ZDUS

Dobro je vedeti | mar. '16

Manifest za ohranitev javnega zdravstvenega sistema

Po posvetih med upokojenkami in upokojenci je ZDUS oblikoval zahteve, da starejši dejavno sodelujejo pri nastajanju zdravstvene reforme in da v Sloveniji nadaljujemo razvoj javnega zdravstvenega sistema. ZDUS želi pridobiti čim širšo podporo med članicami in člani ter v vsej družbi. Le tako bo pripomogel k čim bolj solidarnemu, pravičnemu, dostopnemu in kakovostnemu javnemu zdravstvenemu sistemu po meri ljudi in za ljudi.

Zahteve ZDUS so:

 1. Obdržati in razvijati moramo javni zdravstveni sistem, ki mora temeljiti na vrednotah solidarnosti, enakosti, pravičnosti financiranja, kakovosti in varnosti ter biti enako dostopen vsem prebivalkam in prebivalcem Slovenije ne glede na njihovo premoženjsko stanje.
 2. Sredstva za financiranje javnega zdravstvenega sistema mora upravljati samo ena zavarovalnica z enim samim obveznim zdravstvenim zavarovanjem, ki se polni iz več virov (prispevki, proračun, davki, trošarine …), kar najbolj ustreza majhnemu številu prebivalcev in njihovi finančni moči.
 3. Javni zdravstveni zavodi morajo ostati neprofitni, njihovo upravljanje mora biti odgovorno in gospodarno.
 4. Koncesijska dejavnost kot zasebna dejavnost znotraj javnega zdravstvenega sistema mora biti zakonsko ustrezno urejena, delo koncesionarjev ter poraba javnih sredstev v tej dejavnosti pa morata biti ustrezno nadzorovana.
 5. Javni in zasebni zdravstveni sistem morata biti ločena, da ne bodo bolniki, ki lahko plačajo, v javnem sistemu obravnavani prednostno.
 6. Krepitev zdravja in nadgradnje preventivnih programov ter programov aktivnega in zdravega staranja morajo postati prednostne naloge v vseh dejavnostih primarne ravni, v delovnih in lokalnih okoljih ter dejavnosti javnega zdravja.
 7. Zdravstveno oskrbo in zdravstvene dejavnosti moramo optimizirati s posebnim poudarkom na krepitvi primarnega zdravstvenega varstva, racionalnejši in bolnikom prijazni zunajbolnišnični obdelavi in integriranem sistemu dolgotrajne oskrbe kot nove veje socialne varnosti.

Upokojenke in upokojenci podpirajo čimprejšnje sprejetje Resolucije o Nacionalnem planu ZV 2015–25 v državnem zboru, s katero se morajo vlada in vsi vladni sektorji ter izvajalci zavezati k uresničevanju zastavljene smeri razvoja javnega zdravstvenega sistema. Podpiramo v dokumentu navedene vrednote in štiri prednostna področja razvoja javnega zdravstvenega sistema.

Poziv društvom: za ohranitev in izboljšanje zdravja!

Predsednike društev upokojencev in vodje komisij za socialno in zdravstveno varstvo starejših v društvih prosimo, da kot znak podpore javnemu zdravstvenemu sistemu na občnih zborih pozovete svoje članice in člane, da se v čim večjem številu udeležijo posvetov, z udeležbo in podpisom pa izrazijo svoje strinjanje s stališči, ki smo jih zapisali v manifest. 

Prosimo vas, da na posvet povabite tudi zainteresirano javnost v svojem okolju (sindikate, nevladne organizacije, društva bolnikov, izvajalce, politike, poslance). Če je le mogoče, manifest razmnožite in ga razdelite s prošnjo, da z njim seznanijo svoje potomce, sosede in prijatelje. Predlagamo, da manifest pritrdite na svoje oglasne table. 

Samo z množičnim pritiskom bomo ohranili javni zdravstveni sistem. Če se z uspešnimi akcijami v vseh pokrajinah ne bi uprli že pred leti, bi danes imeli bistveno slabši dostop do zdravstvenega varstva, kot ga imamo. Prosimo, zberite čim več podpisov članic in članov ter drugih ljudi dobre volje in nam jih posredujte. Vsak list s podpisi mora imeti štampiljko društva, podpis predsednika in datum.

70 let delovanja ZDUS

Letošnje leto je za ZDUS nekaj posebnega, saj praznuje častitljivih 70 let obstoja in delovanja. V javnosti večkrat poudarjamo, da je ZDUS po številu članstva in društev ena največjih nevladnih organizacij v Sloveniji. Malokdo pa ve, da temelji organizirane dejavnosti, kot jo poznamo danes, segajo v obdobje po 2. svetovni vojni, in sicer v leto 1946.

Konec leta 1946 je bil namreč Ustanovni občni zbor upokojencev Ljudske republike Slovenije. Prva pisna poročila o delovanju zveze zasledimo v prvi številki glasila Upokojenec, ki je izšla 20. aprila 1947, le nekaj mesecev po ustanovitvi zveze. Zanimivo je, da je do potrebe po organizirani dejavnosti upokojencev tedaj prišlo zaradi povsem enakih vzgibov, ki organizacijo še 70 let po njeni ustanovitvi držijo skupaj. To so skrb in boj za zaščito pravic upokojencev, izboljšanje njihovega gmotnega in socialnega položaja ter izboljšanje kakovosti življenja. Ob praznovanju visokega jubileja je čas, da ZDUS izpostavi svojo vlogo in pomen v družbi tako članstvu kot širši javnosti. Svečana akademija ob 70. obletnici ZDUS-a bo v sklopu 16. festivala za tretje življenjsko obdobje 30. septembra v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. V posebnem zborniku, ki je že v pripravi, bodo povzete dejavnosti in dosežki ZDUS-a v preteklih letih.

»Gibanje starejših – 2016«

Povabilo društvom upokojencev Slovenije na aktivno druženje v okviru akcije Gibanje starejših 2016

 • Dan pohodništva: zadnja sobota v maju 2016
 • Dan kolesarjenja: zadnja sobota v juniju 2016
 • Dan plavanja: zadnja sobota v juliju 2016
 • Dan nordijske hoje: zadnja sobota v septembru 2016
 • Dan teka na smučeh: 17. 12. 2016 ali 28. 1. 2017

Vabljeni: člani društev, drugi lokalni upokojenci (dan odprtih vrat DU) in druge generacije. Dogodke izvajajo društva upokojencev, ki bodo iskale soizvajalce v lokalnem okolju (medgeneracijske povezave in društva, ŠD, TD, ZD, lokalna skupnost).

Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo poziva organizatorje akcij, da na ZDUS (tajnistvo@zdus-zveza.si) posredujejo podatke o izvedeni akciji: vrsta akcije, datum izvedbe in število udeležencev.

Pridite še!                                         

Irena, Milojka, Nada, Pavla in Nadja, prostovoljke projekta Starejši za starejše za višjo kakovost življenja doma, obiskujemo 222 občanov, starih nad 69 let. Nekatere le obiščemo in z njimi poklepetamo, da jim polepšamo dan, drugim pomagamo pri hišnih opravilih, jim prinesemo kaj iz trgovine, jih peljemo k zdravniku in podobno. Lani smo se štirikrat sestale in skupaj iskale rešitve za probleme občanov, ki jih obiskujemo. Posebno pozornost smo namenile obolelim za demenco in organizaciji pomoči tistim, ki jo potrebujejo.

Zelo smo bile vesele lanskega srečanja vseh prostovoljk in prostovoljcev Zg. Podravja 2, kjer smo izmenjale izkušnje, doživele pa tudi prijetno presenečenje ob pohvalah, ki so nam jih za opravljeno delo izrekli gostje.

V krajevni skupnosti imamo kar nekaj starejših, ki jih je bolezen privezala na posteljo, zato jih večkrat obiskujemo. Deležni smo toplega sprejema svojcev, ki nam izpovejo težave in celo dvome o tem, ali naredijo za nebogljenega svojca dovolj. V pogovoru svetujemo, katere oblike pomoči naj uberejo, da se bodo vsaj malo razbremenili. Najpogosteje pomislimo na Center za pomoč na domu, kjer pa je premalo prostovoljk, zato do pomoči pri negi žal pogosto pridejo prepozno. Prav bi bilo, da poskušamo položaj prizadetih omiliti tako, da se povežemo s strokovnimi službami na ravni občine in najdemo rešitev za tiste onemogle, za katere svojci ne morejo skrbeti vsak dan.

Dejstvo je, da bolezen svojca spremeni življenje vse družine: negotovost, vznemirjenost, pomanjkanje varnosti … Prav tu se vključujemo prostovoljke projekta Starejši za starejše, damo vedeti, da je življenje darilo in priložnost za spoprijemanje z dobrim in slabim.

Pogovori so čustveni, dotaknejo se srca. V kraju imamo srečo, da zelo dobro sodelujemo s patronažno sestro Aleksandro, ki s svojim pristopom in svetovanjem obolelim in njihovim svojcem omogoča lepe trenutke. Srečanja vedno končamo s stiskom rok in objemom človeka, ki nosi bolečino, a vedno nas spremlja prošnja: PRIDITE ŠE. Za nas, prostovoljke, je življenje bogatejše ob spoznavanju vseh – zdravih, obolelih in negibnih. 

mag. Dunja Obersnel Kveder, dr. med.


Vaši komentarji


© 2020 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media