Do konca marca čas za uskladitev statusa

Dobro je vedeti | feb. '16

S sprejetjem novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se med drugim ureja tudi status oseb, ki na dan uveljavitve zakona, to je na dan 1. 1. 2016, opravljajo delo ali dejavnost, na podlagi katere izpolnjujejo pogoje za obvezno zavarovanje (po 15. ali 16. členu ZPIZ-2), in niso uživalci pokojnine.

Po 15. členu ZPIZ-2 se obvezno zavarujejo osebe, ki v Republiki Sloveniji samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost. Po določbi 16. člena ZPIZ-2 pa se obvezno zavarujejo osebe, ki so družbenice ali družbeniki oziroma delničarji gospodarskih družb, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji, oziroma ustanoviteljice ali ustanovitelji zavodov ter zadrug in so poslovodne osebe, če niso zavarovane na drugi podlagi. Obvezno zavarovanje oseb iz 15. in 16. člena ZPIZ-2 traja od dneva vpisa v poslovni ali drug register oziroma evidenco in traja do dneva izbrisa iz takšnega registra.  

Novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ureja tudi status uživalcev pokojnine, ki niso uveljavili izvzema iz zavarovanja po prej veljavni zakonodaji oziroma niso družbeniki in hkrati poslovodne osebe in niso uveljavili pravice do pokojnine pred 1. 1. 2000. Svoj status morajo te osebe uskladiti do 31. 3. 2016, in sicer tako, da se vključijo v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma prenehajo opravljati delo ali dejavnost.

Kdo mora uskladiti status

Če povzamemo, morajo svoj status uskladiti naslednje kategorije oseb, ki na dan 1. 1. 2016 še vedno opravljajo delo ali dejavnost.

  1. Osebe, ki jim je bil s predpisi s področja matične evidence podaljšan rok za uskladitev statusa do 31. 12. 2015:
  • osebe, ki so bile dne 31. 12. 2012 na šolanju in so na dan 31. 12. 2012 opravljale samostojno dejavnost;
  • osebe, za katere zavarovanje ni bilo obvezno, ker njihov dohodek na letni ravni ni presegal zneska minimalne plače;
  • osebe, ki so na dan 1. 1. 2013 izpolnjevale pogoje za zavarovanje kot družbeniki, ki so poslovodne osebe, pa niso uživalci pokojnine, pač pa tisti družbeniki, ki so sklenili delovno razmerje z manj kot polnim delovnim časom (več kot 20 ur tedensko) pred 1. 1. 2013, hkrati pa so družbeniki osebnih ali kapitalskih družb oziroma ustanovitelji zavodov, ki so hkrati poslovodne osebe (direktorji).
  1. Nadalje morajo svoj status uskladiti osebe, ki na dan 1. 1. 2016 samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost (samostojni podjetniki in osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost), in družbeniki, ki so hkrati poslovodne osebe. Te osebe bi morale biti vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje od dneva vpisa v ustrezen register, pa to niso. 
  1. Svoj status morajo uskladiti tudi uživalci pokojnine, ki niso uveljavili izvzema iz zavarovanja po prej veljavni zakonodaji oziroma niso družbeniki in hkrati poslovodne osebe, ki so uveljavile pravico do pokojnine pred 1. 1. 2000, na dan 1. 1. 2016 pa izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje za vstop v obvezno zavarovanje kot samostojni podjetniki ali družbeniki, ki so hkrati poslovodne osebe.

Osebe iz prve in druge točke morajo do 31. 3. 2016 vložiti prijavo v zavarovanje s katerim koli dnem v tem obdobju za polni zavarovalni čas oziroma za razliko do polnega zavarovalnega časa, to je 40 ur tedensko.

Osebe iz tretje točke, to so upokojenci, ki so vpisani v ustrezen register kot samostojni podjetniki oziroma družbeniki, pa svoj status uskladijo tako, da vložijo prijavo v zavarovanje vsaj za dve uri, in sicer s katerim koli dnem v obdobju do 31. 3. 2016, o tem pa obvestijo zavod, ki bo na tej podlagi odmeril sorazmerni del že priznane pokojnine.

Vse naštete kategorije oseb pa se seveda lahko odločijo, da prenehajo opravljati delo oziroma dejavnost, in se iz ustreznih registrov izbrišejo najkasneje do 31. 3. 2016 oziroma do tega dne v registru svoj status uskladijo tako, da v sodni register niso več vpisane kot družbeniki in poslovodne osebe hkrati. 

Če naštete kategorije oseb svojega statusa do 31. 3. 2016 ne bodo uskladile na način, kot to zahteva novela pokojninskega in invalidskega zavarovanja, bo to storil zavod po uradni dolžnosti in ugotovil, da imajo lastnost zavarovanca od 1. 4. 2016 naprej. To pomeni, da bodo te osebe od 1. 4. 2016 naprej zavezane plačilu prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, že upokojenim osebam pa bo po uradni dolžnosti odmerjen tudi sorazmerni del pokojnine. 

Mojca Uhan


Vaši komentarji


© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media