Zanimalo jih je poslovanje Kapitalske družbe

Dobro je vedeti | jul. '16

Poročilo o poslovanju Kapitalske družbe (KAD) je bila osrednja točka obravnave junijske seje sveta ZPIZ. Toda letnega poročila o poslovanju družbe v letu 2015 svet še ni obravnaval, ker ga še ni sprejela njihova skupščina. V predloženem poročilu je bil poudarek na pregledu revidiranega letnega poročila za lansko leto. Za bralce bodo zanimivi predvsem podatki, iz katerih je razvidno, s kolikšnim premoženjem ta družba še razpolaga. Obstaja namreč zakonska obveznost tega sklada, da zagotavlja tudi določena sredstva pokojninski blagajni.

V letu 2015 je ta obveznost znašala le 19 milijonov evrov oziroma 0,38 odstotka vseh prihodkov zavoda, ki jih je tudi prejel. Čisti dobiček Kapitalske družbe je v preteklem letu znašal 37,6 milijona evrov. Na dan 31. 12. 2015 so finančna sredstva KAD-a znašala okrog 931 milijonov evrov in so bila v primerjavi z decembrom 2014 višja za 2,6 odstotka. Glavnino teh sredstev predstavljajo finančne naložbe, ki so znašale okrog 892 milijonov evrov, denarna sredstva pa 38 milijonov.

V razpravi je bil dan poseben poudarek tudi poslovanju sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki ga upravlja KAD. Ta sklad je imel v preteklem letu dobrih 675 milijonov evrov, ki predstavljajo pokojninske rente več kot 45.600 zavarovancev. Z novelo ZPIZ-2, sprejeto v decembru 2015, so bile uveljavljene pomembne spremembe za tako imenovano poklicno zavarovanje. Iz gradiva je razvidno, da se je sklad v preteklem letu srečeval s posebno vrsto poklicnih upokojitev, ki jih določa zakon o poklicnem zavarovanju rudarjev Rudnika Trbovlje-Hrastnik. Prav tako so se spoprijemali z določenimi težavami na področju izvajanja premostitvenega zavarovanja poklicnih športnikov. Zaradi vseh omenjenih sprememb je člane sveta še posebej zanimalo, kdaj bo sprejet nov pokojninski načrt, ki mora biti v skladu z zakonskimi spremembami in dopolnitvami, da bi se izognili vsem težavam, s katerimi se je moral v preteklosti ukvarjati sklad obveznega dopolnilnega zavarovanja. Pojasnjeno je bilo, da si vodstvo KAD-a v sodelovanju z drugimi deležniki prizadeva, da bi bil nov pokojninski načrt sprejet do konca leta in bi stopil v veljavo leta 2017.

Še ugotovitev – v omenjenem številu zavarovancev v tem skladu je zelo malo tistih, ki prejemajo poklicne pokojnine. Tako je iz poročila razvidno, da je iz kritnega sklada SODPZ prejemalo pokojnine 133 poklicnih upokojencev, višina sredstev sklada pa je dosegala 3,6 milijona evrov. V razpravi je bila posebna pozornost posvečena še donosnosti sklada SODPZ. Ugotovljeno je bilo, da je v primerjavi z drugimi skladi oziroma finančnimi institucijami, torej z domačo konkurenco, ta donosnost uspešna.

Za rekreacijo, šport in kulturo

Spomladi je bil v Uradnem listu RS objavljen razpis za delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev in delovnih invalidov v letu 2016. V finančnem načrtu ZPIZ-a za leto 2016 je bilo za to dejavnost namenjenih 193.000 evrov, od tega 164.050 evrov za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev, 28.950 evrov pa za tovrstno dejavnost delovnih invalidov. Za delitev teh sredstev je svet zavoda že spomladi imenoval posebno komisijo. V roku je prispelo osem vlog od petih organizacij upokojencev in treh invalidskih organizacij. Na predlog komisije je svet zavoda sredstva razdelil štirim organizacijam upokojencev, ki so organizirana na državni ravni, in dvema invalidskima organizacijama. Svet je ugotovil, da dve organizaciji ne izpolnjujeta vseh razpisnih pogojev. V enem primeru ne gre za organizacijo upokojencev, ki je organizirana na državni ravni, v drugem primeru pa tudi invalidska organizacija ni organizirana na državni ravni, med člani pa tudi nima najmanj 50 odstotkov delovnih invalidov.

Po merilu glede na število članov je največ sredstev med upokojenskimi organizacijami prejel ZDUS, in to okrog 142.000 evrov, med invalidskimi pa Zveza delovnih invalidov Slovenije, in sicer približno 28.000 evrov. Čeprav gre za skromna sredstva, so za omenjene organizacije zelo pomembna, saj prispevajo k zdravemu slogu življenja tako starejših kot invalidov. Tako pa družbi prihranijo izdatke na drugih področjih, še zlasti v zdravstvu.

Skoraj ni seje sveta zavoda, na kateri ne bi imenovali izvedencev. To kaže na to, da jih ni lahko pridobiti, še zlasti zdravnike ustrezne specialnosti, za delo izvedenskega organa ZPIZ. Upajmo, da bomo v razumnem roku tudi v svoji državi dosegli cilj, o katerem že nekaj časa govorimo, in sicer da bi imeli enoten izvedenski organ za področje socialnih zavarovanj. To pa je cilj tudi prihodnje pokojninske reforme.

Imenovanje direktorja v Novi Gorici

Lani se je upokojil dolgoletni direktor območne enote Nova Gorica Stane Žgavc, zato je bilo treba imenovati vršilca dolžnosti direktorja. Za ta položaj je bil imenovan mag. Denis Pavlica, ki je pred tem služboval na območni enoti Ljubljana. V skladu s statutom zavoda direktorja območnih enot imenuje generalni direktor zavoda, soglasje k imenovanju pa daje svet zavoda. Na zadnji seji je generalni direktor pojasnil, da je za direktorja območne enote Nova Gorica imenoval mag. Denisa Pavlico, ki je izkazal njegovo zaupanje s celotnim dosedanjim delom. Preden se je zaposlil na centrali, je bil določen čas že zaposlen v Novi Gorici. Bil je tudi član sveta zavoda. Svet zavoda je dal soglasje k imenovanju novega direktorja in mu zaželel uspešno delo.

Anka Tominšek


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media