Druženje januar

Druženje | jan. '18

BREŽICE

Brežiški upokojenci so lani proslavili 70. obletnico delovanja svojega društva. Na začetku je štelo le 36 članov, v jubilejnem letu pa jih je kar 1365. Predsednica Jožica Sušin je ob jubileju iz rok Janeza Sušnika, predsednika Zdusa, prejela veliko plaketo Zdusa.

Ob obletnici so izdali brošuro, ki osvetljuje zgodovino društva. Med drugim člani sodelujejo pri projektu Starejši za starejše, v socialno-ekonomski ter stanovanjski komisiji. Uspešna gledališka skupina Jagodni izbor nastopa z vrsto predstav v občini in zunaj nje. Udeleženke delavnice ročnih del Zanke na razstavah pokažejo svoje spretnosti, folklorna skupina pa popestri kulturne in družabne dogodke društva. Poleg izletov, letovanj in športnih dejavnosti, kot so kegljanje s kroglo na vrvici, pikado, šah in kartanje, so člani vključeni še v rekreacijo, ki poteka v domu upokojencev, v Šolo zdravja ter pohodniško skupino t. i. torkarjev v okviru Planinskega društva Brežice. Članstvo o vseh dogodkih obveščajo na spletni strani in tudi na Facebookovem profilu. (Besedilo in fotografija: Saša Pohar)

VELENJE

V Šaleški pokrajinski zvezi društev upokojencev Velenje, ki ima kar 5.600 udeležencev in 12 društev, so pregledali opravljeno delo. Ob zaključku leta so izdelali obsežen bilten, ki priča o uspešnem delovanju. Med drugim so izvedli revijo pevskih zborov, 1. prvenstvo za pokal Slovenije v kegljanju s kroglo na vrvici za upokojence, pripravili so sprejem parov z okroglimi jubileji skupnega življenja ter srečanje članstva. Ponosni so na sodelovanje s F3ŽO v Ljubljani, zborom Društva upokojencev Šoštanj in skupino pevk Vesele babice Društva upokojencev Šmartno ob Paki. Zelo uspešno delujejo komisije za šport, kulturo, turizem, tehniško kulturo, stanovanjski standard ter organizacijo, kadrovanje in komunikacijo. (Besedilo in fotografija: Jože Miklavc)

 

NOVA GORICA

Na povabilo tržaške folklorne skupine Stu ledi se je skupina citrark Strune mile iz Nove Gorice novembra udeležila festivala folklornih skupin na Opčinah pri Trstu. Citrarke Dora, Cvetka, Sonja, Nada in Zdenka so zaigrale pet ljudskih pesmi, spremljali sta jih še pevki, mati in hči, Darinka in Mojca.
(Besedilo in fotografija: Cvetka Ipavec)

 

SENOVO

Društvene prostovoljke, ki že sedmo leto sodelujejo pri projektu Starejši za starejše, pregledale opravljeno delo v letu 2017 in začrtale smernice za prihajajoče leto. Prostovoljke Marica, Milena, Vida, Sonja, Anica, Marijana, Ivanka, Milka, Jožica, Ivica, Marica in Marija so opravile 800 prostovoljnih ur. Ob 543 obiskih, druženjih, pomoči v letu 2017 so posebno skrb posvetile osebam, starim 90 let in več. Teh je 32, imajo pa tudi eno stoletnico. Najstarejše člane Društva upokojencev Senovo obiščejo še ob rojstnih dnevih in novem letu tudi v domovih starejših občanov Krško, Sevnica, Loka in Impoljca.

V prihodnjem letu bodo svoje delo nadaljevale z enako skrbnostjo in predanostjo, v svoje vrste pa vabijo zlasti prostovoljke – mlajše upokojenke iz Krajevne skupnosti Koprivnica.
(Besedilo: Irena Gmajnar)

 

CANKOVA

Člani Društva upokojencev Cankova so lani martinovali v Gornji Dubravi na Hrvaškem. Zabavali so se ob dobri hrani in pijači ter glasbi, krstili so tudi mošt. (Besedilo: L. Šinko)

 

RAVNE PRI ŠOŠTANJU

Starejši krajani Raven pri Šoštanju se srečajo vsaj enkrat letno. Za to poskrbita krajevni odbor Rdečega križa in krajevna skupnost. Decembra lani so se zbrali že triintridesetič po vrsti. Mladi člani Kulturno-umetniškega društva Ravne so pripravili prisrčen program, predsednica KO RK Ravne Slavica France pa je s sodelavci poskrbela za drobne pozornosti. Še posebej so izkazali pozornost najstarejšima krajanoma: Miroslavi Lihtineker in Cirilu Potočniku. (Besedilo: Milojka B. Komprej, fotografija: Jože Jančič)

 

METLIKA

Pevski zbor Društva upokojencev Metlika, ki ga vodi prof. Irina Kolar, je pred praznikom občine pripravil nastop. Na njem so kot gostje nastopili še pevci pevskega zbora Sončni žarek iz Stične, pevski zbor Cantabile in folklorna skupina iz osnovne šole Metlika.
(Besedilo: Jožef Mozetič, fotografija: Matjaž Rus)

 

FRAM

Društvo upokojencev Fram je novembra lani organiziralo izlet v Zgornjo Kungoto. Med drugim so si člani ogledali medgeneracijski center, ki so ga v stari osnovni šoli uredili z evropskimi sredstvi. Dejavnosti centra sta gostom predstavila Edi Sever, predsednik Društva upokojencev Zgornja Kungota, in Jožica Ferk. Ogledali so si še baročno cerkev sv. Kunigunde in v njej zapeli. Potem so se odpeljali na Špičnik, si ogledali znamenito vinsko cesto v obliki srca in grad v Svečini. Izlet so zaključili z družabnim večerom z upokojenci Društva upokojencev Zg. Kungota. (Besedilo in fotografija: Helena Ernecl)

 

OTOČEC

Prostovoljno gasilsko društvo Otočec je pripravilo že dvajseto srečanje treh generacij. Udeležence je pozdravil predsednik PGD Otočec Miran Zupančič, ki je med drugim povedal, da je društvo lani praznovalo 110. obletnico delovanja. Srečanje so nadaljevali v veselem vzdušju.
(Besedilo in fotografija: Helena Murgelj)

SEVNICA

Marijana Kralj, neutrudna predsednica Društva upokojencev Sevnica, je lani dobila Zdusovo plaketo za zasluge, ob občinskem prazniku pa še zlato plaketo sevniške občine. Upokojena učiteljica slovenskega in angleškega jezika, dolgoletna pomočnica ravnatelja na Osnovni šoli Sava Kladnika in predavateljica na tedanji ljudski univerzi je krmilo upokojenskega društva prevzela pred dobrimi osmimi leti. Po njeni zaslugi je v občini zaživel vseslovenski program Starejši za starejše. Vanj se je kot prostovoljka in koordinatorica programa aktivno vključila tudi sama. Literarno in pesniško navdahnjene člane društva je povezala v literarno skupino Večerna zarja, leta 2013 je društvo izdalo tudi zbornik njihovih del. Zbornik so izdali tudi ob 70. obletnici delovanja društva. Na pobudo Marijane Kralj se na skupnem nastopu vsako leto predstavijo upokojenske pevske skupine iz občine. Sevniško društvo upokojencev pa tudi zgledno sodeluje z drugimi posavskimi društvi upokojencev. (Besedilo in fotografija: N. Č. C.)

 

PIRAN

Društvo upokojencev Piran je organiziralo že 12. tradicionalni Miklavžev turnir v pikadu, ki se ga je udeležilo 13 članic in 7 članov. Pri članicah je zmagala Vera Pilipovič pred Hildo Ovnik in Bredo Kožar. Pri članih pa Franc Hrovar pred Ivanom Ovnikom in Liviem Pavletičem. Ob tej priložnosti je predsednik društva podelil zahvali Božu Kožarju in Veri Pilipovič za dolgoletno uspešno vodenje ekip v pikadu. (Besedilo in fotografija: Zdravko Taškar)

TREBNJE

Že šestič so se srečali predsedniki iz društev upokojencev, ki delujejo v občinah, ki so nastale iz bivše Občine Trebnje. To so društva: Trebnje, Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Velika Loka in Veliki Gaber. Vsakokrat je organizator srečanja drugo društvo, letos je na vrsti trebanjsko upokojensko društvo. Po uradnem delu, ko se pogovorijo o temah, ki zadevajo upokojence, organizirajo tudi družabne igre, letos so se odločili za pikado. Iz vsakega društva pride po ena mešana ekipa tekmovalcev, zmagala je ekipa DU Veliki Gaber pred ekipama DU Mirna in DU Mokronog-Trebelno.
(Besedilo in fotografija: Marija Golob)

 

NOVO MESTO

Založba Snovanja Društva upokojencev Novo mesto je izdala knjigo Malči Božič z naslovom S peresom skozi življenje. 83-letna Novomeščanka je bila presrečna ob izidu knjižnega prvenca. V njem so zbrane pesmi in kratka proza, v kateri se zrcalijo avtoričini dogodki iz preteklosti in sedanjosti. Malči, ki je članica Društva pesnikov slovenske glasbe ter Društva izgnancev Slovenije, knjigo zaključi z albumom slik.
(Besedilo in fotografija: Helena Murgelj)

 

IDRIJA

Društvo upokojencev Idrija je kot vsako leto tudi lani organiziralo obisk svojih članov, ki živijo v domovih starejših občanov v Idriji, enoti Marof in Črnem Vrhu nad Idrijo. Obiske so z glasbo in petjem popestrili učenci iz lokalne osnovne in glasbene šole ter sestre Mohorič in pevke Canticum. Običajno na koncu vsi skupaj zapojejo s stanovalci domov.

Pripravili so tudi srečanje članov društva upokojencev, ki so dopolnili 80 let. V programu so sodelovali: učenec idrijske glasbene šole s harmoniko, učenci idrijske osnovne šole, mešani pevski zbor Društva upokojencev Idrija, pevski zbor stanovalcev idrijskega doma upokojencev, sestre Mohorič in pevke Canticum. Več kot sto članov društva je z zanimanjem spremljalo kulturni program, na koncu so zapeli skupaj z nastopajočimi. (Besedilo in fotografija: Ivan Šuligoj)

 

VELENJE

Da so Gorenjevi upokojenci odlični športniki, sta ob zaključku leta povedala predstavnika pokrajinske zveze in velenjskega društva upokojencev Jože Rebernak in Boris Zajc in zaželela še več takšnih uspehov v prihodnje.

Člani Kluba upokojencev Gorenje se radi udeležujejo klubskih tekmovanj v različnih športnih zvrsteh vso sezono, velika je udeležba na ravni tekmovanj pokrajinske zveze upokojencev. Za skupno 140 članov kluba so vabljiva tudi državna prvenstva. Med šestimi panogami so bili Gorenjevi upokojenci najuspešnejši v kegljanju, saj so ženske zasedle tretje mesto, bronasta pa je bila tudi Milena Prelog. Četrto mesto pa so dosegle ženske v metu pikada. (Besedilo in fotografija: Hinko Jerčič)

KANAL

Društvo upokojencev je pripravilo srečanje prostovoljcev društva, ki sodelujejo pri projektu Starejši za starejše. Povabili so tudi predstavnike občine Kanal in družbe Salonit Anhovo, prišla sta tudi predsednik PZDU severne Primorske in pokrajinska koordinatorka projekta za severno Primorsko. Vsi so se zahvalili prostovoljcem za predano delo, član uprave Salonita pa je v imenu družbe podaril društvu ček za 600 evrov. Vsi prostovoljci in sponzorji so prejeli kopijo priznanja državljan Evrope za leto 2017, ki ga je Zdus prejel v Bruslju. Slovesnosti se je udeležila tudi Vanda Vidič, koordinatorka programa Društva upokojencev Kanal. (Besedilo in fotografija: Marija Marinič)

 

LENDAVA

Člani sekcije za ohranjanje kulturne dediščine pri Društvu upokojencev Lendava so ponosno predstavili knjigo z naslovom Jedi s porumenelih listov iz Lendave in okolice. Knjiga obsega 74 strani, v njej so v slovenskem in madžarskem jeziku recepti za pripravo jedi iz krompirja, zelja, koruze, fižola, ajdove kaše, maka …, v katerih se prepletajo vplivi kulinarike sosednjih držav Hrvaške in Madžarske.

V projekt knjige so bili poleg upokojencev vključeni še učenci Dvojezične osnovne šole I in dijaki Dvojezične srednje šole. Sicer pa je bila sekcija za ohranjanje kulturne dediščine do zdaj zelo dejavna, samostojno so pripravili ali sodelovali pri različnih razstavah: Vinogradništvo nekoč, Babičina kuhinja, 140 let denarnih zavodov v Pomurju, Židovstva v Prekmurju …
(Besedilo in fotografije: Jože Žerdin)

 

SODRAŽICA

Upokojeni učitelji sodražiške osnovne šole se že 16 let redno srečujejo in ohranjajo prijateljstvo iz delovnih dni. Nazadnje so se zbrali decembra lani, ko je njihova najstarejša kolegica Anica Drobnič praznovala 80 let. Družbo je presenetil gostilniški gost, ki je pristopil k omizju s harmoniko in zapel pesem za slavljenko. (Besedilo: Ana Modic, fotografija: Štefka Joras)

BELTINCI

Društvo upokojencev Beltinci je pripravilo srečanje svojih članov, ki so lani dopolnili okrogle jubileje. Nekaj toplih besed sta jim namenila predsednica društva upokojencev Mira Šömen in župan Milan Kerman, oba sta se še zahvalila prostovoljkam, ki že enajst let obiskujejo starejše v okviru projekta Starejši za starejše, koordinatorka projekta je Anamarija Vučko. Sicer pa člani društva v decembru obiščejo starejše vrstnike na domu, jubilantom pa tudi med letom pošljejo osebno čestitko, za kar skrbi Marija Berendijaš. (Besedilo in fotografija: Jože Žerdin)

PRAZNOVALI SO

Marija Auda iz Kopivnika v občini Rače-Fram je novembra lani praznovala 90. rojstni dan. Živi s hčerko Jerico in njeno družino, še vedno ima dober spomin in je zelo vesela obiskov.

V Društvu upokojencev Kanal pa imajo spet dva jubilanta, ki sta zaokrožila 90 let.

Venčeslav Medvešček iz Gorenje vasi je navdušen planinec, samo na Triglavu je bil dvajsetkrat. Z ženo ju razveseljujejo družine njunih treh otrok, vnuki in pravnuki.

Tudi Ludvik Hvala, Humarjev Ludvik, iz Kala nad Kanalom je strasten planinec, na Triglavu je bil kar 26-krat, zadnjič pri 85 letih. Danes pa je njegova najljubša igra briškola.

Anita Žmahar


Vaši komentarji


© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media