Novi svet zavoda potrdil uskladitev pokojnin

Dobro je vedeti | mar. '18

Novi predsednik sveta Zpiza je Dušan Bavec, ki prihaja iz delodajalskih vrst. Na fotografiji med generalnim direktorjem Marijanom Papežem in Ajšo Hajzeri.

Potem ko je prenehal mandat dosedanjim članom sveta Zpiza, je 19. februarja nastopil mandat novi svet zavoda, ki se oblikuje v skladu z veljavno zakonodajo (ZPIZ-2) in po novem šteje 27 članov. Le-ti prihajajo iz različnih interesnih skupin, po novem pa je v svetu tudi predstavnik študentske organizacije. Novi svet je med prvim potrdil redno uskladitev pokojnin, in sicer se bodo pokojnine od januarja naprej uskladile za 2,2 odstotka, v kratkem pa bo odločal še o izredni uskladitvi od aprila naprej v višini 1,1 odstotka. 

Predstavljamo nove predstavnike interesnih skupin, na katere se boste lahko v prihodnje obračali in jih seznanjali s svojimi problemi ali pa s predlogi, o katerih naj bi svet odločal oziroma razpravljal. Predstavniki sindikalnih zvez oziroma konfederacij so Aljoša Čeč, Dorotej Čuček, Bojan Žvikart, Zdenko Lorber, Lučka Böhm, Lidija Jerkič in Nadja Götz. Zvezo delovnih invalidov Slovenije zastopa Dragutin Novak, predstavnike delodajalskih združenj pa Marjan Mačkošek, Tatjana Čerin, Dori Silvija Gorenc, Jože Smole, Vera Aljančič Falež, Dušan Bavec in Tomaž Bernik. Vladni predstavniki so Miloš Pavlica, mag. Mitja Žiher, Simona Poljanšek, Dragica Vrkič Kozlan, mag. Bojana Cvahte, mag. Valter Drozg in Gregor Škulj. Upokojenske organizacije zastopajo Silva Koželj, Anka Tominšek in Branko Pintar, predstavnica delavcev zavoda je Katarina Kralj Marinček, zastopnik študentov pa Aleksandar Spremo.

Za predsednika je bil iz vrst delodajalcev izvoljen Dušan Bavec, za namestnika predsednika sveta zavoda pa sindikalni predstavnik Aljoša Čeč.

Uskladitev pokojnin in drugih prejemkov

Bistvena novost v primerjavi s prejšnjimi leti je, da gre tokrat za prvo redno uskladitev pokojnin v skladu z ZPIZ-2. Vse od uveljavitve ZPIZ-2 januarja 2013 nismo imeli nobene redne uskladitve pokojnin, čeprav zakon določa jasna merila glede usklajevanja pokojnin, to je glede na rast plač in rast inflacije. Uskladitve ni mogoče izvesti, dokler pristojni urad za statistiko ne ugotovi, kolikšna je rast omenjenih kazalnikov v skladu z zakonom. Ta rast je bila ob odločanju sveta zavoda za oba kazalnika že znana. V skladu s predpisi je treba upoštevati rasti povprečne bruto plače 60 odstotkov, glede povprečne rasti cen pa 40 odstotkov. Uskladitev pokojnin mora biti izražena v odstotku in je seštevek obeh ugotovljenih delnih rasti. Upoštevajoč, da je znašala rast povprečne bruto plače v obdobju, določenem z zakonom, 2,7 odstotka, povprečna rast cen pa 1,4 odstotka, je svet zavoda sprejel sklep, da lahko znaša uskladitev pokojnin od 1. januarja 2018 2,2 odstotka. Prejemki na podlagi omenjene uskladitve bodo vsem upravičencem izplačani pri izplačilu februarske pokojnine.

Namestnik predsednika sveta zavoda je postal Aljoša Čeč iz sindikalnih vrst – na fotografiji v sredini med Nadjo Götz in Lučko Böhm. 

Na enak način v rokih, ki jih določa ZPIZ-2, se usklajujejo tudi prejemki na podlagi invalidnosti. Na podlagi sklepa o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov se zvišajo tudi zagotovljene pokojnine (500 evrov), ki bodo po novem znašale 511 evrov.

In še spodbudna vest – svet zavoda bo, upoštevajoč zakon o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019, kmalu odločal tudi o izredni uskladitvi pokojnin, ki pa naj bi veljala od 1. aprila 2018 naprej, v višini 1,1 odstotka.

Datumi izplačil pokojnin in drugih prejemkov

Na podlagi dolgoletne prakse in izkušenj so ugotovili, da je dobro, da je zakonodajalec organu upravljanja Zpiza dal pooblastilo, da določi dneve izplačila prejemkov upravičencem in v določenih primerih odstopi od generalnega pravila, da se prejemki praviloma izplačujejo zadnji delovni dan v mesecu, ker v soboto in nedeljo banke in druge finančne ustanove ne delajo, mesec pa se lahko konča tudi v soboto in nedeljo. Še zlasti pa so bili problemi v zvezi z izplačilom pred novoletnimi prazniki, zato je svet zavoda v preteklosti posebej določil datum izplačila za mesec december. Letos bodo prejemki zaradi velikonočnih in novoletnih praznikov marca in decembra izplačani prej. Izplačilni dnevi v letu 2018 so: 28. februarja, 29. marca, 30. aprila, 31. maja, 29. junija, 31. julija, 31. avgusta, 28. septembra, 30. oktobra, 30. novembra in 28. decembra.

Soglasje za Mojco Uhan in Jožico Dorniž

Dosedanji dolgoletni direktor največje območne enote zavoda Ljubljana Bojan Rangus se je 28. februarja upokojil. Svet je soglašal, da na to mesto imenuje Mojco Uhan, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje in ima skoraj 20 let delovnih izkušenj v zavodu.

Svet zavoda se je ob tej priliki zahvalil dosedanjemu direktorju za uspešno in prizadevno delo in mu zaželel, da bi svoje strokovno znanje s pridom uporabil tudi v upokojenskem statusu.

Svet zavoda je podal tudi soglasje k imenovanju dosedanje direktorice Zavoda Vzajemnost Jožice Dorniž, ki jo je svet Zavoda Vzajemnost imenoval za novo 4-letno mandatno obdobje. Na seji je svet imenoval tudi tri člane, predstavnike Zpiza, v novi svet Zavoda Vzajemnost, saj je dosedanjim potekel mandat.

 A. T. fotografiji J.D.


Vaši komentarji


© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media