Brez sprememb lestvice in davčnih olajšav

Dobro je vedeti | feb. '19

V drugi polovici lanskega decembra je Finančna uprava RS na svoji spletni strani objavila obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2019, ki jo mora zavod upoštevati pri izplačilih pokojnin in drugih prejemkov v letošnjem letu. Navedena objava je skladna z odločitvijo, sprejeto pred leti, da se lestvica za odmero dohodnine in zneski olajšav ne objavljajo več v obliki podzakonskega akta. Iz navedenega obvestila izhaja, da ostajata tako lestvica za določitev višine dohodnine kot tudi višina davčnih olajšav enaki kot v preteklem letu.

Zaradi tega ostaja meja, ki jo mora zavod, če je glavni izplačevalec, upoštevati v skladu z zakonom o dohodnini (ZDoh), pri obračunu akontacije dohodnine od pokojnine, izplačane v posameznem mesecu, ali nadomestila iz invalidskega zavarovanja enaka, kot je bila v letu 2018.

Splošna olajšava na mesečni ravni znaša tako tudi v letošnjem letu 275,22 evra, posebna »pokojninska olajšava«, ki jo določa ZDoh, pa 13,5 odstotka pripadajočega zneska pokojnine ali nadomestila iz invalidskega zavarovanja, določenega z odločbo o priznanju pravice, usklajenega do meseca izplačila. Glede na ti dve olajšavi bo moral zavod tudi v letošnjem letu obračunavati mesečne akontacije dohodnine od prejemkov, ki presegajo 1.095 evrov.

Posebna olajšava

Rezident Republike Slovenije z invalidnino za telesno okvaro v višini 100 odstotkov in dodatkom za pomoč in postrežbo, ki ju je pridobil po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, je upravičen še do posebne osebne olajšave, ki mesečno znaša 1.471,57 evra. 

Do posebne olajšave pri obračunu dohodnine so upravičeni tudi rezidenti Republike Slovenije, ki vzdržujejo družinske člane. Višina te olajšave pa je odvisna od vrste vzdrževanega družinskega člana ter njihovega števila. Za uveljavitev tovrstne olajšave se odloča upravičenec sam. O njeni uveljavitvi mora predhodno obvestiti zavod z izpolnjenim obvestilom o uveljavljanju davčne olajšave za vzdrževane družinske člane, sicer mu je ni mogoče upoštevati!

Pri mesečnem obračunu akontacije dohodnine mora zavod upoštevati naslednjo lestvico:

Če znaša neto mesečna davčna osnova v evrih,

znaša dohodnina v evrih

nad

do

 

 

668,44

16 %

668,44

1.700,00

106,95 + 27 % nad 668,44

1.700,00

4.000,00

385,47 + 34 % nad 1.700,00

4.000,00

5.908,93

1.167,47 + 39 % nad 4.000,00

5.908,93

 

1.911,95 + 50 % nad 5.908,93

Kljub nespremenjeni lestvici za odmero dohodnine in višini možnih olajšav pa število zavezancev za plačilo dohodnine ne bo vplivalo na njihovo nespremenjeno število. To se ne bo povečalo le zaradi novih prejemnikov pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja, temveč tudi zaradi vstopa novih zavezancev med že obstoječimi prejemniki, ki to do zdaj niso bili, ker bodo njihovi prejemki presegli prag, do katerega niso obdavčeni. Na to bosta vplivali redna uskladitev pokojnin, ki jo bo zavod izvedel februarja, ter predvidena izredna uskladitev pokojnin konec leta.

Zaradi njih bodo akontacije dohodnin, obračunane od pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja, po februarski uskladitvi višje kot januarja, enaka ugotovitev pa velja tudi za akontacije dohodnin, obračunanih od pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja, po izvedeni izredni uskladitvi v primerjavi z njihovo višino v predhodnem mesecu. Izplačila pokojnin in denarnih nadomestil bodo zaradi tega nižja od siceršnjih odstotkov izvedenih uskladitev.

Jože Kuhelj


Vaši komentarji


© 2020 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media