Ureditev dvojnega statusa

Zaradi posebnih razmer je dostop do članka odprt za vse obiskovalce strani.

Dobro je vedeti | jan. '16

1. januarja 2016 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2B), ki med drugim ureja tudi tako imenovani dvojni status. To pomeni, da lahko zavarovanec, ki je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne ali predčasne pokojnine, prejema del pokojnine ob istočasni vključenosti v obvezno zavarovanje. S sprejetjem ZPIZ-2B smo dobili ureditev, ki za vse kategorije zavarovancev na enak način ureja uveljavitev pravice do delne pokojnine, do ponovnega vstopa v obvezno zavarovanje in uveljavitev izplačila 20-odstotne starostne ali predčasne pokojnine.

Od 1. januarja 2016 lahko uveljavi izplačilo 20-odstotne starostne ali predčasne pokojnine zavarovanec, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne ali predčasne pokojnine po ZPIZ-2 ali po ZPIZ-1 (vendar le v povezavi s pogoji po 391. oziroma 394. členu ZPIZ-2) in je vključen v obvezno zavarovanje za polni delovni ali zavarovalni čas. Omejitev glede izpolnjevanja pogojev za upokojitev le po ZPIZ-2 ter izplačila dela pokojnine največ do starosti 65 let tako ni več.

Prav tako je novost, da izplačilo 20-odstotne pokojnine lahko uveljavi tudi uživalec starostne ali predčasne pokojnine, uveljavljene po splošnih predpisih o obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki se je ali pa se šele bo ponovno obvezno vključil v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas. V vseh primerih se ob izpolnjevanju pogojev izplačuje 20 odstotkov pokojnine od prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve. Del pokojnine se izplačuje do prenehanja obveznega zavarovanja s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom.

Določitev 20-odstotne pokojnine

Za zavarovance, ki še niso uveljavili pravice do starostne ali predčasne pokojnine, se znesek izplačila 20-odstotne starostne ali predčasne pokojnine določi od pokojnine, do katere bi bili upravičeni na dan njene uveljavitve. Za uživalce pokojnine, ki so se vključili v obvezno zavarovanje že pred uveljavitvijo ZPIZ-2B ali se šele bodo, pa se del pokojnine izplačuje v višini 20 odstotkov že uveljavljene pokojnine.

Dobro je vedeti tudi to, da izpolnitev pogojev za priznanje pravice do starostne pokojnine v času izplačila dela predčasne pokojnine ne vpliva na višino tega izplačila in da med uživanjem dela pokojnine ni mogoče zahtevati spremembe odmere dela pokojnine.

V prehodni določbi je urejeno, da se tistim zavarovancem, ki se jim ob uveljavitvi tega zakona že izplačuje 20 odstotkov predčasne ali starostne pokojnine, ta izplačuje tudi po dopolnitvi 65 let starosti, seveda ob pogoju zavarovanja za polni delovni oziroma zavarovalni čas.

Določena je tudi možnost, da zavarovanci, ki se jim je ob dopolnitvi 65. leta starosti prenehal izplačevati del predčasne ali starostne pokojnine, lahko ponovno zahtevajo izplačevanje že uveljavljenega dela pokojnine pod pogoji, ki jih za izplačilo dela pokojnine določa zakon.

Spremenjena je tudi določba 4. odstavka 391. člena ZPIZ-2, ki je določal, da kdor izpolnjuje pogoje za upokojitev po ZPIZ-1 in ZPIZ-2 ter se odloči za izplačilo 20-odstotne starostne ali predčasne pokojnine, s tem izgubi oziroma se odpove pravici do pokojnine po ZPIZ-1. Zdaj te omejitve ni več. Zavarovanec, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev po ZPIZ-1 in ZPIZ-2, se namreč lahko odloči, po katerem predpisu bo uveljavil tako izplačilo 20-odstotne starostne ali predčasne pokojnine kot tudi pravico do pokojnine po prenehanju obveznega zavarovanja. Odločil se bo seveda za uveljavitev izplačila kot tudi pravice do pokojnine, ki bo zanj ugodnejša.

Delna pokojnina in ponovni vstop v zavarovanje

Tako pri delni pokojnini, ki jo lahko uveljavijo zavarovanci, kot pri ponovnem vstopu uživalcev pokojnine v obvezno zavarovanje je po ZPIZ-2B dana možnost obveznega zavarovanja tudi za najmanj 2 uri dnevno ali 10 ur tedensko oziroma najmanj s četrtino polnega zavarovalnega časa. Do zdaj je bilo v obeh primerih mogoče obvezno zavarovanje najmanj za 4 ure dnevno ali 20 ur tedensko oziroma najmanj s polovico polnega zavarovalnega časa. Sorazmerno obsegu zavarovanja se izplačuje sorazmerni del pokojnine. Pri delni pokojnini, ki jo lahko uveljavijo le zavarovanci, pa ostaja ureditev, da se do dopolnitve starosti 65 let delna pokojnina poveča za 5 odstotkov.

V prehodni določbi je urejena ureditev za upokojence (teh je približno 2.000), ki so v skladu z ZPIZ-1 prejemali pokojnino in opravljali dejavnost in je v bistvu zaradi njih prišlo do urejanja tako imenovanega dvojnega statusa za vse kategorije zavarovancev. Samostojni zavezanci z rešitvijo v ZPIZ-2B niso zadovoljni, ker so si prizadevali, da bi bila za njih ureditev, kot je bila po ZPIZ-1 oziroma še ugodnejša, da bi ob dopolnitvi 40 let pokojninske dobe brez dokupa in starosti 60 let začeli uživati celo pokojnino ob hkratnem opravljanju dejavnosti in plačevanju prispevkov.

Določba zajema naslednje kategorije upokojencev: uživalce pokojnin, ki so uveljavili izvzem iz zavarovanja po 18. členu ZPIZ-1 in so opravljali samostojno dejavnost, hkrati pa prejemali pokojnino, in uživalce pokojnin, ki so uveljavili pravico do pokojnine pred 1. 1. 2000 in pri tem obdržali lastništvo družb, v kateri so hkrati poslovodna oseba.

Uživalci pokojnin imajo do 31. 1. 2016 čas, da uskladijo svoj status tako, da se odločijo za prenehanje opravljanja dejavnosti ali da se vključijo v obvezno zavarovanje za najmanj dve uri dnevno, vendar mora biti ta prijava v obvezno zavarovanje od 1. 1. 2016 naprej.

Če se v 30-dnevnem roku ne bodo vključili v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali ne bodo odjavili dejavnosti, jim bo zavod po uradni dolžnosti ugotovil lastnost zavarovanca za dve uri dnevno od 1. 1. 2016 naprej in od istega dne naprej tudi izplačeval pokojnino v višini 75 odstotkov.

Prijava v obvezno socialno zavarovanje se vloži na obrazcu M-1. Od 1. 1. 2016 naprej bodo morali vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, prijave, odjave in spremembe v obveznih socialnih zavarovanjih urejati prek portala e-VEM.

Na zavodu pričakujemo, da bomo že januarja prejeli veliko zahtevkov za izplačilo 20-odstotne starostne ali predčasne pokojnine, ker izplačilo upravičencu pripada od prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve. Veliko dodatnih obremenitev bo tudi pri pojasnjevanju in reševanju zadev v zvezi z uživalci pokojnine iz 4. odstavka 406. člena ZPIZ-2. Treba pa bo podati tudi veliko informacij v zvezi z ZPIZ-2B. Vseh zahtevkov ob tekočem reševanju zahtevkov za upokojitev in drugih obremenitvah ne bo mogoče rešiti naenkrat in v kratkem času, zato prosimo za razumevanje.

Marijan Papež


Vaši komentarji


© 2020 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media