Druženje maj

Dobro je vedeti | maj '17

VELENJE

Na marčni letni konferenci Šaleške pokrajinske zveze DU Velenje (ŠPZDU) so delegati sprejeli poročila o opravljenem delu ter program dela za letošnje leto. V lanskem letu sta se v zvezo vključila še Društvo upokojencev Ravne, tako da zdaj šteje 11 društev, ter Klub upokojencev Gorenje s skupaj več kot 5.500 člani.

Otroški pevski zbor in kulturniška skupinica OŠ Antona Aškerca Velenje, POŠ Pesje, ter Podkrajski fantje so priredili kulturni program, ki je navdušil predstavnike društev in številne goste. Med njimi podpredsednico Zdusa Vero Pečnik, ki je spomnila, da brez dobre povezanosti, aktivnega članstva, ambicioznega vodstva zveze in društev ni mogoča komunikacija z državnimi institucijami ter socialnozdravstvenimi ustanovami. 

Predsednik ŠPZDU Jože Rebernak ter podpredsednik Črt Urbašek sta poročala o opravljenih nalogah, prisotni so pohvalili delo sekcij, komisij ter še zlasti dobro organizirano športnorekreacijsko dejavnost, ki jo vodi Boris Zajc. Med drugim je bilo slišati, da o nekaterih delovnih področjih, še zlasti o uspešnem izvajanju projekta Starejši za starejše, premalo poročajo javnosti. (Besedilo in fotografija: Jože Miklavc) 

CELJE

Ob koncu marca je Društvo upokojencev Celje na zboru članov praznovalo 70. obletnico delovanja. Poleg članov društva so bili prisotni predsedniki sosednjih upokojenskih društev, Janez Sušnik, predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije, in Jože Prevolšek, predsednik Zveze društev upokojencev Celje.

Društvo upokojencev Celje je bilo v Sloveniji ustanovljeno sedmo po vrsti. Pobudnik za ustanovitev je bil Ivan Prekoršek. Do zdaj so predsedniško funkcijo opravljali dr. Franjo Kovač, Jože Bokalič, Alojz Nendl, Andrej Gašparič, Anton Gabrič, Ludvik Zupanc, Jože Bučer, Drago Stokavnik, lani pa je bil za predsednika izvoljen Srečko Kolar. Ta je poročal o delu društva v preteklem letu, športnem, kulturnem in socialnem delovanju, o uspehih in težavah ter slabem gmotnem položaju upokojencev.

Najprizadevnejši člani, ki so na zboru prejeli priznanja, so: Jože Čater, Jože Cvek, Marija Jalševec, Zinka Jazbec, Željka Vovk, Vesna Zorzo, Sonja Turk in Drago Stokavnik. Plaketo Zdusa pa je prejelo tudi Društvo upokojencev Celje. (Besedilo in fotografija: Ljudmila Conradi)

MUTA

Člani Društva upokojencev Muta so na zboru članov zaznamovali 25 let obstoja društva na samostojni poti. Ped tem je namreč od leta 1950 delovalo kot DU Muta-Vuzenica. Danes šteje 543 članov, od teh je 300 upokojenk. Predsednik društva Franjo Urnaut je podal poročilo o številnih dejavnostih – od kulturnih, športnih do izobraževalnih. Društvo je v dobrih odnosih z občino in tesno sodeluje z društvom invalidov. Poleg župana je zboru prisostvoval Janez Gologranc, predsednik Koroške pokrajinske zveze društev upokojencev.

Ob srebrnem jubileju je društvo podelilo tri priznanja. Pisno priznanje Zveze društev upokojencev Slovenije sta prejela Mirko Straunik in Janez Kričej, Marjana Jerčič pa je prejela naziv častna članica Društva upokojencev Muta, saj je bila aktivna štiri mandate, dvakrat podpredsednica in dvakrat predsednica. Do zdaj je prejela že več priznanj, leta 2011 tudi veliko plaketo Zdusa in leta 2015 srebrni grb Občine Muta. (Besedilo: Hinko Jerčič, fotografija: E. Preglav)

GORICA PRI SLIVNICI

Društvo upokojencev Gorica pri Slivnici letos praznuje 20. obletnico delovanja, vodi pa ga Zdenka Bevc Škof, ki si skupaj z upravnim odborom prizadeva za uresničevanje zastavljenih ciljev. O teh so govorili na rednem občnem zboru društva. V kulturnemu programu so se na odru zvrstile različne generacije nastopajočih, in sicer vnukinji Zala in Julija, pesnice Marjana, Majda in Tilčka, društvena pevska skupina Včerajšnjiki (na fotografiji), citrarka Iva Čede, plesalke Tjaša, Sara, Rebeka in Sara, ansambel Pik ter domača vokalna skupina Kresnice.

Predsednica je predstavila bogato bero dejavnosti – od športnorekreacijskih dejavnosti, uric ročnih del (člani so izdelke razstavljali tudi drugje po Sloveniji), družabnih srečanj, izletov in letovanj do sodelovanja v Rogatcu na etno prireditvi, predstavitvi društva s promocijo občine Šentjur v hotelu Delfin v Izoli. Lani septembra so bili tudi organizatorji mednarodne prireditve Podajmo si roke, sicer pa so bili dejavni tudi na literarnem področju. Prizadevali so si tudi na področju zdravstvenega ozaveščanja in obiskovali člane po domovih. Društvo je podelilo več priznanj za vzorno sodelovanje in podporo, za aktivno meddruštveno sodelovanje ter dolgoletno medobčinsko sodelovanje domači krajevni skupnosti, gasilcem, pobratenemu društvu iz Černelavcev, stranki Desus ter donatorjema Mariji Močnik in Marku Zalokarju. Članu Cvetu Potrati pa so za dolgoletno prizadevno delo in uspešno vodenje balinarske sekcije podelili zlato plaketo. (Besedilo: Majda Rezec, fotografija: Slavko Škof)

PODLEHNIK

Predsednica društva upokojencev Anka Pernek je delovanje društva, ki ima okrog 200 članov, predstavila na občnem zboru. S kulturnim programom so ga obogatili učenci OŠ Podlehnik, pevke ljudskih pesmi Trstenke, Jablovški ljudski pevci, s šaljivim nastopom pa sta ga popestrili prijateljici Cila in Liza iz TD Podlehnik. V sklopu društva deluje tudi kegljaška sekcija. Vsako leto sodelujejo pri športnih igrah v okviru občinskega praznika.

Od leta 2008 je društvo vključeno v projekt Starejši za starejše, prostovoljke na domovih obiskujejo 260 občanov, starejših od 69 let. V lanskem letu je delo potekalo po zastavljenih načrtih. Člani se pridružijo vsakoletni čistilni akciji v domači občini, udeležijo se srečanja z okoliškimi društvi, športnih iger in turističnih dogodkov. Ena izmed zelo odgovornih dejavnosti je jesensko varovanje otrok pri prehodu za pešce. V decembru pripravijo darila in obiščejo občane, starejše od 80 let. Letos bodo organizirali tri izlete, vsako leto pa se udeležijo pokrajinskega srečanja društev PZDU Sp. Podravje.
(Besedilo in fotografija: Zdenka Golub)

JANŽEV VRH

Na zboru Društva upokojencev Grozdek Janžev Vrh je predsednik društva Jožef Vaupotič povedal, da je ob ustanovitvi januarja lani društvo štelo 117 članov, danes jih je 131. Vesel je, ker jim je po samo 10 mesecih delovanja uspelo razviti prapor. V tem času so pripravili proslavo za dan žena ter več izletov. Pred novim letom so obiskali vse člane, starejše od 85 let, ter jih skromno obdarili. Predsednica Pomurske pokrajinske zveze društev upokojencev Vijola Bertalanič je v pozdravnem govoru dejala, da posebno skrb posvečajo občanom, starim nad 69 let, in sicer s projektom Starejši za starejše, v katerega je vključenih več kot 300 prostovoljcev z devetnajstimi društvi Pomurja. Zbor so pozdravili različni gostje, nato pa so podelili listine parom, ki praznujejo zlato poroko: Anici in Maksimiljanu Kreftu, Milki in Francu Mulcu ter Mariji in Karlu Križanu, listino za 60 let ali biserno poroko pa sta prejela Ljudmila in Jože Žinkovič. Zbor so sklenili s pesmijo novoustanovljenega pevskega zbora MePZ DU Janžev Vrh pod vodstvom Marte Kovačič. (Besedilo in fotografija: Dani Mauko)

ODRANCI

Pred desetimi leti ustanovljeno Društvo upokojencev Odranci povezuje 184 upokojencev. Društvo za člane vse leto pripravlja različne dejavnosti, kot so pohodništvo, kolesarstvo in izleti. Člani se vsako leto udeležijo tekmovanja v kuhanju ajdove kaše. Dejavni pa so tudi na področju ohranjanja kulturne dediščine. Že pred desetletjem so podpisali listino o pobratenju med društvoma Odranci in Gornji Petrovci. Ob jubilejnem praznovanju je častni predsednik Društva upokojencev Odranci Štefan Bogdan podelil zahvalo častnemu predsedniku Društva upokojencev Gornji Petrovci Aleksandru Kerčmarju. (Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

MOZIRJE

Na materinski dan so se člani upokojenskega društva zbrali na letnem občnem zboru. Udeleženci so prejeli priložnostno darilce, ki so ga izdelale članice društva, učenci Osnovne šole Mozirje pa so izvedli prisrčen kulturni program.

Iz poročila predsednice Marije Franko je razvidno, da so člani društva zelo aktivni v mnogih sekcijah. Projekt Starejši za starejše izvajajo že osmo leto. Pri njem sodeluje 17 prizadevnih prostovoljcev, ki so opravili kar 652 obiskov starejših in organizirali 395 pomoči: prevoze k zdravniku, v lekarno, pomoč pri hišnih opravilih, dostavo iz trgovine ipd. V okviru društva je devet let zelo aktivno delovala sekcija zeliščarjev, ki je lani ustanovila svoje društvo. Že vrsto let so zelo dejavne vezilje, ki se družijo v štirih skupinah. Dve leti pa deluje pletilska sekcija, ki tudi ustvarja čudovite izdelke. Pod okrilje društva spada tudi mešani pevski zbor, ki se udeležuje prireditev v domačem kraju in drugje ter s svojimi nastopi razveseljuje stanovalce domov za starejše v Velenju, Gornjem Gradu in na Polzeli. Vsak teden pridno šahirajo šahisti, prav tako je aktivna strelska sekcija. Za zdravje pod strokovnim vodstvom fizioterapevta pa enkrat na teden skrbi sekcija 30 telovadk.

Decembra je društvo organiziralo že 4. teden upokojencev z zelo bogatim programom, organizira tudi izlete, člani pa so se udeležili srečanja zgornjesavinjskih upokojencev, piknika v kampu Menina, novoletnega srečanja … (Besedilo in fotografija: Marija Venek)

MALA NEDELJA

Upokojenci in upokojenke iz krajevnih skupnosti Mala Nedelja in Radoslavci se radi družijo ob različnih priložnostih. Vsi so sicer člani Društva upokojencev Ljutomer, vendar zaradi oddaljenosti od občinskega središča srečanja pripravijo pri Mali Nedelji. Ena takšnih priložnosti za druženje je bil tudi materinski dan. Učenci domače osnovne šole so jim pripravili prisrčen program.
(Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

LIMBUŠ-PEKRE 

Društvo upokojencev Limbuš-Pekre ali krajše DU Li-Pe je v marcu poročalo o svojem delu v mandatu 2013–2017 in podrobneje o delu v letu 2016. Na zboru je namreč po štirih letih predsednik Franc Ošljak iz Peker predal krmilo društvene barke dosedanjemu podpredsedniku Dragu Koletniku iz Limbuša.

V kulturnem programu so nastopili člani društva, njihov pevski zbor, pevke ljudskih pesmi Spominčice, pevski zbor Osnovne šole Rada Robiča iz Limbuša ter pisatelj in Prešernov nagrajenec Tone Partljič, ki je sicer zavzet režiser predstav pri Kulturnem društvu Pekre-Limbuš. Sicer pa je društvo lani uredilo tako imenovano »srečevališče« za druženje članstva in za medgeneracijske dejavnosti. Aktivno so delovali sekciji ročnih del v Limbušu in Pekrah, kegljaška, rekreacijska, šahovska, likovna in izletniška sekcija, pevke ljudskih pesmi Spominčice, mešani pevski zbor ter skupina Starejši za starejše in skupina za samopomoč Pomlad. Pomembno vez med društvom in članstvom pa opravljajo številni zaupniki na terenu. Vse dejavnosti in načrti so objavljeni v glasilu Li-Pe, ki redno izhaja že štirinajsto leto. Na zboru članstva je bila še priložnost za podelitev priznanj ter zahval ZPZDU in DU Li-Pe prizadevnim članom. (Franjo Šauperl)

CERKNO

Članice sekcije ročnih del pri Društvu upokojencev Cerkno že dvanajsto leto z vnemo in srčnostjo ustvarjajo pod strokovnim vodstvom upokojene učiteljice Ane Močnik. Letos je že več kot 20 članic, pridružile so se jim nekatere še neupokojene, a ročnega dela željne članice, ki so popestrile delo z novimi idejami. Mentorica, ki je bila razredna učiteljica v OŠ Cerkno, kjer je vodila krožek ročnih del, pravi, da so ta leta minila, kot bi mignil. »Izdelujemo različne izdelke – od kvačkanih, pletenih, vezenih do najrazličnejših vizitk. Vsako leto pripravimo nekaj razstav. Če mi bo zdravje dopuščalo, bom z veseljem vodila sekcijo še naprej, saj so članice res prizadevne in ustvarjalne.«
(Besedilo in fotografija: Marija Rejc)

ILIRSKA BISTRICA 

Konec marca se je sestala dobra stotnija bistriških upokojencev na zboru članov, na katerem so po že ustaljenem nastopu društvenega pevskega zbora pod vodstvom Anamarije Surina pregledali delo v preteklem letu. Dogovorili so se tudi za izpeljavo nalog na humanitarnem, kulturnem, športnem in rekreacijskem področju, pri druženju in izletništvu. Za uspešno delo v preteklem skoraj štiriletnem mandatnem obdobju sta priznanji PZDU južne Primorske, ki jima ju je izročil predsednik Mirko Miklavčič, prejeli članici upravnega odbora društva Angelca Vrh in Majda Primc. Posebno priznanje društva za tridesetletno vodenje ženske balinarske ekipe pa je prejela Beninja Šuštar - Nina. Člane so pozdravili tudi predstavniki drugih društev ter na nadomestnih volitvah izvolili novega podpredsednika Jožeta Roliha. (Franc Gombač)

 

KROPA

Članice Društva upokojencev Kropa se enkrat na mesec zberejo z namenom prijetnega druženja, izmenjave idej, ohranjanja bogate dediščine in prenašanja znanja na mlajše rodove. Delavnice potekajo že tretje leto. Prvi izdelki so bili pleteni copati in šali, nato pa so kvačkale novoletne okraske in drobna darila. Ob obisku članov, ki živijo v domovih za starejše, so vsakemu podarili tople pletene nogavice. Za valentinovo, 8. marec in materinski dan so izdelovale kvačkane srčke, ob veliki noči pa kvačkane in poslikane pirhe ter kvačkane zajčke in petelinčke.

Ob materinskem prazniku so v kulturnem domu pripravile razstavo, na kateri so predstavili svoje izdelke še otroci vrtca Kropa, učenci OŠ Staneta Žagarja iz Lipnice, Marija Mohorič je razstavila svoje akvarele, Albin Kordež pa drobne lesene izdelke. Pohvale obiskovalcem so vsem dobra spodbuda za delo v prihodnje. (Besedilo in fotografija: Metka Petrač)

 

SLOVENSKE KONJICE

Članici slovenskokonjiškega društva likovnikov in fotografov Zofka Voler in njena vnukinja Enea Golob sta sredi aprila razstavili svoja dela v domu kulture v Slovenskih Konjicah.

Odprtje razstave je pospremil odrasli pevski zbor vrtca Slovenske Konjice pod vodstvom Irene Golob, hčere in matere razstavljavk. Medtem ko Zofija Voler, aktivna članica slovenskokonjiškega društva upokojencev, najraje ustvarja s klekljano čipko, Enea, študentka 2. letnika akademije za likovno umetnost in oblikovanje, ustvarja v klasičnih slikarskih tehnikah. Pogost motiv njenih del je športno streljanje. Ne nazadnje tudi to druži tri generacije žensk te družine.
( Milena Brečko Poklič)

PIVKA

Članice in člani Društva upokojencev Pivka se radi pomerijo v znanju in spretnostih. Tako so pripravili turnir pivških upokojencev v reševanju križank, za katerega si želijo, da bi postal tradicionalen. Reševanje križank je namreč telovadba za možgane in lahko vpliva tudi na upočasnitev procesov, ki jih prinaša staranje. Tekmovanja se je udeležilo osem tekmovalk in tekmovalcev. Vsak tekmovalec je dobil tri križanke, ki jih je pripravil Srečko Fras, za reševanje so imeli pol ure časa. Prvo mesto je zasedla Jožica Knafelc, druga je bila Štefka Kirn, tretja pa Alojzija Rebec.

Nekaj dni kasneje pa je društvo organiziralo še turnir v taroku, ki spada v sklop priprav na pokrajinske igre Zveze društev upokojencev južne Primorske. Te bo namreč 1. junija organiziralo prav pivško društvo, k sodelovanju pa so povabili še člane postojnskega društva upokojencev. Tekmovanja se je udeležilo 12 tekmovalcev, članov društev upokojencev Pivka in Postojna. Zmago si je priigral član postojnskega društva Darijo Bergoč. Drugo mesto je z enakim številom točk, vendar s slabšo razliko, zasedel domači igralec Zmago Garbas, tretji pa je bil Marjan Tiselj iz Postojne. 
(Besedilo in fotografiji: Jožica Knafelc, Srečko Fras)

TRŽIŠČE

Društvo upokojencev Tržišče šteje 360 članov, ki jim omogoča številne dejavnosti. Ena izmed njih so tudi ročna dela. Vsak torek se trudijo ohraniti kulturno dediščino. Pred velikonočnimi prazniki so na različne načine ustvarjali zlasti pirhe, zdaj pa bodo začeli uresničevati nove ideje.
(Besedilo in fotografija: Mili Sitar)

Izobraževanje za boljšo pomoč

Zveza društev upokojencev Slovenije je v Izoli pripravila redno letno izobraževanje koordinatorjev programa Starejši za višjo kakovost življenja doma. Zanimivim temam so tokrat prisluhnili koordinatorji celjske, savinjske, šaleške in koroške regije.

Dosežke programa, ki je v Sloveniji zaživel leta 2004, je predstavila vodja programskega sveta pri Zdusu Anka Ostrman. Ugotovila je, da program iz leta v leto raste. »S svojimi obiski, kar 840 tisoč jih je bilo, predvsem pa s pomočjo, ki smo jim jo zagotovili, smo prostovoljci v tem času starejšim od 69 let olepšali življenje, marsikomu pa ga tudi osmislili,« je povedala. Zgovoren je tudi podatek, da so prostovoljci v Sloveniji v tem programu opravili že 7,5 milijona ur prostovoljnega dela.

Na celjskem območju so po podatkih regijske koordinatorice Ivanke Tofant prostovoljci v letu 2016 opravili 10105 obiskov in zagotovili 5791 različnih pomoči. Največ pomoči so zagotovili znotraj društev upokojencev, po potrebi pa so vključili tudi centre za socialno delo, Rdeči križ, Karitas in druge. »Edini smo, ki iščemo tiste, ki potrebujejo pomoč,« je poudarila.

Udeležencem je veliko koristnega povedala Marinka Lampreht, ki je predavala o ključnih elementih uspešne komunikacije, dajanju nasvetov, pohvali, zahvali in hvaležnosti. Koristne so bile tudi informacije o novostih na področju socialnega varstva, ki so jih predstavili strokovni delavci izolskega centra za socialno delo. (Besedilo in fotografija: Milena B. Poklič)

Anita Žmahar


Vaši komentarji


© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media