Predčasno odplačilo kredita

Prosti čas | jun. '18

Najem kredita, še posebej tistega za več kot 10 let, pomembno vpliva na posameznikov proračun za daljši čas, a v resnici marsikdo vidi pri njem le trenutne finančne koristi. Pri najemanju kreditov zato nikakor ni dobro biti lahkomiseln.

Poleg tega je treba o kreditih vedeti nekaj stvari. Pomembno je na primer to, ali bomo najeli kredit z variabilno ali fiksno obrestno mero. Prva vrsta kredita je finančno ugodnejša, a bolj tvegana, druga vrsta je dražja, a manj tvegana. Pomembno je vedeti tudi, ali lahko od sklenjene kreditne pogodbe odstopimo, ali lahko kredit predčasno odplačamo, kako je z odplačevanjem kredita v tuji valuti in še kaj.

Zakon o potrošniških kreditih jasno določa, da morajo banke (oziroma njihovi kreditni posredniki) kreditojemalcu na papirju ali na drugem trajnem nosilcu podatkov (zgoščenka, USB-ključ ...) pravočasno pred sklenitvijo kreditne pogodbe brezplačno zagotoviti tako imenovane predhodne informacije o kreditni pogodbi. Na podlagi teh informacij lahko potrošnik primerja različne ponudbe in presodi ustreznost kreditne pogodbe glede na svoje potrebe in finančni položaj.

Predhodne informacije morajo vsebovati podatke o dajalcu kredita, lastnostih in pogojih kredita, pravicah in obveznostih potrošnika in dajalca kredita ter potreben dodaten pouk, opozorila in pojasnila glede vrste in načina sklepanja kreditnih pogodb. Pri kreditni pogodbi s spremenljivo kreditno obrestno mero ali pri kreditni pogodbi, pri kateri je kredit obračunan v tuji valuti, morajo predhodne informacije vsebovati tudi grafični prikaz nihanja referenčne obrestne mere in vrednosti tuje valute v razmerju do evra za zadnjih deset let.

Banke morajo te informacije zagotoviti v ločenem dokumentu. Če jih ne prejmete, jih kar zahtevajte od bančnega uslužbenca. Njegova zakonska dolžnost je, da vam jih priskrbi.

Kaj je ugodnejše?

Potrošniki, ki najemate kredite, se morate zavedati, da lahko kadar koli v celoti ali delno izpolnite svoje obveznosti po kreditni pogodbi. To pomeni, da lahko predčasno svoje kreditne obveznosti odplačate delno ali v celoti. V tem primeru ste upravičeni do zmanjšanja skupnih stroškov kredita v delu, ki ga sestavljajo obresti in stroški preostalega obdobja trajanja pogodbe, tako da boste dejansko plačali manj, kot bi plačali, če bi kredit (po normalni časovni dinamiki) odplačevali do konca.

Zakon določa, da se v tem primeru od zneska sedanje vrednosti obveznosti predčasnega plačila kredita odšteje sedanja vrednost (valorizirana) pogodbenih obresti, vključno z morebitnimi stroški, ki bi tekle od dneva predčasnega plačila do dneva zapadlosti plačila po pogodbi, če so bili pogodbene obresti in stroški za to obdobje že obračunani in zajeti v plačila, ki jih je plačal potrošnik.

Banke so dolžne potrošnikom pisno na razumljiv način in brezplačno predstaviti to zmanjšanje obresti in tudi zmanjšanje drugih stroškov, ki nastanejo s celotnim ali delnim predčasnim odplačilom kredita. Po domače povedano, to pomeni, da so vam dolžne pojasniti, koliko boste finančno pridobili, če boste kredit odplačali predčasno.

Pri predčasnem odplačilu kredita so banke sicer upravičene do pravičnega nadomestila morebitnih stroškov, ki so neposredno povezani s predčasnim odplačilom kredita, in sicer če se predčasno odplačilo izvede za obdobje, za katero je bila določena fiksna kreditna obrestna mera.

To nadomestilo ne sme presegati enega odstotka zneska predčasno odplačane glavnice, če potrošnik predčasno odplača kredit več kot eno leto pred končnim poplačilom. Če manjka do poplačila celega kredita eno leto ali manj, pa nadomestilo ne sme presegati 0,5 odstotka zneska predčasno odplačane glavnice.

Poleg tega velja, da lahko banke tako nadomestilo zahtevajo le pod pogojem, da vsota predčasnih odplačil v 12 mesecih presega 10.000 evrov.

Mag. Boštjan J. Turk


Vaši komentarji


© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media