Kako je bilo pred 30 leti?

Dobro je vedeti | sep. '15

Foto: Shutterstock

Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji je poslovno leto 1985 zaključila z izgubo, ki je znašala 1.417,7 milijona takratnih dinarjev. Krila jo je iz sredstev rezervnega sklada. Njeni prihodki so znašali 131.201,8 milijona, izdatki pa 132.619,5 milijona dinarjev. Negativni finančni rezultat po zaključnem računu je imel za posledico znižanje rezervnega sklada s 3.029,7 milijona na 1.612,1 milijona dinarjev. Za nemoteno poslovanje je morala vse od avgusta naprej najemati premostitvena bančna posojila po splošni obrestni meri. Znižanje rezervnega sklada je pomembno vplivalo na poslabševanje likvidnostnega položaja v naslednjem letu.

Kako in v kolikšnem deležu so bili doseženi dohodki v tem letu, je razvidno iz naslednjih postavk:

  • s prispevki zavarovancev iz osebnih dohodkov po stopnji 12,54 odstotka (73,9 odstotka dohodkov od združenih sredstev),
  • s prispevkom za poškodbo pri delu in poklicno bolezen od dohodka temeljnih in drugih organizacij in skupnosti v višini 2,70 odstotka (16 odstotkov vseh prihodkov od združenih sredstev),
  • s prispevki za štetje zavarovalne dobe s povečanjem od 3,5 do 10,5 odstotka (2,2 odstotka vseh dohodkov od združenih sredstev),
  • s posebnim prispevkom iz dohodka organizacij s področja gospodarstva v višini 1,27 odstotka oziroma 0,27 odstotka od korigirane osnove sredstev poslovnega sklada (6,8 odstotka vseh dohodkov od združenih sredstev),
  • s prispevkom za starostno zavarovanje kmetov v prehodnem obdobju v enotnem letnem znesku 12.650 dinarjev in po stopnji 10,1 odstotka od določene osnove (0,0 odstotkov vseh prihodkov od združenih sredstev),
  • s prispevkom delavcev in drugih delovnih ljudi, ki so imeli dohodek od kmetijstva nad določenim katastrskim dohodkom po stopnji 7,4 odstotka od določene osnove (0,2 odstotka vseh dohodkov od združenih sredstev),
  • s prenosom presežka iz leta 1984 v višini 1.117 milijonov (0,9 odstotka vseh dohodkov od združenih sredstev).

Preostala sredstva pa so zbrali s prispevki družbenopolitičnih skupnosti za izplačila pokojnin, priznanimi po posebnih predpisih, ter drugimi dohodki.

Večino odhodkov so namenili izplačilom pokojnin ter varstvenega dodatka, za kar so porabili 90,5 odstotka zbranih sredstev. Za pravice zavarovancev s preostalo delovno zmožnostjo (nadomestila) so namenili 3,4 odstotka vseh odhodkov. Za različne prispevke (največ za stanovanjski) so porabili 3,9 odstotka vseh odhodkov. Izvajanje zavarovanja pa je zahtevalo 2,2 odstotka vseh odhodkov. Od tega deleža so za delo strokovne službe namenili 51,7 odstotka, preostanek pa za druge stroške izvajanja zavarovanja.

V tem letu je skupnost v povprečju izplačala 274.752 pokojnin mesečno, poleg tega pa še 35.838 pokojnin po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov. Glede na to, da je bilo v tem letu v povprečju 878.203 zavarovancev, so 3,1 zavarovanci prispevali potrebna sredstva za enega prejemnika pokojnine. Med izplačanimi pokojninami so prevladovale starostne pokojnine, ki jih je bilo v povprečju 50,02 odstotka, invalidskih pokojnin je bilo 24,62 odstotka, družinskih pokojnin pa 25,36 odstotka.

Povprečna mesečna plača, izplačana za leto 1985, je znašala 54.967 takratnih dinarjev, povprečna starostna pokojnina 38.443 dinarjev, povprečje vseh izplačanih pokojnin pa 33.655 dinarjev. Za primerjavo z današnjimi razmerami navajamo še razmerja med povprečnimi pokojninami in povprečno plačo. Povprečna mesečna starostna pokojnina (z varstvenim dodatkom) je znašala 69,9 odstotka, povprečje vseh pokojnin pa 61,2 odstotka povprečne mesečne plače, izplačane za zaposlenega za to leto.

Jože Kuhelj


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media