Začasno in občasno delo upokojencev

Prosti čas | sep. '17

FINANCE IN MI

Že od leta 2013 so upokojenci na osnovi novele zakona o urejanju trga dela (ZUTD- A) upravičeni do opravljanja tako imenovanega začasnega in občasnega dela. Tako delo lahko opravljate poleg tega, da prejemate pokojnino.

Začasno ali občasno delo se opravlja na podlagi (civilne) pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela. Gre torej za civilnopravno razmerje, ki pa ima tudi nekatere elemente delovnega razmerja.

Če upokojenci opravljate določena dela po tej pogodbi, to ne vpliva na vaša morebitna druga pogodbena razmerja, ki ste jih že sklenili. Če ste na primer z naročnikom že sklenili avtorsko pogodbo o prevajanju knjižnega dela, to ni nobena omejitev za to, da bi z delodajalcem podpisali še dodatno pogodbo o opravljanju začasnega dela – na primer za lektoriranje priročnikov. Enako velja v primeru, če ste z nekim naročnikom že sklenili podjemno pogodbo o čiščenju stanovanja – to vas ne ovira, da ne bi z drugim naročnikom sklenili še dodatne pogodbe o občasnem čiščenju hotelskih sob (torej pogodbe o občasnem delu).

Zakon ne določa omejitev opravljanja začasnega in občasnega dela po vrstah dela, tako da se lahko na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela opravljajo vse vrste dela, seveda ob upoštevanju omejitev oziroma pravil, ki jih morebiti določajo predpisi s področja, na katerem se delo opravlja (na primer zahtevana izobrazba, dovoljenja, licence ipd.).

Za začasno ali občasno delo se uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovna razmerja o prepovedi diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu, enake obravnave glede na spol, o delovnem času, odmorih in počitkih ter odškodninski odgovornosti. Za začasno ali občasno delo se uporabljajo tudi predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu. 

V primerjavi s študentskim delom, kjer delo posredujejo študentski servisi, pri tej obliki dela ni posrednika, zato je način iskanja ter zagotavljanja dela oziroma delavca prepuščen izključno delodajalcem in upokojencem. 

Za začetek opravljanja tega dela se vam ni treba prijaviti pri zavodu za zaposlovanje niti registrirati na upravni enoti ali kaj podobnega. Edina obveznost, ki jo imate, je, da v dogovoru z delodajalcem sklenete pogodbo o opravljanju začasnega ali občasnega dela, v kateri mora biti med drugim navedeno tudi obdobje opravljanja dela in število ur, določena mora biti urna postavka za opravljeno delo ter predviden skupni znesek dohodka

Omejitve

Glede dolžine opravljanja začasnega ali občasnega dela velja omejitev, da ga lahko opravljate v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu, urna postavka pa v letu 2017 znaša najmanj 4,32 evra; neizkoriščenih ur ni mogoče prenašati v naslednji koledarski mesec, dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo v seštevku v koledarskem letu ne sme presegati 6.471 evrov, delo lahko sicer opravljate pri več delodajalcih hkrati, vendar v seštevku ne smete preseči predpisane omejitve glede števila ur in višine dohodka.

Pri tej vrsti dela vam mora delodajalec izplačati dohodek najkasneje do 18. dne v naslednjem mesecu. Na pogodbeni dohodek (zmanjšan za 10 odstotkov normiranih stroškov) mora obračunati dajatev (davek) v višini 25 odstotkov, in sicer na posebnem obračunu, ki ga mora predložiti davčnemu organu, in jo plačati najpozneje na dan izplačila dohodka iz začasnega ali občasnega dela. Poleg tega mora plačati tudi dajatev Zpizu v višini 8,85 odstotka in pavšalni prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (v letu 2017 znaša 4,70 evra), v vaše breme pa še prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 6,36 odstotka.

Mag. Boštjan J. Turk


Vaši komentarji


© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media