Predlog zakona o demografskem skladu je treba spremeniti

Dobro je vedeti | sep. '17

Z razprave upravnega odbora in strokovnega sveta Zdusa o predlogu zakona

Zveza društev upokojencev Slovenije (Zdus) vseskozi sodeluje pri aktivnostih za pripravo zakona o demografskem rezervnem skladu. K predlogu zakona imajo precej pripomb, ki jih povzemamo.

Zdus zagovarja stališče, da je treba dolgoročno zagotoviti stabilen vir za dodatna sredstva za pokojninsko blagajno. Iz strategije dolgožive družbe, ki jo je Vlada RS sprejela julija letos, izhaja, da bodo demografska razmerja med tremi generacijami vplivala na mnoge družbene sisteme. Tako tudi na področje pokojninskega zavarovanja, kjer dosedanji viri, opredeljeni z zakonom, ne bodo zadostovali brez vsakoletnega povečevanja sredstev iz proračuna države. Kot izvorni vir je po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju opredeljen proračun države. Z opredelitvijo dolgoročno učinkovitega upravljanja obstoječega premoženja Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in zagotovitvijo stabilnih dodatnih finančnih virov s ciljem povečevanja namenskega premoženja demografskega rezervnega sklada želijo povrniti zaupanje v obstoječi pokojninski sistem tako, da bo aktivna generacija pridobila zaupanje v svojo varno prihodnost v starosti.

Zdus zagovarja samostojnost in neodvisnost demografskega rezervnega sklada (DRS) pri upravljanju svojih kapitalskih naložb, vključno z naložbo v Zavarovalnici Triglav. Zato se ne strinjajo, da bo Slovenski državni holding (SDH) še naprej upravljal vse naložbe, v katerih bo imel svoj delež demografski sklad. Prav tako so proti temu, da bi SDH vodil prodajo in uresničeval glasovalne pravice na skupščini v imenu sklada.

Tudi glede akumuliranja in povečevanja namenskega premoženja sklada z namenom sofinanciranja obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi medgeneracijske solidarnosti imajo pripombe. Določbe predloga zakona kažejo, da v bistvu ne gre za ureditev sklada, temveč za pristojnosti in naloge Slovenskega državnega holdinga, ki ga že ureja poseben zakon. Opozarjajo, da mora biti sklad samostojen in neodvisen, česar pa predlog ne zagotavlja, zato Zdus predlaga dopolnitev ocene finančnih posledic predloga za državni proračun in druga javna finančna sredstva s podrobnim ovrednotenjem posledic predvidenega preoblikovanja Kapitalske družbe in ZPIZ v demografski rezervni sklad.

Zdus nasprotuje preoblikovanju KAD v pretežno portfeljskega vlagatelja in zahtevi po menjavi pomembnih in strateških kapitalskih naložb države v lasti sklada s portfeljskimi naložbami v lasti SDH ali Republike Slovenije. Zahteva pa, da se KAD preoblikuje v neodvisni avtonomni demografski rezervni sklad, pri čemer je treba zagotoviti samostojno in neodvisno upravljanje kapitalskih naložb v lasti demografskega sklada.

Zdus predlaga, da se na novoustanovljeni demografski sklad poleg kapitalske naložbe v Zavarovalnici Triglav, ki je v lasti ZPIZ, v višini 34,47 odstotka prenese tudi kapitalska naložba SDH v Zavarovalnici Triglav v višini 28,09 odstotka. Da bi preprečili morebitno izčrpavanje DRS po izteku akumulacijske dobe, pa Zdus predlaga spremembo ustreznega člena v skladu z naslednjo vsebino:

»Lastno premoženje sklada se akumulira najmanj dvajset let od začetka nakazovanja sredstev iz četrtega odstavka prejšnjega člena; sofinanciranje obveznega zavarovanja se izvede le v letih 2017 in 2018. Višina sredstev sofinanciranja obveznega zavarovanja, ki jih sklad po dobi akumulacije vsako leto vplača v ZPIZ, znaša 90 % prihodkov iz upravljanja lastnega premoženja sklada v preteklem letu, oziroma sorazmerno nižji znesek. Sklad vplača sredstva v ZPIZ najkasneje do 29. septembra tekočega leta.«

Poleg naštetega se v Zdusu ne strinjajo s sestavo devetčlanskega nadzornega sveta sklada, v katerega ima vlada pravico predlagati 5 članov, Zdus, Mladinski svet Slovenije ter delodajalci in delojemalci iz Ekonomsko-socialnega sveta pa po enega. Predlagajo namreč, da imajo delojemalci in delodajalci v nadzornem svetu po dva člana.

Zdus na F3ŽO

Zveza društev upokojencev Slovenije je pobudnik in soorganizator Festivala za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO), ki bo letos potekal že 17. leto zapored. Središče dogajanja bo kot vedno v Cankarjevem domu v Ljubljani od 26. do 28. septembra 2017.

Med številnimi dogodki, ki jih letos na festivalu organizira zveza, naj omenimo okroglo mizo o položaju starejših v okviru programa Starejši za starejše, ki je letos na predlog evropskega poslanca Iva Vajgla prejel nagrado Evropskega parlamenta državljan Evrope – za posebne dosežke za leto 2017. Z memorandumom Zdusa za leto 2018 pa bodo strokovnjaki zveze opozorili na ključne težave, s katerimi se srečujejo starejši v slovenski družbi, hkrati pa bodo predstavili pričakovanja upokojenskih organizacij.

Zagotovo si pozornost obiskovalcev zaslužijo tudi drugi dogodki. V torek bo veliko govora o stanju športa, rekreacije in gibalne kulture starejših v Sloveniji. Na okrogli mizi bodo sodelujoči odstirali pogled na stereotip o športnih dejavnostih starejših. Sreda bo namenjena predstavitvam dobrih praks medgeneracijskega sodelovanja in projekta Mostovi za Evropo. Vsi, ki se zanimate za sobivanje, vabljeni na okroglo mizo o možnostih razvoja alternativnih oblik bivanja za starejše. Zadnji dan festivala pa bodo imeli obiskovalci priložnost izvedeti kaj več o vseslovenskem projektu zgodnjega odkrivanja demence ADAM in o varnosti starejših udeležencev v prometu.

Kotiček za ustvarjalne

Drugo preddverje Cankarjevega doma je na festivalu že po tradiciji ustvarjalnica v malem. Članice in člani različnih upokojenskih društev bodo pokazali svoje spretnosti pri ustvarjanju izdelkov ročnih del ter znanje o uporabi zelišč in pripravljanju kulinaričnih dobrot.

Obiskovalci bodo lahko ocenjevali novoletne voščilnice Zdusovega natečaja »Srečno 2018«, si ogledali fotografije 7. fotografskega natečaja na temo prijateljstva ter dela, ki so nastala na 19. likovni koloniji Zdusa maja letos v Izoli. Razstava bo v Mali galeriji Cankarjevega doma.

Iz bogate kulturne bere priporočamo obisk dveh tradicionalnih prireditev. V torek, 26. septembra, ob 16. uri bo v Linhartovi dvorani 9. večer pesmi in plesa, na katerem bodo gostili makedonske prijatelje, in sicer folklorno skupino Društva upokojencev Gjorče Petrov – Skopje in pevsko skupino »Lenka Pingova« Društva upokojencev Štip. ročnodelskih

Naslednji dan pa bo v isti dvorani in ob isti uri 42. državno srečanje pevskih zborov društev upokojencev, na katerem bodo nastopili pevski zbori društev upokojencev, ki zastopajo posamezno pokrajinsko zvezo na državni ravni, in gostujoči pevski zbori.

 

Zaključna konferenca projekta Mostovi za Evropo

Trinajst članov slovenske skupine projekta Mostovi za Evropo in Zdusova koordinatorka projekta so se junija udeležili zaključne konference projekta Mostovi za Evropo, ki je potekala v Chemnitzu v Nemčiji. Istočasno je potekala tudi konferenca Evropske federacije starejših študentov, na kateri je dr. Anton Jezernik, vodja slovenske skupine, predstavil projekt. Na konferenci so poudarili spodbujanje sodelovanja mladih in starejših v korist celotne družbe. Eden od govornikov se je dotaknil tudi aktualne teme – demence: lahko bi privarčevali do 40.000 evrov na osebo, če bi dajali prednost preventivi ter vlagali sredstva in prizadevanja v vseživljenjsko izobraževanje. Kot je bilo slišati, postajajo vedno bolj aktualna »on-line« izobraževanja.

Delegacija si je ogledala še ustvarjalni center Tehniške univerze v Chemnitzu, kjer lahko študentje preizkusijo svoje tehniško znanje, mlajši šolarji pa se lahko seznanijo s tehniko, z reševanjem izzivov in razmišljanjem zunaj okvirov. Vsak udeleženec je prejel brošuro projekta Mostovi za Evropo, ki je zaključno delo sodelujočih partnerjev. Partnerji iz Nemčije pa so zadnji dan pred odhodom organizirali še ogled mesta in okolice.

Anja Šonc


Vaši komentarji


© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media