Letni dodatek bo izplačan julija

Dobro je vedeti | jun. '16

Bralcem Vzajemnosti in poznavalcem pokojninske zakonodaje je znano, da je zavod po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) zavezan izplačati skupaj z redno pokojnino za mesec maj tudi letni dodatek. Manj znano pa je, da lahko zavod s soglasjem finančnega ministra navedeni prejemek izplača tudi v več obrokih ali pozneje.

ZPIZ-2 določa, da je letni dodatek izplačan v dveh različnih višinah, višjem in nižjem znesku. Mejo za njuno izplačilo opredeljuje z določenim razmerjem do najnižje pokojninske osnove, veljavne v posameznem koledarskem letu. Določa tudi vrsto mogočih upravičencev do posamezne višine tega prejemka. Dejanske višine letnih dodatkov pa sistemski zakon ne določa, temveč je ta določen v zakonu, s katerim je urejeno izvrševanje državnega proračuna.

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617), objavljen v Uradnem listu RS, št. 96/15, pa ne določa le višine letnih dodatkov v letošnjem letu, marveč tudi za leto 2017, ko naj bi bili izplačani enaki zneski. Navedeni zakon določa namesto dveh štiri različne mogoče višine letnih dodatkov, drugačen rok za njihovo izplačilo ter dodatna merila, ki vplivajo na višino pripadajočih zneskov posameznemu upravičencu. Zneski letnih dodatkov, ki bodo izplačani v letošnjem letu, se ne razlikujejo od lanskoletnih. Nespremenjeni pa naj bi ostali, kot že rečeno, tudi v prihodnjem letu. Tako v letošnjem kakor tudi v letu 2017 je zavod zavezan izplačati letni dodatek skupaj z redno pokojnino za mesec julij.

Meja za izplačilo enaka lanski

Tudi letos zakon, s katerim je urejeno izvrševanje državnega proračuna, onemogoča izplačilo vsem v ZPIZ-2 naštetim prejemnikom pokojnin in denarnih nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Omogoča ga le tistim, katerih višina julija izplačanih prejemkov ne bo presegala zakonsko določene meje, ki znaša 750,00 evrov.

Meja je enaka lanskoletni, takšna pa naj bi ostala tudi v prihodnjem letu. To pa ne pomeni, da bodo vsi tisti, ki so prejeli letni dodatek v preteklem letu, do njega upravičeni tudi v letošnjem letu in da se njegova višina ne bo spremenila. Razlog, da to ne bo tako, je uskladitev pokojnin in denarnih nadomestil, izvedena na začetku letošnjega leta. Vplivala je na spremembo njihove višine in pri mejnih primerih na prehod iz dotedanje skupine upravičencev do določenega zneska letnega dodatka v naslednjo. Tisti lanskoletni upravičenci, ki so z uskladitvijo presegli zakonsko določeno mejo (750,00 evrov), pa letos letnega dodatka ne bodo več dobili.

Letošnji letni dodatki prejemnikom pokojnin znašajo:

  • 390 evrov za uživalce s pokojnino do 414 evrov,
  • 250 evrov za uživalce s pokojnino od 414,01 do 518 evrov,
  • 190 evrov za uživalce s pokojnino od 518,01 do 622 evrov,
  • 140 evrov za uživalce s pokojnino od 622,01 do 722 evrov,

uživalcem nadomestil iz invalidskega zavarovanja pa:

  • 190 evrov prejemnikom nadomestil, priznanih po predpisih, veljavnih od leta 1992, prejemnikom delne invalidske pokojnine, priznane po prejšnjem zakonu, prejemnikom nadomestila za čas poklicne rehabilitacije, začasnega nadomestila in nadomestila za invalidnost po prejšnjem in zdaj veljavnem zakonu ter prejemnikom delnega nadomestila po sedanjem zakonu v višini do 622,00 evrov in
  • 140,00 evrov za vsa našteta nadomestila iz invalidskega zavarovanja v višini od 622,01 do 750 evrov.

Opozoriti velja, da bo prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja letni dodatek izplačan le, če ne prejemajo plače ali niso vključeni v obvezno zavarovanje ali pa so vključeni v obvezno zavarovanje in so zdravstveno zavarovani kot uživalci pravice iz invalidskega zavarovanja.

Pri določanju zneska pokojnine, od katerega je odvisna višina izplačanega letnega dodatka, se upravičencem do dela vdovske pokojnine prišteje k lastni (starostni, predčasni ali invalidski) pokojnini tudi navedeni del, dvojnim sirotam pa tudi znesek družinske pokojnine po drugem od umrlih staršev.

Uživalcem sorazmernih delov pokojnin, torej tistih, priznanih z uporabo mednarodnih pogodb, uživalcem družinskih ali vdovskih pokojnin, če se njihovim upravičencem izplačujejo ločeno, uživalcem delnih pokojnin in pokojnin, ki se zaradi ponovnega vstopa v zavarovanje izplačujejo v sorazmernem delu, bo tudi letni dodatek izplačan v ustreznem sorazmernem delu. Njegova višina bo odvisna od višine sorazmernega dela izplačane pokojnine ter števila upravičencev do družinske ali vdovske pokojnine.

Do sorazmernega dela izplačila letnega dodatka pa bodo upravičeni tudi novi prejemniki pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja ter tisti upravičenci do letnega dodatka, ki jim je pravica do pokojnine ali nadomestila prenehala do konca julija, torej meseca, v katerem bo letni dodatek izplačan. V teh primerih bo višina izplačanega sorazmernega dela letnega dodatka odvisna od časa trajanja pravice do pokojnine oziroma nadomestila v posameznem letu.

Za izplačilo letnega dodatka bo treba po ocenah zagotoviti približno 109,3 milijona evrov.

Jože Kuhelj 


Vaši komentarji


© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media