obvešča z zakonom določene zavarovance o predvideni višini njihove predčasne ali starostne pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Upoštevaje zakonske in izvedbene določbe pravilnika, mora zavod od letos naprej vsako koledarsko leto po uradni dolžnosti zavarovancem s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, razvidnim iz evidence Centralnega registra prebivalstva, posredovati informacijo o pričakovani višini njihove predčasne ali starostne pokojnine. Do informacije so upravičeni zavarovanci, ki v posameznem koledarskem letu dopolnijo 58 let starosti in v času do dopolnitve 65 let starosti izpolnijo pogoje za pridobitev pravice do predčasne ali starostne pokojnine, določene v veljavnem zakonu.

Pričakovani znesek pokojnine

Iz poslane informacije bo zavarovanec razbral datum izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine in do tedaj dopolnjeno pokojninsko dobo brez dokupa ter skupno dopolnjeno pokojninsko dobo. Če bo izpolnil pogoje za predčasno pokojnino prej kot za pridobitev pravice do starostne pokojnine, bo informacija vsebovala tudi datum izpolnitve pogojev za pridobitev te pravice. V zvezi s podatki o dopolnjeni pokojninski dobi je treba posebej opozoriti na to, da bodo ti temeljili na domnevi, da bo zavarovanec tudi v prihodnje ostal v zavarovanju v nespremenjenem obsegu, in sicer vse do ugotovljenega datuma izpolnitve pogojev. Pri izdelavi informacije bo zavod upošteval le zavarovalno dobo, dopolnjeno v Republiki Sloveniji.

V informaciji izračunan pričakovani znesek pokojnine (predčasne in starostne) bo temeljil na valorizacijskih količnikih, veljavnih ob njeni izdelavi, in tedaj veljavnih zneskih najnižje in najvišje pokojninske osnove, ki bosta morda prišla v poštev pri določitvi njene višine. To pomeni, da bo med zneskom pokojnine, do katere bo zavarovanec upravičen ob njeni uveljavitvi, in zneskom, razvidnim iz predhodno posredovane informacije, zelo verjetno nastala določena razlika. Informacija o pričakovani višini pokojnine namreč temelji na podatkih, razpoložljivih ob njeni izdaji, in določenih domnevah. Pri dokončno ugotovljeni višini pokojnine pa bodo upoštevani tedaj znani podatki, dopolnjeni še z novimi (pridobljenimi v času nadaljevanja zavarovanja po izdani informaciji), ki bo izračunana z valorizacijskimi količniki in najnižjo ali najvišjo pokojninsko osnovo, veljavnimi ob njeni dokončni odmeri. Razlike v višini bodo praviloma večje, čim bolj bo oddaljen datum izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do pokojnine. Ker lahko do tedaj glede na dana merila za izdelavo informacije mine tudi sedem let, bodo lahko razlike v višini tudi večje.

Priprava na upokojitev 

Pri določitvi predvidene višine pokojnine zavod ne bo upošteval zavarovalne dobe, dopolnjene pri tujih nosilcih socialnega zavarovanja, in dodane dobe, do katere so upravičeni zavarovanci, ki so bili vključeni v obvezno dodatno oziroma poklicno zavarovanje. Pri določitvi datuma izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine tudi ne bo upoštevano morebitno znižanje predpisane starosti za njeno pridobitev zaradi vstopa v obvezno zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti, skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti, kakor tudi ne zaradi služenja vojaškega roka. Z večino teh podatkov namreč zavod ne razpolaga, njihova uveljavitev pa je odvisna od zavarovancev samih. Zavod pa bo upošteval znižanje predpisane starosti za pridobitev pravice do starostne pokojnine, če je bil zavarovanec upravičen do štetja zavarovalne dobe s povečanjem ali do prištete dobe zaradi osebnih okoliščin. V informaciji bodo tudi pojasnila o možnosti uveljavitve izplačila 20 odstotkov predčasne ali starostne pokojnine, delne pokojnine in posledicah odlaganja uveljavitve pravice do starostne pokojnine po izpolnitvi pogojev za njeno pridobitev.

Zavarovance, ki bodo v koledarskem letu dopolnili 58 let starosti, do dopolnitve 65 let starosti pa ne bodo izpolnili pogojev za pridobitev pravice do predčasne pokojnine oziroma starostne pokojnine, bo zavod obvestil o dopolnjeni pokojninski dobi.

Informacije o pričakovani višini predčasne ali starostne pokojnine ne bodo posredovane uživalcem 20 odstotkov predčasne ali starostne pokojnine, delne pokojnine in sorazmerne pokojnine.

Ne glede na mogoče razlike med predvideno in končno višino pokojnine bo zakonska novost nedvomno koristila prihodnjim upokojencem. Seznanila jih bo z datumom izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine in njuni predvideni višini, da se bodo lahko pravočasno pripravili na upokojitev. 

Jože Kuhelj


Vaši komentarji


© 2022 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media