Koliko za letošnji letni dodatek in komu

Dobro je vedeti | sep. '15

Foto: Shutterstock

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (zavod) je v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-C) skupaj s pokojnino ali z zakonom določenim nadomestilom iz invalidskega zavarovanja za mesec julij izplačal tudi letošnji letni dodatek. Na voljo so že nekateri predhodni finančni in statistični podatki o tem, koliko sredstev je bilo za izplačilo letnega dodatka v tem mesecu treba zagotoviti in komu vse je bil izplačan. V nadaljevanju na kratko povzemamo za bralce zanimive podatke.

Za izplačilo letnega dodatka je bilo treba julija zagotoviti 105.764.322 evrov. Navedeni znesek je za 23,9 odstotka višji, kot so znašali odhodki zanj v preteklem letu. Višji odhodki so pogojeni predvsem z višjo mejo za izplačilo tega prejemka na znesek pokojnine ali določenega denarnega nadomestila iz invalidskega zavarovanja, ki je bilo v mesecu izplačila enako ali nižje od 750 evrov, medtem ko je v letu 2014 ta meja znašala 622 evrov. Deloma pa je na povečanje potrebnih sredstev vplival tudi priliv upravičencev, ki so v letošnjem letu na novo pridobili pravico do pokojnine ali določenega nadomestila iz invalidskega zavarovanja.

Zavod je julija izplačal 488.482 letnih dodatkov. To je 90.776 ali 22,8 odstotka več, kot je bilo upravičencev v predhodnem letu. Med vsemi prejemniki letnega dodatka razumljivo prevladujejo uživalci pokojnin, ki jih je bilo kar 96,1 odstotka. Medtem ko se je število prejemnikov letnega dodatka med uživalci pokojnin zvišalo, pa se je med prejemniki določenih nadomestil iz invalidskega zavarovanja znižalo.

Največ prejelo najvišji letni dodatek

Če upoštevamo višino odhodkov zanj in število upravičencev, lahko ugotovimo, da je izplačan letni dodatek znašal v povprečju 216,52 evra. Dejanska izplačila, ki jih določa ZIPRS1415-C, pa so bila razdeljena takole:

  • najvišji mogoč znesek letnega dodatka, do katerega so bili upravičeni uživalci pokojnin, ki so bile v mesecu izplačila enake ali nižje od 414 evrov, to je v višini 390 evrov, je prejelo 167.180 ali 34,22 odstotka vseh;
  • letni dodatek v višini 250 evrov, do katerega so bili upravičeni uživalci pokojnin, ki so bile v mesecu izplačila enake ali nižje od 516 evrov, ne pa pod 414,01 evra, je prejelo 118.900 upravičencev ali 24,34 odstotka vseh;
  • letni dodatek v višini 190 evrov, do katerega so bili upravičeni uživalci pokojnin in določenih nadomestil iz invalidskega zavarovanja, katerih zneski so bili v mesecu izplačila enaki ali nižji od 622 evrov, ne pa nižji od 516,01 evra, je prejelo 113.883 upravičencev ali 23,31 odstotka vseh;
  • letni dodatek v višini 140 evrov, do katerega so bili upravičeni uživalci pokojnin in določenih nadomestil iz invalidskega zavarovanja, katerih zneski so bili v mesecu izplačila enaki ali nižji od 750 evrov, ne pa nižji od 622,01 evra, pa je prejelo 88.511 upravičencev ali 18,12 odstotka vseh.

V nekaterih primerih so bili izplačani tudi nižji zneski. Po določbah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je namreč uživalcem pokojnin, ki so izplačane v sorazmernem delu, uživalcem družinskih ali vdovskih pokojnin, ki jim je družinska ali vdovska pokojnina izplačana ločeno, uživalcem delnih pokojnin in prejemnikom pokojnin, ki so ponovno vstopili v zavarovanje, izplačan pa jim je sorazmerni del pokojnine, lahko izplačan le ustrezen sorazmerni del letnega dodatka.

Do ustreznega sorazmernega dela letnega dodatka so upravičeni tudi uživalci pokojnin in določenih nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so pravico do pokojnine ali nadomestila pridobili šele v letošnjem letu. V teh primerih je izplačilo pogojeno s tem, da v tem letu niso prejeli regresa za letni dopust ali pa jim je bil ta izplačan le v sorazmernem delu. Zadnje pravilo velja tudi za primere prenehanja izplačil pokojnin ali določenih nadomestil iz invalidskega zavarovanja v mesecu, v katerem je bil letni dodatek izplačan.

Letni dodatek v sorazmernem delu je bil v juliju izplačan 82.336 upravičencem, kar je 16,86 odstotka vseh prejemnikov.

Dejstvo, da je največ upravičencev prejelo najvišji znesek letnega dodatka, kaže po eni strani na skromno višino slovenskih pokojnin, na drugi strani pa na to, da so si z njim nekateri vsaj nekoliko izboljšali nezavidljiv gmotni položaj. Ne gre namreč prezreti statističnih podatkov o številu in višini izplačanih pokojnin v mesecu juniju 2015 (za julij ti podatki v času pisanja prispevka še niso bili objavljeni), iz katerih je razvidno, da je bila pokojnina do 400 evrov v tem mesecu izplačana 18,9 odstotka vseh upravičencev s pokojnino brez sorazmernega dela. Če bi upoštevali tudi te prejemnike, pa bi bil njihov delež še višji. Za mnoge od njih je torej letni dodatek pomenil dodatno ali pa celo višjo pokojnino.

Dokončni statistični podatki o višini potrebnih sredstev za izplačilo letnega dodatka in številu njihovih prejemnikov bodo znani po izteku poslovnega leta. Nanje bodo vplivala do konca leta na novo priznane pokojnine in določena nadomestila iz invalidskega zavarovanja. Večjih razlik od zdaj znanih podatkov pa zaradi upočasnjenega priliva novih upravičencev ni pričakovati.

Jože Kuhelj


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media