Pobuda za izredno uskladitev pokojnin v letu 2015

Dobro je vedeti | apr. '15

Že v zadnji številki Vzajemnosti smo napovedali, da bo svet zavoda na februarski seji med drugim razpravljal o pobudi članov sveta za sprejetje sklepa o izredni uskladitvi pokojnin v letu 2015. Dejali smo, da bitka ne bo lahka. To se je tudi zgodilo. Naj takoj povem, da bitka še ni dobljena. Svet zavoda je sprejel sklep, da se predlaga izredna uskladitev pokojnin v letu 2015.

V skladu z zakonom je lahko predlagatelj le organ upravljanja ZPIZ, to je svet zavoda. Predstavniki upokojencev in zavarovancev so argumentirali, zakaj je, upoštevajoč gmotni položaj upokojencev, utemeljeno predlagati izredno uskladitev pokojnin v letošnjem letu. Žal vsi člani sveta zavoda niso bili enakega mnenja, vendar je bil sklep sprejet z večino glasov navzočih članov. V razpravi je bilo poudarjeno, da pravna podlaga za izredno uskladitev pokojnin obstaja in da so tudi podani razlogi za takšno uskladitev po enem temelju. Pravna podlaga je v 430. členu ZPIZ-2, podan pa je tudi kriterij za takšno uskladitev, in to pozitivna gospodarska rast. Res je, da na seji sveta zavoda še nismo imeli uradnega podatka o tem, kolikšna bo pozitivna rast bruto domačega proizvoda za leto 2014, temveč le oceno UMAR-ja iz decembra 2014, ki je znašala 2,5 odstotka. Vendar je treba upoštevati, da ZPIZ-2 ne določa nobenega odstotka o tem, kolikšna mora biti ta pozitivna gospodarska rast. Smo pa upoštevali, da so koalicijski partnerji v Vladi RS ob sprejemanju sporazuma v jeseni leta 2014 opredelili to stopnjo na ravni 2,5 odstotka.

Vrednost pokojnin pada že 5 let

Predstavniki upokojencev so v svoji razpravi posebej opozorili, da je treba pri odločanju o tem, ali je utemeljena izredna uskladitev, upoštevati tudi posledice, ki jih prinaša omejevanje oziroma onemogočanje uskladitev z interventnimi zakoni. Dejstvo namreč je, da že 5 let pada realna vrednost pokojnin. Posledice omejevanja uskladitev z interventnimi zakoni namreč niso razvidne le iz ravni pokojnin v letu, v katerem ukrepi, ki omejujejo ali onemogočajo usklajevanje, veljajo, temveč so trajne. Več kot je takih ukrepov, se te posledice samo še stopnjujejo. Seveda smo se v razpravi soočali tudi z vprašanjem, kako bi izredna uskladitev pokojnin v letu 2015 vplivala na stanje naših javnih financ oziroma na državni proračun. Vemo, kakšno je poslanstvo KAD-a, ki mora prispevati k dolgoročni finančni stabilnosti finančnega poslovanja sistema obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja in namenja sredstva za uskladitev pokojnin. Na seji je predstavnik KAD-a pojasnil, da so zagotovljena določena sredstva za izvedbo te uskladitve. Ne gre prezreti, da v letu 2014 KAD ni zagotovil nobenih sredstev zavodu z utemeljitvijo, da ni bila izvedena uskladitev pokojnin, kot to zahteva zakonodaja. O tem, kolikšna sredstva bi bila potrebna, pa še ni mogoče podati realne ocene, saj ni bila sprejeta še nobena odločitev o tem, od kdaj naj se izvede uskladitev. Če bi se izvedla za obdobje druge polovice leta ali morda le za nekaj mesecev, bi bila potrebna bistveno nižja sredstva, na mesečni ravni približno 2,7 milijona evrov.

Negativen odziv na predlog

Žal predlog sveta zavoda, sprejet na zadnji seji, ni naletel na pozitiven odmev nekaterih, še zlasti najodgovornejših politikov. Tudi ne samega predsednika Vlade RS. Le-ta je še istega dne, še preden je bila Vlada RS uradno zaprošena za soglasje k predlogu sveta zavoda, za medije med drugim izjavil: »Ocenjujem, da je takšen predlog nekorekten, jaz tudi mislim, da je neodgovoren do države in državljanov, ignorantski celo ...«

Na takšno izjavo se je naslednji dan utemeljeno odzval predsednik sveta zavoda. V odprtem pismu je med drugim zapisal: »Nad vašo izjavo sem osupel in obenem zaskrbljen, saj ste si z njo dovolili diskreditirati vsebinsko odločitev organa, katerega zakonska pristojnost in dolžnost je odločati o tem vprašanju. Pričakoval bi, da boste kot predsednik vlade in kot ustavni pravnik spoštovali pravico zakonitega organa, da na podlagi poglobljene razprave in temeljite ocene stanja sprejme odločitev, ki mu jo nalaga zakon.«

V imenu upokojencev, ki jih v svetu zavoda zastopam, lahko le upam in pričakujem, da bo Vlada RS, preden bo odločala o soglasju k predlogu za izredno uskladitev, pretehtala vse argumente, s katerimi svet zavoda utemeljuje svojo odločitev.

A. T.


Vaši komentarji


© 2020 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media