Na pokojninska vprašanja odgovarja Milena Paulini

Dobro je vedeti | mar. '15

PRAVICA DO SORAZMERNEGA DELA STAROSTNE POKOJNINE

Bralec M. S. iz Ljubljane navaja, da je njegova teta v Sloveniji dopolnila 1 leto 1 mesec in 29 dni pokojninske dobe, na Hrvaškem pa 32 let in 11 dni pokojninske dobe. Leta 2008 je od zavoda prejela dopis, da bo pogoje za starostno pokojnino izpolnila pri starosti 61 let, ker ima več kot 20 let pokojninske dobe. Konec leta 2014 pa je prejela odločbo, s katero je bila zavrnjena njena zahteva za sorazmerni del starostne pokojnine. Zanima ga, ali je odločba pravilna, saj je že oktobra lani dopolnila 61 let starosti.

Pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine v danem primeru presojajo po slovenski zakonodaji, to je po določbah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnem od 1. 1. 2013, in ne po prejšnjem zakonu, ki je veljal do konca leta 2012. Bralčeva teta je izračun datuma izpolnitve pogojev za starostno pokojnino prejela v času veljavnosti prejšnjega zakona, ki je bil takrat povsem pravilen. Pravico do sorazmernega dela starostne pokojnine bi namreč pridobila že pri starosti 61 let, saj je imela slovenske in hrvaške pokojninske dobe več kot 20 let, če ne bi 1. 1. 2013 začel veljati nov zakon. Ta za pridobitev pravice do starostne pokojnine za zavarovanca določa višjo starost, za zavarovanko pa poleg višje starosti tudi višjo pokojninsko dobo. To je bil tudi razlog, da zakon ureja varstvo pričakovanih pravic za brezposelne, invalide in prejemnike poklicne pokojnine, da lahko pod določenimi pogoji še naprej uveljavijo pravico do starostne pokojnine po prejšnjem zakonu, čeprav na dan 31. 12. 2012 še niso izpolnili pogojev za starostno pokojnino. Zakon ureja tudi varstvo pričakovanih pravic za tiste osebe, ki so do konca leta 2012 že izpolnile pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine po prejšnjem zakonu, vendar še niso vložile zahtevka.

Njegova teta ne sodi v krog oseb, za katere bi veljale predhodne določbe zakona o varstvu pričakovanih pravic, saj na dan 31. 12. 2012 ni bila uživalka denarnega nadomestila pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije, na ta dan tudi ni imela statusa delovnega invalida II. ali III. kategorije in s tem priznane pravice iz naslova invalidnosti. Prav tako tudi ni izpolnila pogojev za starostno pokojnino po prejšnjem zakonu, saj je starost 61 let dopolnila šele konec leta 2014, zato je odločba o zavrnitvi pravice do sorazmernega dela starostne pokojnine pravilna in zakonita. Pogoje za starostno pokojnino bo izpolnila šele jeseni leta 2016, ko bo dopolnila starost 63 let. Za zavarovanke se namreč starost 61 let, ki je veljala za pridobitev pravice do starostne pokojnine z najmanj 20 leti pokojninske dobe po prejšnjem zakonu, postopoma zvišuje po šest mesecev, tako da bo leta 2019 znašala starost 64 let in 6 mesecev, leta 2020 pa bo ta pravica prešla v starostno pokojnino z najmanj 15 leti zavarovalne dobe pri starosti 65 let.

 

IZRAČUN VIŠINE PREDČASNE OZ. STAROSTNE POKOJNINE

Bralca M. D. iz Maribora zanima, ali bo letos dobil izračun višine starostne pokojnine. Že večkrat je zasledil, da bo zavod letos vsem, ki so stari 58 let, poslal izračun o predvideni višini pokojnine. Pogojev za starostno pokojnino namreč še ne izpolnjuje, ker še nima 40 let pokojninske dobe, čeprav je star že skoraj 60 let.

Veljaven zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je uvedel novost, da zavod zavarovancu, ki v koledarskem letu dopolni 58 let starosti, po uradni dolžnosti posreduje informacijo o pričakovani višini njegove predčasne oziroma starostne pokojnine. Zakon je določil tudi začetek obveščanja zavarovancev o pričakovani višini pokojnine, in sicer bo obveščanje prvič izvedeno v letošnjem letu. Izračun o pričakovani višini predčasne oziroma starostne pokojnine bodo tako prejeli vsi zavarovanci, rojeni leta 1957, zavod bo tem zavarovancem izračune o pričakovani višini pokojnine pošiljal postopoma vse leto.

Glede na to, da bralec v letošnjem koledarskem letu ne dopolni starosti 58 let, mu zavod po uradni dolžnosti ne bo posredoval izračuna o pričakovani višini pokojnine, saj mora zavod letos to izvesti le za zavarovance, rojene leta 1957, leta 2016 pa za zavarovance, rojene leta 1958, torej za tiste zavarovance, ki v določenem koledarskem letu dopolnijo starost 58 let.

Bralec pa lahko kadar koli vloži zahtevek za izračun predvidene višine predčasne oziroma starostne pokojnine pri območni enoti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

SVETOVALNI TELEFON:

Pokličete jo lahko v četrtek, 12. marca, med 15.30 in 17.30 na tel. št.: 01 530 78 53.

Milena Paulini


Vaši komentarji


© 2022 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media