VESTI IZ ZDUSA

Dobro je vedeti | nov. '16

Sedem desetletij v zborniku 

Ob 70. obletnici delovanja so pri Zdusu izdali Zbornik 1946–2016, ki govori o sedem desetletij dolgi poti društvene organiziranosti upokojencev, reorganizacijah, kot jih je zahteval čas, o spremembah, iz katerih ugotavljamo, kako pomembna je bila ne samo oblika organiziranosti, ampak tudi vsebina delovanja društva v skrbi za pravice upokojencev. Predstavlja pokrajinske zveze društev upokojencev, predsednike od ustanovitve do danes, statistične podatke o dejavnosti upokojencev v društvih (pevski zbori, likovniki, športniki …).

Sprehod skozi preteklo obdobje potrjuje nujnost društvene organiziranosti upokojencev kot nevladne organizacije, ki presega politične interese od volitev do volitev, saj svojim članom zagotavlja nenehno skrb za ustvarjanje razmer za aktivno staranje ob socialni in zdravstveni varnosti ter medgeneracijski solidarnosti.

Ustanovni občni zbor upokojencev Ljudske republike Slovenije je bil 15. decembra 1946 v Ljubljani z namenom skrbeti in boriti se za pravice upokojencev, delovati na socialnem in zdravstvenem področju. Udeležilo se ga je več kot 1000 članov. Aprila leta 1947 je že izšla prva društvena publikacija Upokojenec.

Danes je zveza prepoznavna, ugledna doma in v svetu. Postala je najštevilčnejša nevladna organizacija, ki je v 70 letih svojega obstoja znala opozoriti na starajočo se populacijo, njene tegobe, stiske, osamljenost, izoliranost, bolezni in pravice. Njen glas vstopa skozi vrata parlamenta, vlade, ministrstev, v zdravstvene in socialne ustanove, domove upokojencev, zavarovalnice in sklade, njeni člani dejavno sodelujejo pri oblikovanju zakonodaje in dokumentov, ki vplivajo na življenje upokojencev. Zveza je znala vzpostaviti medgeneracijsko sodelovanje in medsebojno pomoč z upokojenci prostovoljci. Nemogoče jo je prezreti in ne slišati, čeprav seveda še vedno premalo in z vse prepočasnimi ukrepi na področju zagotavljanja materialne, socialne in zdravstvene varnosti, aktivnega staranja, ustanavljanja dnevnih centrov in ne nazadnje z vključevanjem izkušenj starejše generacije pri razreševanju družbenih problemov sodobnega časa.

Konec leta 2015 je bilo v Zvezi društev upokojencev Slovenije 509 društev upokojencev z 206.041 člani, ki se združujejo v 13 pokrajinskih zvez ter 24 klubov in aktivov. Zveza ima devet komisij za različna področja dejavnosti: zdravstvo, socialo, kulturo, tehniško kulturo, šport, izobraževanje, izletništvo, informatiko, bivanjski standard …

- Prostovoljke in prostovoljci iz 294 društev v programu Starejši za starejše, ki obiskujejo pomoči potrebne starejše na domu, so v letu 2015 opravili več kot sedem milijonov prostovoljskih ur in obiskali 173.382 upokojenk in upokojencev, kar je 65,5 odstotka starostnikov nad 69 let v Sloveniji.

- Zveza društev upokojencev Slovenije je bila od leta 2007 uspešna na številnih razpisih in za izvedbo 34 programov in projektov prejela 1. 625.571 evrov na državni in 2.329.645 evrov na pokrajinski in društveni ravni. Na začetku so bili to predvsem programi in projekti s področja vseživljenjskega učenja, kasneje s področja boja proti nasilju nad starejšimi, medgeneracijskega sodelovanja, izboljšanja bivalnih pogojev in uporabe novih tehnologij za samostojno in varno bivanje starejših, neformalne oskrbe itd. Zdus je sodeloval pri tistih programih in projektih, za katere je ocenil, da bodo res pripomogli k izboljšanju življenja starejših, da bodo v dejavnosti vključeni naši člani in da bodo učinki in projektni izdelki dostopni čim širšemu krogu starejših po Sloveniji.

Pri zvezi od leta 1962 deluje sklad vzajemne samopomoči, posluje kot neprofitna dejavnost, ustanovljena z namenom, da se ob smrti izplača posmrtnina.

- Zveza je članica Evropske federacije starejših EURAG, ki povezuje 140 nevladnih organizacij iz 25 držav Evrope, Amerike in Azije, pa HelpAge International in EUROCARERS, evropskega združenja Delo za negovalce. Povezuje se s sorodnimi društvi na Madžarskem, Češkem, Slovaškem, v Italiji, Romuniji, Poljski, Bolgariji in na območju nekdanje Jugoslavije.

- Leta 1999 je dobila status društva v javnem interesu in leta 2001 status humanitarne organizacije.

- Zveza je lastnica Hotela Delfin v Izoli in počitniškega doma v Rogaški Slatini, kjer lahko člani letujejo po ugodnih cenah.

- Leta 2001 sta Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zveza društev upokojencev Slovenije ustanovila Zavod za založniško dejavnost Vzajemnost, ki izdaja revijo Vzajemnost. Danes skrbi za obveščanje članstva še interni časopis ZDUS plus.

- Leta 2001 je bil Zdus soorganizator prvega Festivala za tretje življenjsko, največje tovrstne prireditve v Evropi.

Kaj si starejši turisti pravzaprav želijo?

Iz letnih statističnih poročil društev upokojencev je razvidno, da jih veliko organizira različna letovanja in izlete po domovini in bližnji tujini. Na Festivalu za tretje življenjsko obdobje so na okrogli mizi iskali odgovore na vprašanja, kaj najbolj ustreza starejšim in kakšna so njihova pričakovanja. Predstavili so Zdusov prvi mednarodni projekt s področja turizma starejših – DiscOver55. Jeseni že pripravljajo obiske starejših skupin, ki bodo prvi preizkusili njim prilagojene turistične programe. Skupina starejših iz Italije bo že sredi oktobra pohitela z obiskom prostranega jezera Saimaa na Finskem, saj se tam dnevi neusmiljeno krajšajo. Sredi novembra bo v Izolo prispela skupina starejših iz Avstrije, konec novembra pa slovenska skupina obišče Vulklanland v Avstriji. 

Obiskovalcem okrogle mize so predstavili rezultate raziskave o pričakovanjih starejših. Predstavnikom Zdusa so se pridružili kolegi iz projekta EDEN, ki se prav tako ukvarja s starejšimi turisti, a se bodo posvetili parom, predvsem pa starejšim ženskam, ki potujejo same. Po raziskavah se namreč prav one največ udeležujejo letovanj in izletov. Opozorili so na za goste »nepravičen« dodatek za uporabo sobe za eno osebo, s čimer se lahko cena letovanja bistveno podraži. Predlagali so poziv hotelirjem, da ta dodatek ukinejo ali vsaj zmanjšajo za starejše turiste zunaj sezone.

Žal se je kljub vabilom agencijam – tistim, ki bi jih morala ta vsebina najbolj zanimati – okrogle mize udeležila le ena predstavnica agencije, ki se ukvarja z organizacijo izletov in počitnic za starejše.

 70 let makedonske zveze upokojencev

Tudi makedonska zveza upokojencev (ZDUM) letos praznuje 70. obletnico delovanja. Proslavili so jo septembra s slavnostno akademijo. Slavnostni govornik predsednik Republike Makedonije dr. Gjorge Ivanov je med drugim poudaril, da so med Republiko Makedonijo in Republiko Slovenijo dobri prijateljski odnosi, in izrazil željo, da tako ostane tudi v prihodnje.

Predsednik zveze makedonskih upokojencev dr. Dragi Arginovski pa je poudaril pomen sodelovanja z Zvezo društev upokojencev Slovenije. Zahvalil se je za povabilo k sodelovanju na Festivalu za tretje življenjsko obdobje pa tudi za vezi na kulturnem področju ter še posebej poudaril koristno izmenjavo mnenj in stališč o delu upokojencev. Dogodka se je med drugimi udeležil predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Posavja Jožef Žnidarič. Kot predstavniku Zdusa so mu izročili plaketo, sam pa je ZDUM izročil zahvalno listino in spominsko sliko. V nagovoru je poudaril sodelovanje med obema zvezama in organiziranost upokojencev ter opozoril na pomen solidarnosti in prostovoljstva. Posebej je predstavil namen, pomen in vlogo programa Starejši za starejše, kako pomagati starejšim iz osame, jim priskočiti na pomoč, ko so bolni. Sicer pa je v Makedoniji 250.000 upokojencev, ki so vključeni v društva in organizirani v pokrajinske zveze. Njihov položaj ni rožnat, saj prejemajo majhne pokojnine, zato nimajo lahkega življenja. Življenjski stroški so visoki in naraščajo iz dneva v dan. Država jim zagotavlja brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi in enkrat tedensko prevoz z železnico.

Likovna kolonija 

70 let je pomembna obletnica tudi za prispevek mnogih projektov, ki potekajo v okviru Zveze društev upokojencev Slovenije, ki namenja skrb tudi likovni koloniji. Ta v Izoli poteka že osemnajst let, v Rogaški Slatini pa štiri leta.

V Vili Ana v Rogaški Slatini je tokrat ustvarjalo 17 umetnikov iz 14 društev upokojencev. Sodelovala so društva upokojencev Murska Sobota, Stadion iz Ljubljane, Veliki Gaber, Turnišče, Šempeter v Savinjski dolini, Malečnik, Ljubljana Center, Vrbje-Polzela, Dol pri Ljubljani, Gorica pri Slivnici, Velenje, Prevalje, Radlje ob Dravi, Šaleška dolina. Tokrat so slikarji sami izbirali tematiko in motive. Vodja kolonije je bila Ema Tibaut, mentor Oskar Sovinc. Ustvarjena dela so razstavili v Mestni galeriji Rogaška Slatina.

Najlepše novoletne voščilnice

Na natečaju za oblikovanje letošnjih novoletnih voščilnic je sodelovalo 56 posameznikov, ki so v 20 društvih upokojencev izdelali kar 200 voščilnic. Komisija za kulturo, ki je tudi letos k ocenjevanju del povabila Mileno Dimec iz DU Litija, je izbrala najlepše. Izbrani nagrajenci letošnje voščilnice Srečno 2017 so Marija Bauer iz Kostela, Zoran Jošić iz Celja in Branka Lopič iz Ljubljane.

Oddaja poslovnih prostorov v najem

Če za svojo dejavnost iščete primeren poslovni prostor, vas obveščamo, da pri Zdusu na Kebetovi ulici 9 v Ljubljani oddajajo v najem dve pisarni in manjšo sejno sobo ter dajejo v souporabo kuhinjske in toaletne prostore. Mesečni najem znaša 444,40 evra. Za ogled prostorov in dodatne informacije o najemu pokličite Niko Antolašić na tel. št.: 01 519 50 86.

Nataša Petrovič, urednica zbornika


Vaši komentarji


© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media