Lani spodbudnejša gibanja prejemnikov pokojnin

Zaradi posebnih razmer je dostop do članka odprt za vse obiskovalce strani.

Dobro je vedeti | jan. '16

Statistični podatki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (zavod) o prejemnikih pokojnin v lanskih enajstih mesecih, razvidni iz mesečnega statističnega pregleda, kažejo skupaj s podatki iz preteklih mesecev na nadaljnjo (pričakovano) upočasnjeno rast števila novih prejemnikov pokojnin v tem letu. Pričakovano smo zapisali, ker jo po naših ocenah lahko pripišemo učinkom spremenjene zakonodaje, uveljavljene z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Z njim se, kot je znano, postopno zaostrujejo pogoji za pridobitev pravice do starostne in nekaterih drugih pokojnin. To pa naj bi med drugim vplivalo tudi na počasnejše naraščanje števila novih prejemnikov pokojnin in večjo finančno zdržnost sistema.

Novembra lani je zavod izplačal 611.968 pokojnin. V to število niso zajeta izplačila delov vdovskih pokojnin in 20 odstotkov predčasnih in starostnih pokojnin, ker ne gre za »polne« zneske pokojnin. Glede na primerljive podatke za december 2014 se je število vseh prejemnikov pokojnin povečalo le za 613 ali za 0,1 odstotka. V enakem obdobju predhodnega leta so bila gibanja bistveno manj ugodna. Tako je novembra 2014 zavod izplačal 609.744 pokojnin, to je bilo 3.085 ali 0,5 odstotka več kot decembra 2013.

Prevladujejo starostne, predčasne in delne pokojnine

Statistični podatki o deležih izplačil pokojnin po posameznih vrstah in njihovih gibanjih v novembru lani – v primerjavi z enakim mesecem v letu pred tem – se ne razlikujejo. Tudi lani so prevladovala izplačila starostnih, predčasnih in delnih pokojnin. V skupnem številu prejemnikov pokojnin jih je bilo 71,4 odstotka. Izplačano je bilo 437.022 tovrstnih pokojnin. V primerjavi z decembrom 2014 se je njihovo število povečalo za 6.775 prejemnikov, to je za 1 odstotek. Primerjava z enakim obdobjem v predhodnih dveh letih daje zelo podoben rezultat. Novembra 2014 je zavod izplačal 429.354 pokojnin, to je 6.304 več kot decembra 2013. Število izplačil se je tedaj povečalo za odstotek in pol.

Zgolj primerjava teh dveh podatkov seveda ne daje podlage za ugotovitev, zapisano v uvodu prispevka, o pozitivnih učinkih nove zakonodaje. Na to pa nedvomno kaže dejstvo, da je pretežen del starostnih pokojnin, uveljavljenih v preteklem letu, temeljil na prehodnih določbah ZPIZ-2, ki omogočajo pridobitev te pravice po pogojih, določenih v prejšnjem zakonu. Glede na to je večina novih prejemnikov starostnih pokojnin, uveljavljenih v letu 2015, že konec leta 2012 izpolnjevala pogoje za pridobitev te pravice. Njeno uveljavitev pa je, tudi zaradi omenjene prehodne določbe zakona, odložila na pozneje. Starostno pokojnino po novih pogojih, določenih v ZPIZ-2, pa je uveljavilo bistveno manj prejemnikov.

Ker se bo v prihodnjih letih število tistih, ki bodo še lahko uveljavili starostno pokojnino po pogojih, določenih v prejšnjem zakonu, postopno vedno bolj zmanjševalo, število upokojenih po novih pogojih za pridobitev te pravice v ZPIZ-2 pa ne bo bistveno naraščalo (zaradi postopnega uveljavljanja strožjih pogojev za njeno pridobitev), bodo v statističnih podatkih o prejemnikih iz teh let učinki nove zakonodaje še očitnejši.

Upadanje prejemnikov invalidskih pokojnin

Prejemnikov invalidskih pokojnin je bilo novembra lani 85.089, to je 1.610 ali 1,9 odstotka manj kot decembra 2014. Upadanje števila prejemnikov invalidskih pokojnin se tako nadaljuje. Novembra 2014 je zavod izplačal 86.781 tovrstnih pokojnin. V primerjavi z decembrom predhodnega leta se je njihovo število znižalo za 1.225 prejemnikov ali za 1,4 odstotka.

Tudi število prejemnikov družinskih pokojnin se znižuje. Novembra lani je tako zavod izplačal 43.328 tovrstnih pokojnin. V primerjavi z decembrom 2014 se je število prejemnikov teh pokojnin znižalo za 3.211 ali 6,9 odstotka. V enakem obdobju leto prej je zavod novembra izplačal 46.053 družinskih pokojnin, to je za 5.873 ali 11,2 odstotka manj kot decembra 2013.

Število prejemnikov vdovskih pokojnin pa – v primerjavi s prejemniki družinskih pokojnin – narašča. Novembra lani je zavod izplačal 49.182 tovrstnih pokojnin. Njihovo število je v primerjavi z decembrom 2014 naraslo za 1.312 upravičencev ali 2,7 odstotka. V primerljivem obdobju v preteklem letu je zavod izplačal 47.556 vdovskih pokojnin, kar je bilo 3.085 ali pol odstotka več kot decembra 2013.

V zvezi s podatki o številu uživalcev družinskih in vdovskih pokojnin velja opozoriti na to, da ti še niso povsem »čisti« statistični podatki o posamezni vrsti prejemnikov. Razlog za to je dejstvo, da zakonske ureditve, veljavne do konca leta 1999, niso ločile med tema dvema pravicama, temveč so urejale le pravico do družinske pokojnine. Navedena pravica pa je vključevala tudi današnjo vdovsko pokojnino. Ker ob uveljavitvi ZPIZ-1 ni bila opravljena prevedba tedanjih družinskih pokojnin v vdovske in družinske pokojnine, lahko statistični podatki o prejemnikih družinskih pokojnin obsegajo tudi starejše uživalce vdovskih pokojnin.

Ker so nekateri bralci izrazili željo o prikazu deležev prejemnikov glede na leto pridobitve pravice do pokojnine, navajamo še nekaj zanimivih statističnih podatkov. Ti zadevajo prejemnike starostnih in invalidskih pokojnin. Novembra lani je bilo 51,2 odstotka uveljavljenih v obdobju od leta 2000 do leta 2012, sledi obdobje od 1992 do 1999 s 17,8 odstotki, obdobje 1984 do 1991 z 11,1 odstotka ter obdobje 1973 do 1983 s tremi odstotki. Iz obdobja od 1966 do 1972 je bilo 0,3 odstotka starostnih in invalidskih pokojnin. Iz obdobij pred letom 1966 pa je bilo še 365 uživalcev starostnih in invalidskih pokojnin. Ti torej uživajo pokojnino že več kot petdeset let.

Jože Kuhelj


Vaši komentarji


© 2020 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media