Št. 9, september 2015

  • Zapletenost življenja

    sep. '15

    Od nekdaj so si znanstveniki želeli, da bi tudi človeško življenje znali razložiti do potankosti. Toda raziskave do zdaj kažejo, da se življenja ne da ujeti. Pred kratkim sem brala o tem, kako so se Američani leta 1937 lotili ambiciozne raziskave, da bi ugotovili, zakaj so nekateri ljudje uspešnejši in srečnejši kot drugi. Za proučevanje so izbrali skupino tedanjih študentov s Harvarda in njihova življenja spremljali kar sedem desetletij. Toda ena največjih raziskav ni prinesla velikih ugotovitev, ali pač – glede življenja ni pravil, vsako je zgodba zase.

Kazalo

 Trbovlje Poleg vlog s področja pokojninskega, invalidskega in mednarodnega zavarovanja, ki se nanašajo na tri zasavske občine, enajst delavk Zpizove trboveljske izpostave rešuje tudi zadeve iz pristojnosti Območne enote Celje, kamor ta organizacijska enota spada. »Vodimo postopke za priznanje pravice do vseh vrst pokojnin, vse pravice iz invalidskega zavarovanja, pravice do dodatka za pomoč in postrežbo, pravice do invalidnine za telesno okvaro, informativne izračune pogojev za upokojitev in za višino pokojnine. Razen tega izdajamo potrdila o zavarovanju v Republiki Sloveniji, izračunavamo pa tudi (po 140. členu ZPIZ-2) pričakovano višino predčasne ali starostne pokojnine za zavarovance, ki v koledarskem letu dopolnijo 58 let,« nam je najprej pojasnila vodja te izpostave Tjaša Casagrande.

Na premoženjska in druga pravna vprašanja odgovarja mag. Janez Tekavc

Na vprašanja s področja pacientovih pravic odgovarja mag. Boštjan J. Turk Bralka je stara 84 let in ima manjšo pokojnino, zato bi rada pojasnilo glede pokrivanja stroškov za novo zobno protezo. Prve majave zobe so ji izpulili in jih nadomestili s protezo, za kar je plačala 600 evrov. Po treh letih čakalne dobe, ker je izgubila še ostale zobe, so ji v ambulanti rekli, da bi morala plačati ves strošek za novo protezo, kar znese zelo veliko denarja. Zanima jo, ali ji ne pripada, glede na to, da je starejša od 70 let, da ta strošek povrne ZZZS?

Kako je bilo pred 30 leti? Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji je poslovno leto 1985 zaključila z izgubo, ki je znašala 1.417,7 milijonov takratnih dinarjev. Pokrila jo je iz sredstev rezervnega sklada. Njeni prihodki so znašali 131.201,8 milijonov, izdatki pa 132.619,5 milijonov dinarjev. Negativni finančni rezultat po zaključnem računu je imel za posledico znižanje rezervnega sklada od 3.029,7 milijonov na 1.612,1 milijonov din. Za nemoteno poslovanje je morala vse od avgusta naprej najemati premostitvena bančna posojila po splošni obrestni meri. Znižanje rezervnega sklada je pomembno vplivalo poslabševanje likvidnostnega položaja v naslednjem letu.

Koliko za letošnji letni dodatek in komu Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (zavod) je v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-C) skupaj s pokojnino ali z zakonom določenim nadomestilom iz invalidskega zavarovanja za mesec julij izplačal tudi letošnji letni dodatek. Na voljo so že nekateri predhodni finančni in statistični podatki o tem, koliko sredstev je bilo za izplačilo letnega dodatka v tem mesecu treba zagotoviti in komu vse je bil izplačan. Za bralce zanimive podatke v nadaljevanju na kratko povzemamo.

Na vprašanja za izboljšanje bivanja starejših odgovarja Alenka Ogrin ISKANJE POGREŠANE SESTRE

Izdali že skoraj 1.900 novih odločb Z odločbo Ustavnega sodišča (št. U-I-239/14-10, Up-1169/12) z dne 26. marca 2015, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS ( št. 30/15) 30. aprila 2015 je bilo odločeno, da je bil Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljaven v obdobju od 1.1.2000 do 31.12.2012 v neskladju z Ustavo Republike Slovenije. Zavod je moral v skladu z odločitvijo Ustavnega sodišča v roku 60 dni po objavi odločbe v Uradnem listu, to je do 29. junija 2015, ponovno odmeriti pokojnino vsem tistim uživalcem pokojnine, bodisi starostne, predčasne, invalidske, družinske, vdovske, delne ali starostne pokojnine v sorazmernem delu, za katere je zavod v postopkih revizije ugotovil, da so bile delnice za notranji odkup vplačane z delom plače, ki se všteva v pokojninsko osnovo, pa ta del plače ni bil vštet zaradi že ugotovljen protiustavne določbe četrte alineje 46. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je veljal v obdobju od 1. aprila 1992 do 31. decembra 1999.

Na vprašanja iz delovnega prava odgovarja Dušan Bavec

Na pokojninska vprašanja odgovarja Milena Paulini

ZDUS september Člani društev upokojencev iz Pomurja so na srečanju, ki ga je v začetku julija pripravila Pomurska pokrajinska zveza društev upokojencev Murska Sobota, na vlado in parlament naslovili peticijo v zvezi z razmerami v javnem zdravstvu.

Primere iz psihološke svetovalnice predstavlja Zdenka Peloz V svetovalnico je po dogovoru prišla pretresena naročnica z možem. Še vedno je bila v šoku, ker je odkrila, da jo je mož prevaral s sodelavko, in to ni bilo samo enkratno dejanje. Najbolj pa mu je zamerila, da ji ni vsega odkrito povedal, ko ga je soočila s storjenim, ampak je morala sama dalj časa raziskovati, za kaj je sploh šlo in na kakšen način. Meni, da bi ji bilo lažje, če bi ji takoj vse priznal. Mož je pripravljen narediti vse, kar je v njegovi moči, da bi mu odpustila in da bi znova zaživela v miru.

Brivec kot jih več ni Janko Ozbič je konec januarja odložil brivnik in škarje in zaprl vrata frizerskega salona, ki je v Postojni deloval od leta 1924. Čeprav bo naslednje leto praznoval 90 let, bi z veseljem delal še naprej, če mu ne bi zakonodaja naložila dodatnih bremen.

LJUDJE IN DOGODKI SKOZI ČAS

Dragoceni obredni plašči V Sloveniji je okoli tisoč cerkva, ki so od srednjega veka slovele kot pomembni božjepotni cilji. Ena izmed teh je v Radmirju. Sem so poleg plebejskega ljudstva prihajali tudi plemenitaši. Cerkvi so darovali dragocene obredne plašče in liturgijske pripomočke. Danes je tu razstavljena dragocena cerkvena zakladnica.

Z gledališčem skozi življenje Ljubiteljski igralec in režiser Peter Simoniti, ki je maja letos dopolnil 85 let, še vedno rad stopi na oder … Društvo Ljubiteljsko gledališče Teharje-Celje, katerega gonilna sila je, bogati z idejami, neizmerno energijo, vztrajnostjo, voljo in ljubeznijo do gledališkega ustvarjanja.

Vas, pripeta na strma pobočja Koble »Razložena vasica z gručastim jedrom nad podružnično cerkvijo sv. Lenarta iz začetka 16. stoletja in več samotnimi kmetijami v gornjem delu Baške grape je s primorske strani na nadmorski višini skoraj osemsto metrov pripeta na strma pobočja Koble,« je začel pripoved o svojem rojstnem kraju domačin, 67–letni upokojenec novogoriškega Gostola Cveto Zgaga z Martinove domačije na hišni številki 18. Takoj zatem pa se je kot zagnan ljubiteljski raziskovalec lokalne zgodovine vrnil v čas njenega nastanka, približno osemsto let nazaj, ko so se na tem območju začeli naseljevati kolonisti z južnega Tirolskega.

Hvaležen usodi Janez Vedenik je bil dolga leta novinar pri regionalnem časopisu Novi tednik in na Radiu Celje, opravljal je dopisniško delo za Radio Slovenija, nazadnje, do upokojitve je bil zaposlen pri Delavski enotnosti oziroma pri njeni Slovenski panorami. Vmes pa je vodil radijske oddaje in večje prireditve. Zdaj je v pokoju, še vedno je vnet športnik, zadnja leta predvsem tekač.

»Rada bi še delala« »Rada bi še hodila v službo,« je začela Tanja Hofman, od leta 2012 upokojena univ. dipl. pravnica iz Ilirske Bistrice. Dvajset let je delala na Ministrstvu za kmetijstvo v Ljubljani, še prej pa tudi dvajset let na občini Ilirska Bistrica »Zaradi Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki mu rečemo kar Zujf, sem se morala upokojiti. Prve dneve, tedne in mesece se nisem čisto dobro znašla, saj sem imela veliko prostega časa, česar prej nisem bila vajena.«

Na svetu jim ni para Podjetje Perger iz Slovenj Gradca je osvojilo naziv Mednarodni mojster domače in umetnostne obrti. Njihove izdelke, ki so upodobljeni tudi na poštni znamki, so tudi med protokolarnimi darili. Očarali so že mnoge ugledneže sveta.

 IZBRSKANO IZ SPOMINA

Ohranite spomine za prihodnje rodove Spomini. S starostjo in zrelostjo privrejo na plan z zavedanjem o našem obstoju in koreninah, in z zanimanjem, od kod izhajamo. Takrat začnemo odpirati albume in podoživljati čas in občutke ob pregledu življenjske poti. Koliko pa bodo o tem vedeli naši otroci, kaj šele vnuki?

Ljubiteljica živali in rož Borka Robič iz Adergasa pri Cerkljah na Gorenjskem je skromna gospa, ki ima od nekdaj rada živali, še posebej muce. Rada tudi vrtnari in skrbi za rože. S prijavo na našo stilsko preobrazbo, pa si je zaželela spremembo svojega videza.

KRATKE ZDRAVSTVENE

Prijetno raztegovanje Izbrane vaje so kot vedno namenjene vsem in še posebej tistim, ki ste pred odločitvijo, da »tokrat pa zares začnete«. Če je vaša odločitev trdna je za najboljši in hiter napredek priporočljivo, da vadite redno in vedno ob istem času dneva – dokazano, najbolje zjutraj.

(Ne)zamenljivo srce Kar osem od desetih pridobljenih let povprečnega trajanja človeškega življenja v zadnjih desetletjih naj bi prispeval skokovit napredek v obvladovanju zdravljenja bolezni srca in žilja, ugotavlja predsednik Združenja kardiologov Slovenije prof. dr. Zlatko Fras, dr. med. Za vsak dodatni dan, mesec oziroma leto pa bo potrebnih veliko več truda. Zato je toliko bolj pomembno, da srčno-žilne bolezni odkrivamo zgodaj, ko so možnosti ukrepanja večje.

Kaša je zdrava in dobro nasiti Do uveljavitve krompirja (v nekdanji Avstro-Ogrski so ga množice sprejele šele s cesarico Marijo Terezijo) so žitne kaše pomenile glavno prilogo k mesnim jedem in so bile tudi osnova za samostojne in nasitne jedi. Danes spet pridobivajo na pomenu. Zlasti to velja za ajdovo, ječmenovo in proseno kašo, veliko manj pa za pirino in rženo kašo.

PREHRANA RECEPTI

Z naravnimi metodami za zdravje srca Naše telo lahko ojačamo z vajami, prehrano in zelišči, so najprej slišali udeleženci delavnice o naravnih metodah krepitve srca in ožilja, ki so jo sredi poletja pripravili v Hotelu Delfin v Izoli. Strokovnjakinje zanaturopatijo, dietetiko po tradicionalni kitajski mediciniin Kneippovo metodo so pokazale, kako se ta vedenja dopolnjujejo.

Moteča rdečica na obrazu Rdečica ali rozaceja, ki prizadene kožo obraza, je predvsem težava žensk v zrelih letih. Spremembe na koži obraza se lahko pojavijo šele v menopavzi ali že pred 30 letom starosti. Moški imajo sicer te težave redkeje, vendar se pri njih bolezen pojavlja v hujši obliki. Bolezen ni nevarna, niti ne povzroča hujšega srbenja, je pa kronična in zelo estetsko moteča.

Zdrava prehrana in prehranska dopolnila

Pečovnik – tudi v znamenju popotnice Alme Ime naselja Pečovnik nedaleč od Celja verjetno izhaja iz slovenskega občnega imena peč, s katerim imenujemo tudi skalnato steno ali rob. V zgodovinskih virih je omenjeno že leta 1480 kot Petschonik. Hiše so raztresene na levem bregu Savinje, med železniško progo in pobočji do okoli sedemsto metrov visokih vrhov Grmada, Grac, Vipota.

Irska je najlepša na zahodu Kljub naprednemu gospodarstvu ostaja tradicionalna Irska zvesta svojim vrednotam, ki se le počasi spreminjajo. Občutil sem jih na podeželju, še posebno ob redkeje naseljeni zahodni obali otoka. Od severa do juga se razprostira več kot tisoč kilometrov razgibane obale. Ponekod se končuje s strmimi prepadnimi stenami. Tako na Irskem najdemo najvišje tovrstne obale v Evropi (Slieve League) pa tudi najbolj spektakularne (Clifs of Moher).

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje V poplavi različnih produktov na področju varčevanja (delnice, obveznice, naložbena zavarovanja, vzajemni skladi, ipd.) pogostokrat po krivici spregledamo prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Gre za obliko varčevanja, ki je še posebej zanimiva za osebe, ki se bližajo upokojitvi, za upokojence in nasploh za starejše.

Pripravimo se na šok po prometni nesreči Prometna nesreča je hud stres. Naš organizem se znajde v fazi šoka, ne moremo dojeti, da se je to zgodilo. Naše telo takrat najlažje deluje po naučenih vzorcih, saj nas prevzemajo močna čustva, smo osupli nad dogodkom, naše misli niso povsem bistre, smo zmedeni. Takrat smo pod močnim valom adrenalina in kortizola, hormonov, ki sta nam stoletja omogočala preživetje, saj sta nas pripravila na boj ali pa beg.

Ustvarjalnost se obrestuje spomladi Z naravo in vrtom ni nikoli dolgčas in jesensko obdobje ponuja obilo pestrega zadovoljstva, a tudi nekaj opravil, ki so vezana prav na ta letni čas. Z nekaterimi vrtnimi deli zdaj ni dobro odlašati. Čebulnicam se že mudi,vsaj tistim, ki naj pripravijo cvetočo dobrodošlico naslednjo pomlad. Na to se moramo pripraviti že pred zimo, da bodo imele korenine dovolj časa za potrebno rast.

Modra v vseh odtenkih Džins je stalnica v modi in vsako leto nas navduši z različnimi načini nošenja in kombiniranja. To so oblačila, ki jih ne povozijo ne trendi in ne čas. Indigo moder, temen, svetel, zguljen, strgan, s poudarjenimi šivi, udoben, praktičen, tanek, prožen – džins je vedno mladosten in enostaven za vzdrževanje.

IZ KOŠKA ROČNIH DEL SEPTEMBER S soncem obarvano zlato rumeno koruzno zrnje prinaša srečo in obilje. Zato razveselimo ljube nam goste s čudovitim prtom, izvezenim z mlečnimi koruznimi storži.

Sprehod s kulturo Slovenska gledališča septembra začenjajo novo sezono, predstavljamo nekatere njihove novosti.

95 let Šentjakobskega gledališča Ljubljana Toliko let Šentjakobsko gledališče žlahtni gledališko in kulturno podobo na Slovenskem in se uspešno postavlja ob bok drugim gledališčem. Še vedno delujejo kot velika družina, delajo z veseljem in v zadovoljstvo gledalcev, za kar igralci ne prejemajo plačila. Igralski ansambel je amaterski, a to besedo lahko v njihovem primeru povežemo z najbolj žlahtnim pomenom, ker 'amare' pomeni imeti rad. Predanost gledališču in ustvarjalno navdušenje ljubiteljskih igralcev in profesionalnih režiserjev, scenografov, komponistov in kopico drugih gledaliških ustvarjalcev dajeta dobre rezultate in prepričujeta že skoraj celo stoletje. Polna dvorana, ki je za gledalce prostor veselja, za gledališke ustvarjalce pa prostor izraza, ustvarjanja in poslanstva, je plod kvalitetnega dela in dobrih predstav. Statistika je prepričljiva; v 95. sezonah več kot 500 premier, več kot 15.000 odigranih predstav, več kot 1000 igralk in igralcev, nešteto ustvarjenih vlog in čustvenih doživljajev. Veselje je nepopisno, s

Z MOJEGA OKNA

Jesenske setve v vrtu V septembru sejemo in pobiramo številne vrtnine. Najbolj poznane so špinača, zimska solata in motovilec. Ne pozabite tudi na setev blitve, rukole in redkvice. Še vedno je čas tudi za zeleno gnojenje.

Zapuščene živali Včasih smo se vsako poletje ukvarjali z velikim številom zavrženih psov, ki so se jih brezvestni lastniki pred dopustom znebili tako, da so jih enostavno odvrgli v gozdu ali na avtocesti. To se skoraj več ne dogaja - v Sloveniji je namreč od leta 2003 obvezno čipiranje psov, podatki o lastniku pa se vpišejo v centralni register psov. To med drugim pomeni, da psa ne moreš več kar nekje pustiti, saj se po številki čipa hitro najde lastnika, ki poleg psa dobi tudi obisk inšpektorja in (kar visoko) kazen za zanemarjanje živali.

 S česnom do zvonika V Novi vasi nad Dragonjo so julija pripravili že četrti Praznik vina in česna. Na prireditevso povabili tudi predstavnike Novih vasi v Sloveniji – iz kar štirih so prišli.

Po poti trapistov

Razstava slik Ive Grmek

Družabni dogodki september 2015  Je obdobje, ko človek ni več dovolj močan, da bi po reki življenja želel in zmogel krmariti sam, obenem pa je še vse preveč živahen, da bi lahko zadovoljil svoje družabne potrebe znotraj doma za starejše občane.

V službi človekovega dostojanstva Generalni tajnik Slovenske karitas Imre Jerebic pravi, da je med ljudmi res veliko materialne revščine, a čedalje več je čustvene revščine, ki jo spodbuja potrošniška družba.

Korak iz dolžniške pasti Le malokateri predpis je dobil tako podporo kot zakon o enkratnem prostovoljnem odpisu dolgov socialno najšibkejšim ljudem.To je sicer prvi, vendar veliko prekratek korak za premagovanje revščine.

Starejše želijo spraviti v gibanje V vsaki občini imajo športne objekte, večina jih je zgrajenih z javnim denarjem, vendar pa jih uporabljajo le nekateri občani, predvsem člani športnih klubov. Direktorica Zavoda za šport Brežice Simona Zupančič, ki zavod vodi dobro leto in pol in krmari med javno in tržno dejavnostjo, se zaveda, da ima prednost javni interes, zato želi odpreti vrata njihov športnih objektov vsem občanom. Tako so letos medse povabili tudi upokojence in predšolske otroke.

Petnajstletnica druženja na festivalu  V Cankarjevem domu v Ljubljani bo konec septembra vrvelo od živahne energije udeležencev 15. Festivala za tretje življenjsko obdobje. V času od 29. septembra do 1. oktobra bo dovolj priložnosti za pridobivanje novih (spo)znanj, komentiranje aktualnih tem, izmenjavo idej, uživanja ob kulturnih dogodkih, predvsem pa za druženje različnih generacij.

NOVICE OD VSEPOVSOD 

SVET IN MI

Kaj potrebujemo za svoje staranje in sožitje v družbi Ni nujno, da so podatki znanstvenih raziskav suhoparni in dolgočasni. Če so ljudje z veseljem odgovarjali na pereče življenjsko vprašanje, kot je npr. staranje, so njihovi odgovori zlata vredna živa izkušnja iz prakse. Če so odgovarjali na terenu po vsej Sloveniji in je bil to reprezentativen vzorec, so njihovi odgovori verna slika o tem, kaj potrebuje, kaj zmore in kaj hoče tistih 750.000 prebivalcev Slovenije, ki smo starejši od 50 let. Zato bo njihovo objavljanje v Vzajemnosti za marsikoga zanimivo.

Jeza

 


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media